SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 15900 (38 0004) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Služby energetickej účinnosti. Definície a základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15900 (38 0004)

Dátum vydania: 01.10.2011

Energetické služby v oblasti energetickej efektívnosti. Definície a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16001 (38 0005) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Systémy energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16212 (38 0006)

Dátum vydania: 01.01.2013

Energetická účinnosť a výpočet úspor, metódy Top-down (zhora-nadol) a Bottom-up (zdola-nahor)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16231 (38 0003)

Dátum vydania: 01.01.2013

Metodika určenia porovnávacích hodnôt energetickej efektívnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16247-1 (38 0001) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2012

Energetická diagnostika. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16247-1 (38 0001)

Dátum vydania: 01.04.2016

Energetické audity. Časť1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16247-2 (38 0001)

Dátum vydania: 01.04.2016

Energetické audity. Časť 2: Budovy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16247-2 (38 0001) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2014

Energetická diagnostika. Časť 2: Budovy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16247-3 (38 0001) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2014

Energetická diagnostika. Časť 3: Procesy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16247-3 (38 0001)

Dátum vydania: 01.04.2016

Energetické audity. Časť 3: Procesy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16247-4 (38 0001)

Dátum vydania: 01.04.2016

Energetické audity. Časť 4: Doprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16247-4 (38 0001) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2014

Energetická diagnostika. Časť 4: Doprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16247-5 (38 0001) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2015

Energetické audity. Časť 5: Kompetentnosť energetických audítorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16247-5 (38 0001)

Dátum vydania: 01.02.2017

Energetické audity. Časť 5: Kompetentnosť energetických audítorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16325 (38 0007) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Osvedčenie o pôvode energie. Osvedčenie o pôvode elektrickej energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16325+A1 (38 0007)

Dátum vydania: 01.03.2016

Osvedčenie o pôvode energie. Osvedčenie o pôvode elektrickej energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17267 (38 0011)

Dátum vydania: 01.02.2020

Plán organizácie na meranie a monitorovanie energie. Návrh a implementácia. Princípy na zber údajov o energii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK/EN
STN EN ISO 50001 (38 0005)

Dátum vydania: 01.02.2020

Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 50001 (38 0005) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2019

Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 50001 (38 0005) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2012

Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 13273-1 (38 0015)

Dátum vydania: 01.07.2016

Energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje energie. Spoločná medzinárodná terminológia. Časť 1: Energetická účinnosť (ISO/IEC 13273-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 13273-2 (38 0015)

Dátum vydania: 01.07.2016

Energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje energie. Spoločná medzinárodná terminológia. Časť 2: Obnoviteľné zdroje energie (ISO/IEC 13273-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK/EN
STN ISO 50003 (38 0010)

Dátum vydania: 01.02.2016

Systémy energetického manažérstva. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov energetického manažérstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/CLC/TR 16103 (38 0003)

Dátum vydania: 01.08.2010

Energetické manažérstvo a energetická účinnosť. Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/CLC/TR 16567 (38 0020)

Dátum vydania: 01.05.2015

Európske povinné schémy na energetickú účinnosť. Prehľad a analýza hlavných charakteristík a možností na harmonizáciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac