SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 300 001 V1.5.1 (87 0001)

Dátum vydania: 01.10.2001

Pripájanie k verejnej telefónnej sieti (PSTN). Všeobecné technické požiadavky na zariadenia pripojené na analógové účastnícke rozhranie v PSTN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 008-1 V1.3.1 (87 0008) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Časť prenosu správ (MTP) medzinárodného prepojenia. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 008-1 V1.3.2 (87 0008)

Dátum vydania: 01.02.2004

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Časť prenosu správ (MTP) na podporu medzinárodného prepájania. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 009-1 V1.4.3 (87 0009)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Riadiaca časť signalizačného spojenia (SCCP) (nespojovo a spojovo orientované) na podporu medzinárodného prepájania. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 009-2 V1.3.2 (87 0009)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Riadiaca časť signalizačného spojenia (SCCP) (nespojovo a spojovo orientované, trieda 2) na podporu medzinárodného prepájania. Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 009-2 V1.4.1 (87 0009)

Dátum vydania: 01.01.2003

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Riadiaca časť signalizačného spojenia (SCCP) (nespojovo a spojovo orientované, trieda 2) na podporu medzinárodného prepájania. Časť 2: Špecifikácia predlohy protokolu vyhlásenia o zhode implementácie (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 011-1 V1.2.2 (87 0011)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Primárny prístup rozhrania používateľ-sieť (UNI). Časť 1: Špecifikácia vrstvy 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 012-1 V1.2.2 (87 0012)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Základné rozhranie používateľ- sieť (UNI). Časť 1: Špecifikácia vrstvy 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-0 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.03.2004

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-0: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Úvod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-1 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.01.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-1: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Skladovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-1 V2.1.4 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-1: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Skladovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-1 V2.2.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2014

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-1: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Skladovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-2 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.01.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-2: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Doprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-2 V2.1.4 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-2: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Doprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-2 V2.2.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2014

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-2: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Doprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-3 V2.1.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.10.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-3: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-3 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-3: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-3 V2.2.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.02.2005

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-3: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-3 V2.3.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.06.2010

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-3: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-3 V2.4.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2014

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-3: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-4 V2.1.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.10.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-4: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach nechránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-4 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-4: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach nechránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-4 V2.2.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2014

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-4: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach nechránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-5 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.01.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-5: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Zariadenie na pozemných vozidlách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-5 V2.1.4 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-5: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Zariadenie na pozemných vozidlách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-6 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.01.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-6: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Prostredie na lodi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-6 V2.1.4 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-6: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Prostredie na lodiach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-7 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.01.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-7: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Prenosné a nestacionárne použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-7 V2.1.4 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-7: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Prenosné a nestacionárne použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-8 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.01.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-8: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie v podzemných miestach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-1-8 V2.1.4 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-8: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie v podzemných miestach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-0 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.03.2004

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-0: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Úvod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-1 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.08.2001

Navrhovanie prostredí (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-1: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Skladovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-1 V2.2.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.05.2015

Navrhovanie prostredí (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-1: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Skladovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-1 V2.3.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.05.2019

Navrhovanie prostredí (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-1: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Skladovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-2 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.11.2000

Navrhovanie zariadení (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-2: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Doprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-2 V2.2.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.07.2012

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-2: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Doprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-2 V2.3.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.09.2013

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-2: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Doprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-2 V2.4.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.05.2019

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-2: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Doprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-3 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.11.2000

Navrhovanie zariadení (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-3: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-3 V2.2.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.10.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-3: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-3 V2.2.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-3: Špecifikácia skúšok prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-3 V2.3.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.09.2013

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-3: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-3 V2.4.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.10.2016

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-3: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-3 V2.5.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.05.2021

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-3: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-4 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.11.2000

Navrhovanie zariadení (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-4: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach nechránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-4 V2.2.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.10.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-4: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach nechránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-4 V2.2.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-4: Špecifikácia skúšok prostredia. Stacionárne použitie na miestach nechránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-4 V2.3.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.01.2014

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-4: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach nechránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-4 V2.4.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.10.2016

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-4: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach nechránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-4 V2.5.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.02.2019

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-4: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach nechránených pred poveternostnými vplyvmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-5 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.08.2002

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-5: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Zariadenia na pozemných dopravných prostriedkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-5 V3.0.0 (87 0019)

Dátum vydania: 01.06.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-5: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Zariadenia na pozemných dopravných prostriedkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-5 V3.1.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.06.2022

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Oddiel 5: Zariadenia na pozemných dopravných prostriedkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-6 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.08.2002

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-6: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Prostredie na lodiach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-6 V3.0.0 (87 0019)

Dátum vydania: 01.06.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-6: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Prostredie na lodiach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-7 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.08.2002

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-7: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Prenosné a nestacionárne používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-7 V3.0.0 (87 0019)

Dátum vydania: 01.06.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-7: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Prenosné a nestacionárne používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-7 V3.0.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.12.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-7: Špecifikácia skúšok prostredia. Prenosné a nestacionárne použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-8 V2.1.2 (87 0019)

Dátum vydania: 01.11.2000

Navrhovanie zariadení (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-8: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie v podzemných miestach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 019-2-8 V2.2.1 (87 0019)

Dátum vydania: 01.11.2020

Navrhovanie zariadení (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-8: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie v podzemných miestach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 052-1 V1.2.4 (87 0052)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - viacnásobné účastnícke číslo (MSN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 052-2 V1.2.4 (87 0052)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - viacnásobné účastnícke číslo (MSN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 052-3 V1.2.4 (87 0052)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - viacnásobné účastnícke číslo (MSN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 052-4 V1.2.4 (87 0052)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - viacnásobné účastnícke číslo (MSN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 052-4 V1.3.1 (87 0052)

Dátum vydania: 01.01.2003

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Doplnková služba - viacnásobné účastnícke číslo (MSN). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 052-5 V1.2.4 (87 0052)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - viacnásobné účastnícke číslo (MSN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 052-6 V1.2.4 (87 0052)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - viacnásobné účastnícke číslo (MSN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 052-6 V1.3.3 (87 0052)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - viacnásobné účastnícke číslo (MSN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 055-1 V1.2.4 (87 0055)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - prenosnosť koncového zariadenia (TP). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 055-2 V1.2.4 (87 0055)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - prenosnosť koncového zariadenia (TP). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 058-1 V1.2.4 (87 0058)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - čakajúce volanie (CW). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 058-2 V1.2.4 (87 0058)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - čakajúce volanie (CW). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy  na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 058-3 V1.2.4 (87 0058)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - čakajúce volanie (CW). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 058-4 V1.2.4 (87 0058)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - čakajúce volanie (CW). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 058-4 V1.3.1 (87 0058)

Dátum vydania: 01.01.2003

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Doplnková služba - čakajúce volanie (CW). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 058-5 V1.2.4 (87 0058)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - čakajúce volanie (CW). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 058-6 V1.2.4 (87 0058)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - čakajúce volanie (CW). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 058-6 V1.3.3 (87 0058)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - čakajúce volanie (CW). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 058-6 V1.4.1 (87 0058)

Dátum vydania: 01.01.2003

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Doplnková služba - čakajúce volanie (CW). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 061-1 V1.2.4 (87 0061)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - podadresovanie (SUB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 061-2 V1.2.4 (87 0061)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - podadresovanie (SUB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 061-3 V1.2.4 (87 0061)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - podadresovanie (SUB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 061-4 V1.2.4 (87 0061)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - podadresovanie (SUB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 061-5 V1.2.4 (87 0061)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - podadresovanie (SUB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 061-6 V1.2.4 (87 0061)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - podadresovanie (SUB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 061-6 V1.3.3 (87 0061)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - podadresovanie (SUB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 064-1 V1.3.4 (87 0064)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - prevoľba (DDI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 064-2 V1.3.4 (87 0064)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - prevoľba (DDI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 064-3 V1.3.4 (87 0064)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - prevoľba (DDI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 064-4 V1.3.4 (87 0064)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - prevoľba (DDI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 064-5 V1.3.4 (87 0064)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - prevoľba (DDI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 064-6 V1.3.4 (87 0064)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - prevoľba (DDI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 064-6 V1.4.3 (87 0064)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - prevoľba (DDI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 065 V2.1.1 (87 0065)

Dátum vydania: 01.02.2017

Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 065 V2.1.2 (87 0065)

Dátum vydania: 01.03.2017

Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 065-1 V1.1.3 (87 0065)

Dátum vydania: 01.12.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Časť 1: Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 065-1 V1.2.1 (87 0065)

Dátum vydania: 01.07.2009

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 065-2 V1.1.1 (87 0065)

Dátum vydania: 01.12.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 065-2 V1.2.1 (87 0065)

Dátum vydania: 01.11.2009

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>