SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 302 208 V3.1.1 (87 2208)

Dátum vydania: 01.12.2017

Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W a v pásme od 915 MHz do 921 MHz s úrovňami výkonu do 4 W. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 208 V3.3.1 (87 2208)

Dátum vydania: 01.12.2020

Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W a v pásme od 915 MHz do 921 MHz s úrovňami výkonu do 4 W. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 208-1 V1.1.1 (87 2208)

Dátum vydania: 01.03.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 208-1 V1.1.2 (87 2208)

Dátum vydania: 01.01.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W. Časť 1: Technické požiadavky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 208-1 V1.2.1 (87 2208)

Dátum vydania: 01.10.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W. Časť 1: Technické požiadavky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 208-1 V1.3.1 (87 2208)

Dátum vydania: 01.08.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W. Časť 1: Technické požiadavky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 208-1 V1.4.1 (87 2208)

Dátum vydania: 01.05.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W. Časť 1: Technické požiadavky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 208-1 V2.1.1 (87 2208)

Dátum vydania: 01.08.2015

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W a v pásme 915 MHz do 921 MHz s úrovňami výkonu do 4 W. Časť 1: Technické požiadavky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 208-2 V1.1.1 (87 2208)

Dátum vydania: 01.03.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 208-2 V1.2.1 (87 2208)

Dátum vydania: 01.10.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 208-2 V1.3.1 (87 2208)

Dátum vydania: 01.08.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 208-2 V1.4.1 (87 2208)

Dátum vydania: 01.05.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 208-2 V2.1.1 (87 2208)

Dátum vydania: 01.08.2015

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W a v pásme od 915 MHz do 921 MHz s úrovňami výkonu do 4 W. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 213 V1.1.2 (87 2213)

Dátum vydania: 01.07.2004

Služby a protokoly zdokonalených sietí (SPAN). Riadenie volania nezávislého od prenosu (BICC), súbor vlastností 2 (CS2). Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-1 V1.1.3 (87 2217)

Dátum vydania: 01.06.2005

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 1: Prehľad a spoločné charakteristiky nezávislé od systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-1 V1.1.4 (87 2217)

Dátum vydania: 01.06.2006

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 1: Prehľad a spoločné charakteristiky nezávislé od systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-1 V1.2.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.12.2007

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 1: Prehľad a spoločné charakteristiky nezávislé od systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-1 V1.3.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.07.2010

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 1: Prehľad a spoločné charakteristiky nezávislé od systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-1 V2.1.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.12.2013

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 1: Prehľad a spoločné charakteristiky nezávislé od systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-1 V3.1.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.10.2018

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 1: Prehľad a spoločné charakteristiky nezávislé od systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-1 V3.2.2 (87 2217)

Dátum vydania: 01.11.2020

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 1: Prehľad, spoločné charakteristiky a požiadavky nezávislé od systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-1 V3.3.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.06.2022

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 1: Prehľad, spoločné charakteristiky a požiadavky, ktoré sa netýkajú prístupu k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2 V3.1.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.10.2018

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2: Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 GHz do 86 GHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2 V3.2.2 (87 2217)

Dátum vydania: 01.11.2020

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2: Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 GHz do 86 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2 V3.3.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.06.2022

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2: Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 GHz do 86 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2-1 V1.1.3 (87 2217)

Dátum vydania: 01.06.2005

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-1: Požiadavky závislé od systému na digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa požaduje koordinácia frekvencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2-1 V1.2.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.12.2007

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-1: Požiadavky závislé od systému na digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa požaduje koordinácia frekvencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2-1 V1.3.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.07.2010

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-1: Požiadavky závislé od systému na digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa požaduje koordinácia frekvencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2-1 V2.1.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.05.2015

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-1: Systémovo závislé požiadavky na digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa uplatňuje frekvenčná regulácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2-2 V1.1.3 (87 2217)

Dátum vydania: 01.05.2005

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 smernice R&TTE na digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa požaduje koordinácia frekvencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2-2 V1.2.3 (87 2217)

Dátum vydania: 01.03.2008

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa požaduje koordinácia frekvencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2-2 V1.3.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.10.2009

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-2: Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa používa koordinácia frekvencie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2-2 V1.4.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.01.2011

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-2: Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa používa koordinácia frekvencie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2-2 V2.1.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.12.2013

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-2: Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa používa koordinácia frekvencie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-2-2 V2.2.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.12.2014

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-2: Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa používa koordinácia frekvencie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-3 V1.1.3 (87 2217)

Dátum vydania: 01.09.2005

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa nepožaduje koordinácia frekvencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-3 V1.2.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.08.2008

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa požaduje zjednodušený alebo sa nepožaduje žiadny spôsob koordinácie frekvencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-3 V1.3.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.01.2010

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 3: Zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa môže požadovať frekvenčne koordinované alebo nekoordinované rozmiestnenie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-3 V2.1.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.12.2013

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 3: Zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa môže požadovať frekvenčne koordinované alebo nekoordinované rozmiestnenie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-3 V2.2.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.12.2014

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 3: Zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa môže požadovať frekvenčne koordinované alebo nekoordinované rozmiestnenie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-4 V2.1.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.10.2018

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4: Antény

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-4-1 V1.1.3 (87 2217)

Dátum vydania: 01.06.2005

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-1: Požiadavky závislé od systému na antény

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-4-1 V1.2.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.04.2008

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-1: Požiadavky závislé od systému na antény

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-4-1 V1.3.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.09.2009

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-1: Požiadavky závislé od systému na antény

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-4-1 V1.4.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.07.2010

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-1: Požiadavky závislé od systému na antény

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-4-2 V1.1.3 (87 2217)

Dátum vydania: 01.05.2005

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 smernice R&TTE na antény

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-4-2 V1.2.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.12.2006

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na antény

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-4-2 V1.3.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.04.2008

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na antény

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-4-2 V1.4.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.09.2009

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-2: Antény. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 217-4-2 V1.5.1 (87 2217)

Dátum vydania: 01.07.2010

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-2: Antény. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 245 V2.1.1 (87 2245)

Dátum vydania: 01.02.2019

Prenosové zariadenia pre vysielaciu službu celosvetového digitálneho rozhlasového systému (DRM). Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 245-1 V1.1.1 (87 2245)

Dátum vydania: 01.07.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielacie zariadenia na vysielanie svetového digitálneho rozhlasu (DRM). Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 245-2 V1.1.1 (87 2245)

Dátum vydania: 01.07.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielacie zariadenia na vysielanie svetového digitálneho rozhlasu (DRM). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 248 V1.1.2 (87 2248)

Dátum vydania: 01.12.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Navigačný radar pre plavidlá nepodliehajúce dohode SOLAS. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 248 V1.2.1 (87 2248)

Dátum vydania: 01.04.2014

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Navigačný radar pre plavidlá nepodliehajúce dohode SOLAS. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 248 V2.1.1 (87 2248)

Dátum vydania: 01.12.2017

Navigačný radar pre plavidlá nepodliehajúce dohode SOLAS. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 264 V2.1.1 (87 2264)

Dátum vydania: 01.10.2018

Zariadenia krátkeho dosahu. Telematika v doprave a prevádzke (TTT). Radarové zariadenia krátkeho dosahu pracujúce vo frekvenčných pásmach od 77 GHz do 81 GHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 264-1 V1.1.1 (87 2264)

Dátum vydania: 01.12.2009

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme od 77 GHz do 81 GHz. Časť 1: Technické požiadavky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 264-2 V1.1.1 (87 2264)

Dátum vydania: 01.12.2009

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme od 77 GHz do 81 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 288 V2.1.1 (87 2288)

Dátum vydania: 01.10.2018

Zariadenia krátkeho dosahu. Telematika v doprave a prevádzke (TTT). Ultraširokopásmové radarové zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach od 24,25 GHz do 26,65 GHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 288-1 V1.1.1 (87 2288)

Dátum vydania: 01.07.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme 24 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 288-1 V1.2.1 (87 2288)

Dátum vydania: 01.11.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme 24 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 288-1 V1.3.1 (87 2288)

Dátum vydania: 01.08.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme 24 GHz. Časť 1: Technické požiadavky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 288-1 V1.4.1 (87 2288)

Dátum vydania: 01.07.2009

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme 24 GHz. Časť 1: Technické požiadavky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 288-1 V1.6.1 (87 2288)

Dátum vydania: 01.09.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme 24 GHz. Časť 1: Technické požiadavky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 288-2 V1.1.1 (87 2288)

Dátum vydania: 01.07.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme 24 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 288-2 V1.2.1 (87 2288)

Dátum vydania: 01.11.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme 24 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 288-2 V1.2.2 (87 2288)

Dátum vydania: 01.08.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme 24 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 288-2 V1.3.2 (87 2288)

Dátum vydania: 01.07.2009

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme 24 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 288-2 V1.6.1 (87 2288)

Dátum vydania: 01.09.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme 24 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 291-1 V1.1.1 (87 2291)

Dátum vydania: 01.01.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Induktívne zariadenia dátových komunikácií blízkeho dosahu pracujúce na 13,56 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 291-2 V1.1.1 (87 2291)

Dátum vydania: 01.01.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Induktívne zariadenia dátových komunikácií blízkeho dosahu pracujúce na 13,56 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 302 296 V1.1.1 (87 2296)

Dátum vydania: 01.10.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielacie zariadenia na digitálne televízne vysielanie, pozemské (DVB-T). Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 296 V2.1.1 (87 2296)

Dátum vydania: 01.10.2018

Vysielače pozemného digitálneho televízneho vysielania. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 296 V2.2.1 (87 2296)

Dátum vydania: 01.10.2021

Vysielače pozemného digitálneho televízneho vysielania. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 296-2 V1.2.1 (87 2296)

Dátum vydania: 01.02.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielacie zariadenia pre službu pozemského digitálneho televízneho vysielania (DVB-T). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 302 297 V1.1.1 (87 2297)

Dátum vydania: 01.10.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielacie zariadenia na analógové televízne vysielanie. Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 858 V2.1.1 (87 2200)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika dopravy a premávky (TTT). Radarové zariadenia pracujúce v rozsahu od 24,05 GHz do 24,25 GHz alebo od 24,05 GHz do 24,50 GHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN TS 102 201 V1.1.1 (87 2201)

Dátum vydania: 01.07.2004

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Rozhrania pre integrované digitálne TV prijímače (DVB-IRD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN TS 102 201 V1.2.1 (87 2201)

Dátum vydania: 01.08.2007

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Rozhrania integrovaných digitálnych TV prijímačov (DVB-IRD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac