SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 19694-1 (83 6010)

Dátum vydania: 01.01.2017

Zmena klímy. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie emisií skleníkových plynov v energeticky náročných priemyselných sektoroch. Časť 1: Všeobecné aspekty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 19694-2 (83 6010)

Dátum vydania: 01.01.2017

Zmena klímy. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie emisií skleníkových plynov v energeticky náročných priemyselných sektoroch. Časť 2: Výroba železa a ocele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 19694-3 (83 6010)

Dátum vydania: 01.01.2017

Zmena klímy. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie emisií skleníkových plynov v energeticky náročných priemyselných sektoroch. Časť 3: Výroba cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 19694-4 (83 6010)

Dátum vydania: 01.01.2017

Zmena klímy. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie emisií skleníkových plynov v energeticky náročných priemyselných sektoroch. Časť 4: Výroba hliníka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 19694-5 (83 6010)

Dátum vydania: 01.01.2017

Zmena klímy. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie emisií skleníkových plynov v energeticky náročných priemyselných sektoroch. Časť 5 : Výroba vápna

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 19694-6 (83 6010)

Dátum vydania: 01.01.2017

Zmena klímy. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie emisií skleníkových plynov v energeticky náročných priemyselných sektoroch. Časť 6: Výroba zliatin železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21258 (83 6031)

Dátum vydania: 01.11.2010

Zmena klímy. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidu dusného. Referenčná metóda: nedisperzná infračervená metóda (ISO 21258: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 21258/Oa (83 6031)

Dátum vydania: 01.04.2017

Zmena klímy. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidu dusného. Referenčná metóda: nedisperzná infračervená metóda (ISO 21258: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 14385-1 (83 6030)

Dátum vydania: 01.08.2017

Zmena klímy. Stacionárne zdroje emisií. Skleníkové plyny. Časť 1: Kalibrácia automatizovaných meracích systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 14385-2 (83 6030)

Dátum vydania: 01.08.2017

Zmena klímy. Stacionárne zdroje emisií. Skleníkové plyny. Časť 2: Priebežná kontrola kvality automatizovaných meracích systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac