Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 17124 (36 4511) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2019

Vodíkové palivo. Špecifikácia výrobku a zabezpečenie kvality. Palivové články s protónovou výmennou membránou (PEM) pre cestné vozidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17124 (36 4511)

Dátum vydania: 01.06.2022

Vodíkové palivo. Špecifikácia výrobku a zabezpečenie kvality pre vodíkové čerpacie stanice na výdaj plynného vodíka. Palivové články s protónovou výmennou membránou (PEM) pre cestné vozidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50465 (36 4512)

Dátum vydania: 01.09.2015

Plynové zariadenia. Kombinované zariadenia na výrobu tepelnej a elektrickej energie (CHP) s menovitým tepelným príkonom menším alebo rovnajúcim sa 70 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50465 (36 4512) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Spotrebiče na plynné palivá. Palivové články na plynové ohrievače. Palivové články na plynové ohrievače s menovitým tepelným príkonom menším alebo rovným 70 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50465/A1 (36 4512)

Dátum vydania: 01.03.2020

Plynové zariadenia. Kombinované zariadenia na výrobu tepelnej a elektrickej energie (CHP) s menovitým tepelným príkonom menším alebo rovnajúcim sa 70 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-2 (36 4512) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Technológia palivových článkov. Časť 2: Moduly palivových článkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-2 (36 4512)

Dátum vydania: 01.02.2013

Technológia palivových článkov. Časť 2: Moduly palivových článkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-2/A1 (36 4512) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Technológia palivových článkov. Časť 2: Moduly palivových článkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-3-1 (36 4512) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Technológia palivových článkov. Časť 3-1: Stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-3-100 (36 4512)

Dátum vydania: 01.10.2012

Technológia palivových článkov. Časť 3-100: Stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-3-2 (36 4515) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Technológia palivových článkov. Časť 3-2: Stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Metódy skúšania prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-3-200 (36 4512) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2012

Technológia palivových článkov. Časť 3-200: Stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-3-200 (36 4512)

Dátum vydania: 01.08.2016

Technológia palivových článkov. Časť 3-200: Stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-3-201 (36 4512)

Dátum vydania: 01.08.2018

Technológia palivových článkov. Časť 3-201: Malé stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Prevádzkové skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-3-201 (36 4512) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2014

Technológia palivových článkov. Časť 3-201: Malé stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Prevádzkové skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-3-201/A1 (36 4512)

Dátum vydania: 01.06.2022

Technológia palivových článkov. Časť 3-201: Malé stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Prevádzkové skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-3-3 (36 4512) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2008

Technológia palivových článkov. Časť 3-3: Stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Inštalácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-3-300 (36 4512)

Dátum vydania: 01.04.2013

Technológia palivových článkov. Časť 3-300: Stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Inštalácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-4-101 (36 4512)

Dátum vydania: 01.08.2015

Technológia palivových článkov. Časť 4-101: Výkonové sústavy palivových článkov na pohon iných ako cestných vozidiel a pomocných výkonových jednotiek. Bezpečnosť elektricky napájaných priemyselných vozíkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-4-102 (36 4512)

Dátum vydania: 01.12.2017

Technológia palivových článkov. Časť 4-102: Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-5-1 (36 4512) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Technológia palivových článkov. Časť 5-1: Prenosné výkonové sústavy palivových článkov. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-5-1 (36 4512) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Technológia palivových článkov. Časť 5-1: Prenosné výkonové sústavy palivových článkov. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-6-100 (36 4512)

Dátum vydania: 01.09.2010

Technológia palivových článkov. Časť 6-100: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-6-100/A1 (36 4512)

Dátum vydania: 01.08.2013

Technológia palivových článkov. Časť 6-100: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-6-200 (36 4512) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Technológia palivových článkov. Časť 6-200: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-6-200 (36 4512) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2008

Technológia palivových článkov. Časť 6-200: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-6-200 (36 4512)

Dátum vydania: 01.06.2017

Technológia palivových článkov. Časť 6-200: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-6-300 (36 4512) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Technológia palivových článkov. Časť 6-300: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. Zameniteľnosť palivových zásobníkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62282-6-300 (36 4512)

Dátum vydania: 01.12.2013

Technológia palivových článkov. Časť 6-300: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. Zameniteľnosť palivových zásobníkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62282-2-100 (36 4512)

Dátum vydania: 01.10.2020

Technológia palivových článkov. Časť 2-100: Moduly palivových článkov. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62282-3-100 (36 4512)

Dátum vydania: 01.09.2020

Technológia palivových článkov. Časť 3-100: Stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62282-5-100 (36 4512)

Dátum vydania: 01.02.2019

Technológia palivových článkov. Časť 5-100: Prenosné výkonové sústavy palivových článkov. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62282-6-400 (36 4512)

Dátum vydania: 01.01.2020

Technológia palivových článkov. Časť 6-400: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. Zlúčiteľnosť výkonov a údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62282-7-2 (36 4512)

Dátum vydania: 01.10.2021

Technológia palivových článkov. Časť 7-2: Skúšky. Skúšky na overenie funkčných vlastností jednotlivých článkov a komínov palivových článkov na tuhý oxid (SOFCs)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62282-8-101 (36 4512)

Dátum vydania: 01.09.2020

Technológia palivových článkov. Časť 8-101: Systémy na akumuláciu energie používajúce moduly palivových článkov v reverznom režime. Skúšobné postupy pre prevádzkové vlastnosti jednotlivých článkov a zostáv s tuhými oxidmi vrátane reverzibilnej prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62282-8-102 (36 4512)

Dátum vydania: 01.09.2020

Technológia palivových článkov. Časť 8-102: Systémy na akumuláciu energie používajúce moduly palivových článkov v reverznom režime. Skúšobné postupy pre prevádzkové vlastnosti jednotlivých článkov a zostáv s membránou na výmenu protónov vrátane reverzibilnej prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62282-8-201 (36 4512)

Dátum vydania: 01.09.2020

Technológia palivových článkov. Časť 8-201: Systémy na akumuláciu energie používajúce moduly palivových článkov v reverznom režime. Skúšobné postupy pre prevádzkové vlastnosti systémov power-to-power

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac