SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 11 9000 (11 9000)

Dátum vydania: 24.01.1983

Hydraulika a pneumatika. Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 11 9001 (11 9001) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy. Parametre a veličiny. Názvy, značky a definície veličín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 11 9001/a (11 9001) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1990

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy. Parametre a veličiny. Názvy, značky a definície veličín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 11 9002 (11 9002) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Označovanie, balenie, doprava a skladovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 11 9002/a (11 9002) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1990

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Označovanie, balenie, doprava a skladovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 11 9003 (11 9003) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1986

Hydrostatické mechanizmy. Metódy merania veličín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 11 9006 (11 9006) zrušená

Dátum vydania: 20.12.1984

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Hydrostatické mechanizmy. Všeobecné prevádzkové podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 11 9007 (11 9007)

Dátum vydania: 14.05.1991

Hydrostatické mechanizmy. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 11 9007 (11 9007) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1981

HYDROSTATICKE~MECHANISMI. VSEOBECNE~TECHNICKE~POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 11 9007/A (11 9007) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1985

HYDROSTATICKE~MECHANISMI. VSEOBECNE~TECHNICKE~POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 11 9008 (11 9008) zrušená

Dátum vydania: 28.01.1982

HYDROSTATICKE~MECHANISMY. VSEOBECNE~METODY~ZKOUSENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 11 9008 (11 9008)

Dátum vydania: 14.05.1991

Hydrostatické mechanizmy. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 11 9009 (11 9009) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Hydrostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 11 9009/a (11 9009) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Hydrostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 11 9009/b (11 9009) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1990

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Hydrostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 11 9030 (11 9030) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité tlaky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 11 9031 (11 9031) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité otáčky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 11 9032 (11 9032) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Hydrostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité prietoky kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 11 9033 (11 9033) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité svetlosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 11 9034 (11 9034) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité objemy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 11 9035 (11 9035) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Hydrostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité geometrické objemy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 11 9036 (11 9036) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Pripájacie metrické závity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 11 9055 (11 9055)

Dátum vydania: 31.08.1972

Hydraulika. Nádrže. Technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 11 9055/a (11 9055)

Dátum vydania: 01.11.1977

Hydraulika. Nádrže. Technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 11 9055/b (11 9055)

Dátum vydania: 01.02.1987

Hydraulika. Nádrže. Technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 11 9056 (11 9056)

Dátum vydania: 31.08.1972

Hydraulika. Akumulátory. Technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 11 9056/a (11 9056)

Dátum vydania: 01.11.1977

Hydraulika. Akumulátory. Technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 11 9056/b (11 9056)

Dátum vydania: 01.04.1987

Hydraulika. Akumulátory. Technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3722 (11 9050)

Dátum vydania: 01.04.1997

Hydraulické mechanizmy. Nádoby na vzorky kvapalín - metódy hodnotenia a kontroly čistoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4391 (11 9021)

Dátum vydania: 01.03.1997

Hydraulické mechanizmy. Hydrogenerátory, hydromotory a kompaktné prevody. Definície parametrov a písmenové značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4412-1 (11 9011)

Dátum vydania: 01.11.1996

Akustika. Hydraulický pohon - skúšobný predpis na stanovenie hladín hluku prenášaného vzduchom. 1. časť: Hydrogenerátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4412-2 (11 9011)

Dátum vydania: 01.11.1996

Akustika. Hydraulický pohon - skúšobný predpis na stanovenie hladín hluku prenášaného vzduchom. 2. časť: Hydromotory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4412-3 (11 9011)

Dátum vydania: 01.11.1996

Akustika. Hydraulický pohon - skúšobný predpis na stanovenie hladín hluku prenášaného vzduchom. 3. časť: Hydrogenerátory. Metóda používajúca pravouhlú meraciu plochu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5598 (11 9020) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Tekutinové mechanizmy a prvky. Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6099 (11 9010) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1995

Tekutinové hnacie systémy a prvky. Priamočiare motory. Identifikačný kód pre pripájacie rozmery a druhy montáže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac