SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 301 001-1 V1.2.2 (87 1001)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - obmedzenie odchádzajúcich volaní (OCB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 001-2 V1.2.2 (87 1001)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - obmedzenie odchádzajúcich volaní (OCB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy protokolu vyhlásenia o zhode implementácie (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 001-3 V1.1.3 (87 1001)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - obmedzenie odchádzajúcich volaní (OCB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 001-4 V1.1.4 (87 1001)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - obmedzenie odchádzajúcich volaní (OCB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 001-5 V1.1.3 (87 1001)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - obmedzenie odchádzajúcich volaní (OCB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 001-6 V1.1.4 (87 1001)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - obmedzenie odchádzajúcich volaní (OCB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 002-1 V1.2.4 (87 1002)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Postupy použitia prostriedkov zabezpečenia (SET). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 002-1 V1.3.1 (87 1002)

Dátum vydania: 01.02.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Postupy použitia prostriedkov zabezpečenia (SET). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 002-2 V1.2.4 (87 1002)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Postupy použitia prostriedkov zabezpečenia (SET). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy protokolu vyhlásenia o zhode implementácie (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 002-2 V1.3.1 (87 1002)

Dátum vydania: 01.02.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Postupy použitia prostriedkov zabezpečenia (SET). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 002-3 V1.1.4 (87 1002)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Postupy použitia prostriedkov zabezpečenia (SET). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 002-3 V1.2.1 (87 1002)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Postupy použitia prostriedkov zabezpečenia (SET). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 002-4 V1.1.3 (87 1002)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Postupy použitia prostriedkov zabezpečenia (SET). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 002-4 V1.2.1 (87 1002)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Postupy použitia prostriedkov zabezpečenia (SET). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 002-5 V1.1.4 (87 1002)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Postupy použitia prostriedkov zabezpečenia (SET). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 002-5 V1.2.1 (87 1002)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Postupy použitia prostriedkov zabezpečenia (SET). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 002-6 V1.1.3 (87 1002)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Postupy použitia prostriedkov zabezpečenia (SET). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 002-6 V1.2.1 (87 1002)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Postupy použitia prostriedkov zabezpečenia (SET). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 003-1 V1.1.3 (87 1003)

Dátum vydania: 01.08.2000

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Parametre spojenia. Prispôsobenie špičkovej bunkovej rýchlosti vlastníkom spojenia. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 003-2 V1.1.3 (87 1003)

Dátum vydania: 01.08.2000

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Parametre spojenia. Prispôsobenie špičkovej bunkovej rýchlosti vlastníkom spojenia. Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu PICS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 003-3 V1.1.3 (87 1003)

Dátum vydania: 01.04.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.2 (DSS2). Parametre spojenia. Prispôsobenie špičkovej bunkovej rýchlosti vlastníkom spojenia. Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 003-3 V1.2.1 (87 1003)

Dátum vydania: 01.08.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Parametre spojenia. Prispôsobenie špičkovej bunkovej rýchlosti vlastníkom spojenia. Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 003-4 V1.1.3 (87 1003)

Dátum vydania: 01.04.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.2 (DSS2). Parametre spojenia. Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 003-4 V1.2.1 (87 1003)

Dátum vydania: 01.08.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Parametre spojenia. Prispôsobenie špičkovej bunkovej rýchlosti vlastníkom spojenia. Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 003-5 V1.1.3 (87 1003)

Dátum vydania: 01.04.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.2 (DSS2). Parametre spojenia. Prispôsobenie špičkovej bunkovej rýchlosti vlastníkom spojenia. Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 003-5 V1.2.1 (87 1003)

Dátum vydania: 01.08.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Parametre spojenia. Prispôsobenie špičkovej bunkovej rýchlosti vlastníkom spojenia. Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 003-6 V1.1.3 (87 1003)

Dátum vydania: 01.04.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.2 (DSS2). Parametre spojenia. Prispôsobenie špičkovej bunkovej rýchlosti vlastníkom spojenia. Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 003-6 V1.2.1 (87 1003)

Dátum vydania: 01.08.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Parametre spojenia. Prispôsobenie špičkovej bunkovej rýchlosti vlastníkom spojenia. Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 004-1 V1.1.3 (87 1004)

Dátum vydania: 01.08.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný systém č. 7. Časť prenosu správ (MTP) funkcií vrstvy 3 a správy na podporu medzinárodného prepájania. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 004-2 V1.1.2 (87 1004)

Dátum vydania: 01.04.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačného systému č.7. Časť prenosu správ (MTP) funkcií vrstvy 3 a správy na podporu medzinárodného prepájania. Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 005-1 V1.1.4 (87 1005)

Dátum vydania: 01.08.2002

Rozhranie typu V v digitálnom uzle služby (SN). Rozhrania v referenčnom bode VB5.1 na podporu širokopásmových alebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových prístupových sietí (AN). Časť 1: Špecifikácia rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 005-2 V1.1.5 (87 1005)

Dátum vydania: 01.08.2002

Rozhranie typu V v digitálnom uzle služby (SN). Rozhrania v referenčnom bode VB5.1 na podporu širokopásmových alebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových prístupových sietí (AN). Časť 2: Špecifikácia predlohy protokolu vyhlásenia o zhode implementácie (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 005-3 V1.1.2 (87 1005)

Dátum vydania: 01.05.2001

Rozhranie typu V v digitálnom uzle služby (SN). Rozhrania v referenčnom bode VB5.1 na podporu širokopásmových alebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových prístupových sietí (AN). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 005-4 V1.1.2 (87 1005)

Dátum vydania: 01.05.2001

Rozhranie typu V v digitálnom uzle služby (SN). Rozhrania v referenčnom bode VB5.1 na podporu širokopásmových alebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových prístupových sietí (AN). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 006-1 V1.2.2 (87 1006)

Dátum vydania: 01.08.2002

Rozhranie Q3 miestnej ústredne (LE) na skúšanie vedení a okruhov v analógových účastníckych prípojkách a účastníckych prípojkách digitálnej siete integrovaných služieb (ISDN). Časť 1: Špecifikácia rozhrania Q3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 006-1 V1.2.3 (87 1006)

Dátum vydania: 01.09.2002

Rozhranie Q3 miestnej ústredne (LE) na skúšanie vedení a okruhov v analógových účastníckych prípojkách a účastníckych prípojkách digitálnej siete integrovaných služieb (ISDN). Časť 1: Špecifikácia rozhrania Q3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 007-1 V1.1.3 (87 1007)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Časť prevádzky, údržby a správy (OMAP). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 007-2 V1.2.3 (87 1007)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Časť prevádzky, údržby a správy (OMAP). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 008 V1.1.2 (87 1008)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Riadiaca časť signalizačného spojenia (SCCP). Špecifikácia skúšky vzájomnej spolupráce

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 011 V1.1.1 (87 1011)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) úzkopásmových priamotlačiacich (NBDP) prijímačov zariadení NAVTEX prevádzkovaných v námornej pohyblivej službe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 021 V1.1.1 (87 1021)

Dátum vydania: 01.08.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s časovým delením (TDMA). Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 021 V1.2.1 (87 1021)

Dátum vydania: 01.05.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s časovým delením (TDMA). Rádiové systémy bod-viac bodov v duplexných pásmach s frekvenčným delením v rozsahu od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 021 V1.3.1 (87 1021)

Dátum vydania: 01.08.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s časovým delením (TDMA). Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 021 V1.4.1 (87 1021)

Dátum vydania: 01.05.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s časovým delením (TDMA). Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 021 V1.5.1 (87 1021)

Dátum vydania: 01.11.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s časovým delením (TDMA). Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 021 V1.6.1 (87 1021)

Dátum vydania: 01.02.2004

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s časovým delením (TDMA). Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025 V1.1.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.08.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické vlastnosti a metódy merania rádiových telefónnych zariadení VHF na všeobecné komunikácie a príslušné zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025 V2.1.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.10.2016

Technické vlastnosti a metódy merania rádiových telefónnych zariadení VHF na všeobecné komunikácie a príslušné zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025 V2.2.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.02.2018

Technické vlastnosti a metódy merania rádiových telefónnych zariadení VHF na všeobecné komunikácie a príslušné zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2. a 3.3 (g) smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025 V2.3.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.06.2022

Technické vlastnosti a metódy merania rádiových telefónnych zariadení VHF na všeobecné komunikácie a príslušné zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru a pre funkcie pre pohotovostné služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-1 V1.1.2 (87 1025)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové telefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a príslušné zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 1: Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-1 V1.2.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.03.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-1 V1.3.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.08.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-1 V1.4.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.09.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-1 V1.5.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.05.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-1 V1.5.2 (87 1025)

Dátum vydania: 01.10.2013

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-2 V1.1.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové telefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a príslušné zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-2 V1.2.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.03.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-2 V1.3.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.08.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-2 V1.4.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.03.2011

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-2 V1.5.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.02.2014

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-3 V1.1.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.12.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové telefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a príslušné zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 3: Harmonizovaná EN podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-3 V1.2.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.03.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 3: Harmonizovaná EN podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-3 V1.3.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.08.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 3: Harmonizovaná EN podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-3 V1.4.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.03.2011

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 025-3 V1.5.1 (87 1025)

Dátum vydania: 01.02.2014

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 029-1 V1.1.2 (87 1029)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť B-ISDN (B-ISUP). Časť 1: Prehľad signalizačných možností súboru 2, stupeň 1 na rozhraní sieťového uzla B-ISDN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 029-10 V1.1.3 (87 1029)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť B-ISDN (B-ISUP). Časť 10: Podpora prepájania rámcov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 029-2 V1.1.2 (87 1029)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť B-ISDN (B-ISUP). Časť 2: Špecifikácia rozhrania sieťového uzla na riadenie volania/spojenia bod-viac bodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 029-3 V1.2.3 (87 1029)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť B-ISDN (B-ISUP). Časť 3: Podpora prídavných prevádzkových parametrov na štatistickú bitovú rýchlosť (SBR), dostupnú bitovú rýchlosť (ABR), prenos blokov ATM (ABT) a kvalitu služby (QoS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 029-4 V1.2.1 (87 1029)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť B-ISDN (B-ISUP). Časť 4: Perspektíva bez zmeny stavu rozhrania sieťového uzla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 029-5 V1.2.1 (87 1029)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť B-ISDN (B-ISUP). Časť 5: Podpora vzájomnej výmeny pri zostavovaní spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 029-6 V1.1.2 (87 1029)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť B-ISDN (B-ISUP). Časť 6: Modifikácia postupov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 029-7 V1.1.3 (87 1029)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť B-ISDN (B-ISUP). Časť 7: Adresa koncového systému ATM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 029-9 V1.1.2 (87 1029)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť B-ISDN (B-ISUP). Časť 9: Identifikátor relácie generovaný sieťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 033 V1.1.1 (87 1033)

Dátum vydania: 01.09.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 033 V1.2.1 (87 1033)

Dátum vydania: 01.06.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 033 V1.3.1 (87 1033)

Dátum vydania: 01.03.2011

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 033 V1.4.1 (87 1033)

Dátum vydania: 01.02.2014

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 039 V1.1.1 (87 1039)

Dátum vydania: 01.09.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Funkcie mapovania na využívanie spojení 64 kbit/s v režime s prepájaním okruhov so submultiplexovaním 16 kbit/s

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 039 V1.2.1 (87 1039)

Dátum vydania: 01.04.2003

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Funkcie mapovania na využívanie spojení 64 kbit/s v režime s prepájaním okruhov so sub-multiplexovaním 16 kbit/s [ISO/IEC 17310 (2002), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 040 V2.0.0 (87 1040)

Dátum vydania: 01.08.2000

Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Zabezpečenie. Rozhranie zákonného odpočúvania (LI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 040 V2.1.1 (87 1040)

Dátum vydania: 01.09.2006

Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Zabezpečenie. Rozhranie zákonného odpočúvania (LI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 047 V1.1.1 (87 1047)

Dátum vydania: 01.09.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Prídavná vlastnosť siete, tranzitné počítadlo [ISO/IEC 15055 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 048 V1.1.1 (87 1048)

Dátum vydania: 01.09.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Prídavná vlastnosť siete, tranzitné počítadlo [ISO/IEC 15056 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 049 V1.1.1 (87 1049)

Dátum vydania: 01.09.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Viacrýchlostné nosné služby režimu s prepájaním okruhov [ISO/IEC 11584 (1996), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 055 V1.1.1 (87 1055)

Dátum vydania: 01.08.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s kódovým delením a priamou postupnosťou (DS-CDMA). Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 1 GHz do 3 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 055 V1.2.1 (87 1055)

Dátum vydania: 01.04.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s kódovým delením a priamou postupnosťou (DS-CDMA). Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 1 GHz do 3 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 055 V1.3.1 (87 1055)

Dátum vydania: 01.08.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s kódovým delením a priamou postupnosťou (DS-CDMA). Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 1 GHz do 3 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 055 V1.4.1 (87 1055)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s kódovým delením a s priamou postupnosťou (DS-CDMA). Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 1 GHz do 3 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 060-1 V1.2.2 (87 1060)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Riadenie základného volania. Rozšírenie aplikácií virtuálnej neverejnej siete (VPN) na vstupnom bode "b". Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 060-2 V1.1.3 (87 1060)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Riadenie základného volania. Rozšírenie aplikácií virtuálnej neverejnej siete (VPN) na vstupnom bode "b". Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 060-3 V1.1.3 (87 1060)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Riadenie základného volania. Rozšírenie aplikácií virtuálnej neverejnej siete (VPN) na vstupnom bode "b". Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 060-4 V1.1.4 (87 1060)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Riadenie základného volania. Rozšírenie aplikácií virtuálnej neverejnej siete (VPN) na vstupnom bode "b". Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 060-5 V1.1.3 (87 1060)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Riadenie základného volania. Rozšírenie aplikácií virtuálnej neverejnej siete (VPN) na vstupnom bode "b". Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 060-6 V1.1.4 (87 1060)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Riadenie základného volania. Rozšírenie aplikácií virtuálnej neverejnej siete (VPN) na vstupnom bode "b". Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 061-1 V1.2.2 (87 1061)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Kmeňový funkčný protokol na podporu doplnkových služieb vo vstupnom bode "b" služby na aplikácie virtuálnej neverejnej siete (VPN). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 061-2 V1.1.3 (87 1061)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Kmeňový funkčný protokol na podporu doplnkových služieb vo vstupnom bode "b" služby na aplikácie virtuálnej neverejnej siete (VPN). Časť 2: Špecifikácia predlohy protokolu vyhlásenia o zhode implementácie (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 061-3 V1.1.3 (87 1061)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Kmeňový funkčný protokol na podporu doplnkových služieb vo vstupnom bode "b" služby na aplikácie virtuálnej neverejnej siete (VPN). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 061-4 V1.1.4 (87 1061)

Dátum vydania: 01.11.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Kmeňový funkčný protokol na podporu doplnkových služieb vo vstupnom bode "b" služby na aplikácie virtuálnej neverejnej siete (VPN). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a špecifikácia predlohy o doplnkových informáciách na skúšanie implementácie čiastkového protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>