SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 301 102 V1.1.1 (87 1102)

Dátum vydania: 01.09.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Funkcie mapovania pri použití režimu základnej služby s prepájaním okruhov a doplnkovej služby signalizácie používateľ-používateľ ako dvojice vzájomného spájania PINX na požiadanie (mapovanie/UUS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 104 V1.1.1 (87 1104)

Dátum vydania: 01.09.2002

Ľudské hľadiská (HF). Ľudské hľadiská a ich požiadavky na európsky telefónny číslovací priestor (ETNS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 113 V6.1.1 (87 1113)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS). Opis služieb. Stupeň 1 (GSM 02.60, verzia 6. 1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 113 V6.2.1 (87 1113)

Dátum vydania: 01.09.2000

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS). Opis služby. Stupeň 1 (GSM 02.60, verzia 6. 2.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 113 V6.3.1 (87 1113)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS). Opis služby. Stupeň 1 (GSM 02.60, verzia 6. 3.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 117 V1.1.1 (87 1117)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Adaptačná vrstva ATM (AAL). Podvrstvy. Špecifická koordinačná funkcia služby (SSCF) na poskytnutie spojovo orientovanej transportnej služby (COTS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 124 V1.1.1 (87 1124)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Digitálne rádioreléové systémy (DRRS). DRRS typu viacnásobného prístupu s kódovaným delením a s priamou postupnosťou (DS-CDMA) v konfigurácii bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 124 V1.2.1 (87 1124)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s kódovým delením a s priamou postupnosťou (DS-CDMA), digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 126-1 V1.1.2 (87 1126) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 1: Zariadenie bod-bod - definície, všeobecné požiadavky a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 126-1 V1.1.2 (87 1126)

Dátum vydania: 01.06.2003

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 1: Zariadenia bod-bod. Definície, všeobecné požiadavky a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 126-2-1 V1.1.1 (87 1126)

Dátum vydania: 01.07.2003

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 2-1: Zariadenia bod-viac bodov. Definície, všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 126-2-1 V1.1.1 (87 1126) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 2-1: Zariadenia bod-viac bodov. Definície a všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 126-2-2 V1.1.1 (87 1126) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 2-2: Zariadenia bod-viac bodov. Skúšobné postupy na systémy FDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 126-2-2 V1.1.1 (87 1126)

Dátum vydania: 01.07.2003

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 2-2: Zariadenia bod-viac bodov. Skúšobné postupy na systémy FDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 126-2-3 V1.1.1 (87 1126)

Dátum vydania: 01.07.2003

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 2-3: Zariadenia bod-viac bodov. Skúšobné postupy na systémy TDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 126-2-3 V1.1.1 (87 1126) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 2-3: Zariadenia bod-viac bodov. Skúšobné postupy na systémy TDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 126-2-3 V1.2.1 (87 1126)

Dátum vydania: 01.06.2005

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 2-3: Zariadenia bod-viac bodov. Skúšobné postupy na systémy TDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 126-2-4 V1.1.1 (87 1126)

Dátum vydania: 01.07.2003

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 2-4: Zariadenia bod-viac bodov. Skúšobné postupy na systémy FH-CDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 126-2-4 V1.1.1 (87 1126) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 2-4: Zariadenia bod-viac bodov. Skúšobné postupy na systémy FH-CDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 126-2-5 V1.1.1 (87 1126) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 2-5: Zariadenia bod-viac bodov. Skúšobné postupy na systémy DS-CDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 126-2-5 V1.1.1 (87 1126)

Dátum vydania: 01.09.2003

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 2-5: Zariadenia bod-viac bodov. Skúšobné postupy na systémy DS-CDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 126-2-6 V1.1.1 (87 1126)

Dátum vydania: 01.11.2002

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 2-6: Zariadenia bod-viac bodov. Skúšobné postupy na systémy viacnásobného prístupu s časovým delením s viacnásobnou nosnou frekvenciou (MC-TDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 126-3-1 V1.1.1 (87 1126)

Dátum vydania: 01.04.2001

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 3-1: Antény bod-bod. Definície, všeobecné požiadavky a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 126-3-1 V1.1.2 (87 1126)

Dátum vydania: 01.08.2003

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 3-1: Antény bod-bod. Definície, všeobecné požiadavky a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 126-3-2 V1.1.1 (87 1126)

Dátum vydania: 01.08.2003

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 3-2: Antény bod-viac bodov. Definície, všeobecné požiadavky a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 126-3-2 V1.1.1 (87 1126) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 3-2: Antény bod-viac bodov. Definície, všeobecné požiadavky a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 126-3-2 V1.2.1 (87 1126)

Dátum vydania: 01.07.2004

Pevné rádiové systémy. Skúška zhody. Časť 3-2: Antény bod-viac bodov. Definície, všeobecné požiadavky a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 127 V1.1.1 (87 1127)

Dátum vydania: 01.08.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Vysokokapacitné digitálne rádiové systémy prenášajúce signály SDH (2 x STM-1) vo frekvenčných pásmach s kanálovým odstupom okolo 30 MHz a s prevádzkou s oboma polarizáciami na tom istom kanáli (CCDP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 127 V1.2.1 (87 1127)

Dátum vydania: 01.08.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Vysokokapacitné digitálne rádiové systémy prenášajúce signály SDH (do 2 x STM-1) vo frekvenčných pásmach s odstupom kanálov okolo 30 MHz so súhlasným usporiadaním polarizácie alebo s prevádzkou s oboma polarizáciami v tom istom kanáli (CCDP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 127 V1.3.1 (87 1127)

Dátum vydania: 01.03.2003

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Vysokokapacitné digitálne rádiové systémy prenášajúce signály SDH (do 2 x STM-1) vo frekvenčných pásmach s odstupom kanálov okolo 30 MHz so súhlasným usporiadaním polarizácie alebo s prevádzkou s oboma polarizáciami v tom istom kanáli (CCDP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 128 V1.1.1 (87 1128)

Dátum vydania: 01.08.2002

Prenos a multiplexovanie. Digitálne rádioreléové systémy (DRRS). Pleziochrónna digitálna hierarchia (PDH). Systémy DRRS s malou a strednou kapacitou prevádzkované vo frekvenčných pásmach 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 128 V1.1.2 (87 1128)

Dátum vydania: 01.05.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia spojenia bod-bod. Pleziochrónna digitálna hierarchia (PDH). Digitálne rádiové systémy s malou a strednou kapacitou prevádzkované vo frekvenčných pásmach 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 128 V1.2.1 (87 1128)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Pleziochrónna digitálna hierarchia (PDH). Digitálne rádiové systémy s malou a strednou kapacitou pracujúce vo frekvenčných pásmach 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 129 V1.1.1 (87 1129)

Dátum vydania: 01.08.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Digitálne rádioreléové systémy (DRRS). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Parametre systému výkonnostného monitorovania SDH DRRS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 129 V1.1.2 (87 1129)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Digitálne rádioreléové systémy (DRRS). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Parametre systému výkonnostného monitorovania SDH DRRS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 131 V1.1.1 (87 1131)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Diaľkové aktivovanie teleslužby. Opis služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 132 V1.1.1 (87 1132)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Prostriedky zabezpečenia (SET) na použitie v telekomunikačných službách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 133 V1.1.1 (87 1133)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnkové služby - selektívne presmerovanie volania (SCF) (nepodmienené, pri obsadení a bez prihlásenia). Opis služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 134 V1.1.1 (87 1134)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - dokončenie spojenia s neprihláseným účastníkom (CCNR). Opis služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 140-1 V1.3.4 (87 1140)

Dátum vydania: 01.08.2000

Inteligentná sieť (IN). Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Súbor vlastností 2 (CS2). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 140-2 V1.3.3 (87 1140)

Dátum vydania: 01.09.2000

Inteligentná sieť (IN). Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Súbor vlastností 2 (CS2). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 140-2 V1.4.1 (87 1140)

Dátum vydania: 01.03.2003

Inteligentná sieť (IN). Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Súbor vlastností 2 (CS2). Časť 2: Špecifikácia predlohy protokolu vyhlásenia o zhode implementácie (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 140-3-1 V1.1.3 (87 1140)

Dátum vydania: 01.05.2001

Inteligentná sieť (IN). Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Súbor vlastností 2 (CS2). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na funkciu služby prepájania (SSF). Oddiel 1: Základný súbor vlastností CS-1 vrátane doplnkov CS-2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 140-3-2 V1.1.3 (87 1140)

Dátum vydania: 01.05.2001

Inteligentná sieť (IN). Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Súbor vlastností 2 (CS2). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na funkciu služby prepájania (SSF). Oddiel 2: Obsluha účastníkov volania (CPH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 140-3-3 V1.1.3 (87 1140)

Dátum vydania: 01.05.2001

Inteligentná sieť (IN). Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Súbor vlastností 2 (CS2). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na funkciu služby prepájania (SSF). Oddiel 3: Funkcie špecializovaného zálohovania (SFR)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 140-4-1 V1.1.3 (87 1140)

Dátum vydania: 01.05.2001

Inteligentná sieť (IN). Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Súbor vlastností 2 (CS2). Časť 4: Špecifikácia abstraktnej skúšobnej zostavy (ATS) a predloha doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na funkciu služby prepájania (SSF). Oddiel 1: Základný súbor vlastností CS-1 vrátane doplnkov CS-2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 140-4-2 V1.1.3 (87 1140)

Dátum vydania: 01.05.2001

Inteligentná sieť (IN). Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Súbor vlastností 2 (CS2). Časť 4: Špecifikácia abstraktnej skúšobnej zostavy (ATS) a predloha doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na funkciu služby prepájania (SSF). Oddiel 2: Obsluha účastníkov volania (CPH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 140-4-3 V1.1.3 (87 1140)

Dátum vydania: 01.05.2001

Inteligentná sieť (IN). Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Súbor vlastností 2 (CS2). Časť 4: Špecifikácia abstraktnej skúšobnej zostavy (ATS) a predloha doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na funkciu služby prepájania (SSF). Oddiel 3: Funkcia špecializovaného zálohovania (SFR)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 140-5 V1.1.3 (87 1140)

Dátum vydania: 01.04.2001

Inteligentná sieť (IN). Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Súbor vlastností 2 (CS2). Časť 5: Distribuovaná funkčná rovina (DFP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 141-1 V1.2.2 (87 1141)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Úzkopásmový multiservisný distribučný systém (NMDS). Časť 1: Špecifikácia rozhrania NMDS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 141-1 V2.1.1 (87 1141)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Úzkopásmový multiservisný distribučný systém (NMDS). Časť 1: Špecifikácia rozhrania NMDS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 141-2 V1.2.2 (87 1141)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Úzkopásmový multiservisný distribučný systém (NMDS). Časť 2: Špecifikácia predlohy protokolu vyhlásenia o zhode implementácie (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 141-2 V1.3.1 (87 1141)

Dátum vydania: 01.02.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Úzkopásmový multiservisný distribučný systém (NMDS). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 141-3 V1.1.1 (87 1141)

Dátum vydania: 01.11.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Úzkopásmový distribučný systém na viac služieb (NMDS). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) vrstvy dátového spoja (strana NTN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 141-4 V1.1.1 (87 1141)

Dátum vydania: 01.11.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Úzkopásmový distribučný systém na viac služieb (NMDS). Časť 4: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) sieťovej vrstvy (strana NTN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 141-5 V1.1.1 (87 1141)

Dátum vydania: 01.11.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Úzkopásmový distribučný systém na viac služieb (NMDS). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) sieťovej vrstvy (strana LE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 141-6 V1.1.1 (87 1141)

Dátum vydania: 01.11.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Úzkopásmový distribučný systém na viac služieb (NMDS). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) funkcie PSTN-GW vrstvy 2 NMDS (strana NTN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 141-7 V1.1.1 (87 1141)

Dátum vydania: 01.11.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Úzkopásmový distribučný systém na viac služieb (NMDS). Časť 7: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) vrstvy 3 rozhrania PSTN NMDS (strana NTN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 141-8 V1.1.1 (87 1141)

Dátum vydania: 01.11.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Úzkopásmový distribučný systém na viac služieb (NMDS). Časť 8: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) vrstvy 3 rozhrania PSTN NMDS (strana LE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 143 V1.1.4 (87 1143)

Dátum vydania: 01.11.2000

Inteligentná sieť (IN). Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Súbor vlastností 2 (CS2). Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Stupeň 3 špecifikácie funkcie riadenia služby (SCF). SCF a funkcia služby neviazanej na volanie (CUSF)/funkcia služby prepájania (SSF)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 144-1 V1.1.2 (87 1144)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokoly digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1) a signalizačného systému č. 7 (SS7). Aplikácia signalizácie na riadenie pohyblivej služby na rozhraní alfa. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 144-2 V1.1.1 (87 1144)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokoly digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1) a signalizačného systému č. 7 (SS7). Aplikácia signalizácie na riadenie pohyblivej služby na rozhraní alfa. Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 144-3 V1.1.3 (87 1144)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokoly digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1) a signalizačného systému č.7. Aplikácia signalizácie na riadenie pohyblivej služby na rozhraní alfa. Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 144-4 V1.1.4 (87 1144)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokoly digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1) a signalizačného systému č.7. Aplikácia signalizácie na riadenie pohyblivej služby na rozhraní alfa. Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 144-5 V1.1.5 (87 1144)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokoly digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1) a signalizačného systému č.7 (SS7). Aplikácia signalizácie na riadenie pohyblivej služby na rozhraní alfa. Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 144-6 V1.1.1 (87 1144)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokoly digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1) a signalizačného systému č. 7 (SS7). Aplikácia signalizácie na riadenie pohyblivej služby na rozhraní alfa. Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 145-1 V1.1.4 (87 1145)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Teleakčná služba. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 145-2 V1.1.4 (87 1145)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Teleakčná služba. Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 145-3 V1.1.6 (87 1145)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Teleakčná služba. Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na koncové zariadenie používateľa (EUT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 145-5 V1.1.6 (87 1145)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Teleakčná služba. Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na koncové zariadenie poskytovateľa služby (SPT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 145-7 V1.1.6 (87 1145)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Teleakčná služba. Časť 7: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na riadiacu funkciu teleakcie (TMF)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 152-1 V1.2.2 (87 1152)

Dátum vydania: 01.09.2002

Inteligentná sieť (IN). Rozšírenie súboru možností 1 (CS1) inteligentnej siete. Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Zákaznícke aplikácie na zlepšenú logiku pohyblivej siete (CAMEL). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 152-2 V1.2.2 (87 1152)

Dátum vydania: 01.09.2002

Inteligentná sieť (IN). Rozšírenie súboru možností 1 (CS1) inteligentnej siete. Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Zákaznícke aplikácie na zlepšenú logiku pohyblivej siete (CAMEL). Časť 2: Špecifikácia predlohy protokolu vyhlásenia o zhode implementácie (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 155 V1.1.1 (87 1155)

Dátum vydania: 01.09.2002

Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Jednosmerné sledovanie prevádzkových parametrov skúmaného sieťového prvku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 160 V1.1.1 (87 1160)

Dátum vydania: 01.09.2002

Smerovanie volaní na služby európskeho telefónneho číslovacieho priestoru (ETNS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 160 V1.2.1 (87 1160)

Dátum vydania: 01.10.2002

Smerovanie volaní na služby európskeho telefónneho číslovacieho priestoru (ETNS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 161 V1.1.1 (87 1161)

Dátum vydania: 01.09.2002

Riadenie európskeho telefónneho číslovacieho priestoru (ETNS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 161 V1.2.1 (87 1161)

Dátum vydania: 01.10.2002

Riadenie európskeho telefónneho číslovacieho priestoru (ETNS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 163-1-1 V1.1.1 (87 1163)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky asynchrónneho prenosového módu (ATM) na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 1-1: Funkčné charakteristiky a výkonnosť zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 163-2-1 V1.1.2 (87 1163)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky asynchrónneho prenosového módu (ATM) na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 2-1: Funkčný model prenosu a manažmentu vrstiev

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 164 V1.1.1 (87 1164) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH) . Okruhy prenajatých SDH. Parametre spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 164 V1.1.1 (87 1164)

Dátum vydania: 01.01.2003

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Prenajaté okruhy SDH. Charakteristiky spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 165 V1.1.1 (87 1165)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Okruhy prenajatých SDH. Prezentácia rozhrania siete a koncového zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 165 V1.1.2 (87 1165)

Dátum vydania: 01.05.2001

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Prenajaté vedenia SDH. Vlastnosti spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 165 V1.1.3 (87 1165)

Dátum vydania: 01.03.2003

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Prenajaté okruhy SDH. Prezentácia rozhrania siete a koncového zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 166 V1.1.1 (87 1166)

Dátum vydania: 01.08.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Technické parametre a skúšobné metódy na rádiové zariadenia analógovej a/alebo digitálnej komunikácie (hovoru a/alebo dát) pracujúcich v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 166 V2.1.1 (87 1166)

Dátum vydania: 01.12.2017

Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na analógovú a/alebo digitálnu komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 166-1 V1.1.2 (87 1166)

Dátum vydania: 01.10.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na analógovú a/alebo digitálnu komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 166-1 V1.2.1 (87 1166)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na analógovú a/alebo digitálnu komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 166-1 V1.3.1 (87 1166)

Dátum vydania: 01.02.2009

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na analógovú a/alebo digitálnu komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom. Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 166-1 V1.3.2 (87 1166)

Dátum vydania: 01.06.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na analógovú a/alebo digitálnu komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom. Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 166-2 V1.1.1 (87 1166)

Dátum vydania: 01.10.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na analógovú a/alebo digitálnu komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice RTTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 166-2 V1.2.1 (87 1166)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na analógovú a/alebo digitálnu komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice RTTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 166-2 V1.2.2 (87 1166)

Dátum vydania: 01.02.2009

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na analógovú a/alebo digitálnu komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice RTTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 166-2 V1.2.3 (87 1166)

Dátum vydania: 01.06.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na analógovú a/alebo digitálnu komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 167 V1.1.1 (87 1167)

Dátum vydania: 01.09.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Riadenie prenosových zariadení synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH). Manažérstvo porúch a sledovanie prevádzkových parametrov siete. Funkčný opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 169-1 V1.6.3 (87 1169)

Dátum vydania: 01.08.2000

Skúšky zariadenia. Technické požiadavky na zariadenia na vonkajšie použitie. Časť 1: Zariadenia vybavené na vonkajšie použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 169-2 V1.5.3 (87 1169)

Dátum vydania: 01.08.2000

Skúšky zariadenia. Technické požiadavky na zariadenia na vonkajšie použitie. Časť 2: Zariadenia nevybavené na vonkajšie použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 171 V1.1.1 (87 1171)

Dátum vydania: 01.09.2002

Kódovanie obrazu s nízkou bitovou rýchlosťou komunikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 172 V1.1.1 (87 1172)

Dátum vydania: 01.09.2002

Kmeňové kódovanie pohyblivých obrazov a pridružené zvukové informácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>