SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 301 401 V1.2.6 (87 1401)

Dátum vydania: 01.11.2000

Požiadavky na pripojenie dátových koncových zariadení (DTE) na verejné siete, ktorých fyzické a elektrické vlastnosti v sieti sa zakladajú na odporúčaniach ITU-T, séria V

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 403 V1.1.1 (87 1403)

Dátum vydania: 01.12.2003

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné pohyblivé zemské stanice (MMES) pracujúce v pásmach 1,5 GHz a 1,6 GHz, poskytujúce hlasovú službu a priamu tlač, určené na globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS). Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 406 V1.4.1 (87 1406)

Dátum vydania: 01.04.2004

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Harmonizovaná EN na digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT) vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE. Všeobecné rádiové požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 406 V1.4.1 (87 1406) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Harmonizovaná EN na digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT) pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE. Kmeňová rádiová sieť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 406 V1.5.1 (87 1406)

Dátum vydania: 01.02.2004

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Harmonizovaná EN na digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT) vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE. Všeobecné rádiové požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 406 V2.1.1 (87 1406)

Dátum vydania: 01.01.2010

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Harmonizovaná EN na digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT) vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE. Všeobecné rádiové požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 406 V2.2.1 (87 1406)

Dátum vydania: 01.02.2017

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 406 V2.2.2 (87 1406)

Dátum vydania: 01.02.2017

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 419-1 V4.0.1 (87 1419)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Pohyblivé stanice v pásmach GSM 900 a DCS 1 800. Prístup (GSM 13.01, verzia 4.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 419-1 V4.1.1 (87 1419)

Dátum vydania: 01.06.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Časť 1: Pohyblivé stanice v pásmach GSM 900 a DCS 1 800. Prístup (GSM 13.01, verzia 4. 1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 419-1 V4.1.1 (87 1419) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Časť 1: Pohyblivé stanice v pásmach GSM 900 a DCS 1 800. Prístup (GSM 13.01 Verzia 4.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 419-2 V5.0.3 (87 1419)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Požiadavky na pripojenie na globálny systém mobilných komunikácií (GSM). Vysokorýchlostný prenos dát s prepájaním okruhov (HSCSD) viacintervalových pohyblivých staníc. Prístup (GSM 13.34, verzia 5.0.3)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 419-2 V5.1.1 (87 1419)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Viacintervalové pohyblivé stanice vysokorýchlostného prenosu dát s prepájaním okruhov (HSCSD). Prístup (GSM 13.34, verzia 5.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 419-2 V5.1.1 (87 1419) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2+). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Viacintervalové pohyblivé stanice vysokorýchlostného prenosu dát s prepájaním okruhov (HSCSD). Prístup (GSM 13.34 Verzia 5.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 419-3 V5.0.2 (87 1419) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2+). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Položky zdokonalených volaní (ASCI). Pohyblivé stanice. Prístup (GSM 13.68, verzia 5.0.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 419-3 V5.0.2 (87 1419)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Položky zdokonalených volaní (ASCI). Pohyblivé stanice. Prístup (GSM 13.68, verzia 5.0.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 419-7 V5.0.2 (87 1419)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Pásmo pre železnice (R-GSM). Pohyblivé stanice. Prístup (GSM 13.67, verzia 5.0.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 419-7 V5.1.1 (87 1419)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Pásmo GSM pre železnice (R-GSM). Pohyblivé stanice. Prístup (GSM 13.67, verzia 5.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 419-7 V5.1.1 (87 1419) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2+). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Pásmo pre železnice (R-GSM). Pohyblivé stanice. Prístup (GSM 13.67, verzia 5.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 420 V4.0.1 (87 1420)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Pohyblivé stanice v pásme DCS 1 800 a v prídavnom pásme GSM 900. Telefónia (GSM 13.02, verzia 4.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 423 V1.1.1 (87 1423)

Dátum vydania: 01.03.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná norma na pozemský letový telekomunikačný systém vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 423 V1.1.1 (87 1423) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM) . Harmonizovaná norma na pozemský letový telekomunikačný systém podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 426 V1.1.1 (87 1426) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé zemské stanice (LMES) poskytujúce prenos dát nízkou rýchlosťou a pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5/1,6 GHz, pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 426 V1.1.1 (87 1426)

Dátum vydania: 01.06.2004

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé zemské stanice (LMES) poskytujúce prenos dát nízkou rýchlosťou a pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5/1,6 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 426 V1.2.1 (87 1426)

Dátum vydania: 01.08.2002

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé družicové zemské stanice (LMES) a plavebné pohyblivé družicové zemské stanice (MMES), neurčené na núdzovú a bezpečnostnú komunikáciu, ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach 1,5/1,6 GHz s prenosom dát nízkou prenosovou rýchlosťou, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 426 V2.1.2 (87 1426)

Dátum vydania: 01.12.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pozemné pohyblivé družicové zemské stanice (LMES) a plavebné pohyblivé družicové zemské stanice (MMES), neurčené na núdzovú a bezpečnostnú komunikáciu, pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz/1,6 GHz s prenosom dát nízkou prenosovou rýchlosťou, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 427 V1.1.1 (87 1427)

Dátum vydania: 01.05.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé zemské stanice (LMES) poskytujúce prenos dát nízkou rýchlosťou a pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 427 V1.2.1 (87 1427) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé družicové zemské stanice (MES) poskytujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou, okrem leteckých pohyblivých družicových zemských staníc, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 427 V1.2.1 (87 1427)

Dátum vydania: 01.06.2004

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé družicové zemské stanice (MES) poskytujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou, okrem leteckých pohyblivých družicových zemských staníc, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 427 V2.1.1 (87 1427)

Dátum vydania: 01.03.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé družicové zemské stanice (MES) poskytujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou, okrem leteckých pohyblivých družicových zemských staníc, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 428 V1.1.1 (87 1428)

Dátum vydania: 01.05.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie Vysielanie/príjem alebo len príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, pokrývajúce základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 428 V1.2.1 (87 1428) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice len na vysielanie, vysielanie/príjem alebo len na príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, pokrývajúce základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 428 V1.2.1 (87 1428)

Dátum vydania: 01.06.2004

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie, vysielanie/príjem alebo len na príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúce sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 428 V1.3.1 (87 1428)

Dátum vydania: 01.08.2006

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie, vysielanie/príjem alebo len na príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúce sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 428 V2.1.1 (87 1428)

Dátum vydania: 01.02.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie, vysielanie/príjem alebo len na príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúce sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 428 V2.1.2 (87 1428)

Dátum vydania: 01.10.2018

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie, vysielanie/príjem alebo len na príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúce sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 430 V1.1.1 (87 1430) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na prenosné zemské stanice družicového zberu správ (SNG TES) pracujúce vo frekvenčných pásmach 11-12/13-14 GHz, pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 430 V1.1.1 (87 1430)

Dátum vydania: 01.06.2004

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na prenosné zemské stanice družicového zberu správ (SNG TES) pracujúce vo frekvenčných pásmach 11-12/13-14 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 430 V2.1.1 (87 1430)

Dátum vydania: 01.02.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na prenosné zemské stanice družicového zberu správ (SNG TES) pracujúce vo frekvenčných pásmach 11-12/13-14 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 435-1 V1.1.1 (87 1435)

Dátum vydania: 01.05.2001

Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Požiadavky na pripojenie koncového zariadenia TETRA. Časť 1: Občiansky prístup

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 435-1 V1.2.4 (87 1435)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Požiadavky na pripojenie koncového zariadenia TETRA. Časť 1: Občiansky prístup

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 435-2 V1.2.4 (87 1435)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Požiadavky na pripojenie koncového zariadenia TETRA. Časť 2: Núdzový prístup

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 437 V1.1.1 (87 1437)

Dátum vydania: 01.08.2000

Koncové zariadenia (TE). Požiadavky na pripojenie koncových zariadení (TE) na analógové verejné telefónne siete (PSTN) hlasovej telefónnej služby, v ktorých sa sieťová adresácia, ak sa poskytuje, uskutočňuje dvojtónovou frekvenčnou voľbou (DTMF) na celoeurópske schválenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 439 V1.1.1 (87 1439)

Dátum vydania: 01.11.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Požiadavky na pripojenie koncových zariadení s dvojakým režimom DECT/GSM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 439 V1.1.1 (87 1439) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Globálny systém mobilných komunikácií (GSM). Požiadavky na pripojenie koncových zariadení s režimom DECT/GSM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 440 V1.2.2 (87 1440)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Požiadavky na pripojenie koncových zariadení v DECT/ ISDN na profilové aplikácie spolupráce

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 441 V1.1.1 (87 1441)

Dátum vydania: 01.12.2002

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES) vrátane ručných zemských staníc pre družicové osobné komunikačné siete (S-PCN) v pásmach 1,6 GHz/2,4 GHz v pohyblivej družicovej službe (MSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 smernice RTTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 441 V1.1.1 (87 1441) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MESs) vrátane ručných zemských staníc, určené pre družicové osobné komunikačné siete (S-PCN) v pásmach 1,6/2,4 GHz pohyblivej družicovej služby (MSS), pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 441 V2.1.1 (87 1441)

Dátum vydania: 01.03.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé zemské stanice (MES) vrátane ručných zemských staníc pre družicové osobné komunikačné siete (S-PCN), pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,6 GHz/2,4 GHz v pohyblivej družicovej službe (MSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 442 V1.1.1 (87 1442)

Dátum vydania: 01.12.2002

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES) vrátane ručných zemských staníc pre družicové osobné komunikačné siete (S-PCN) v pásmach 2 GHz v pohyblivej družicovej službe (MSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 smernice RTTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 442 V1.1.1 (87 1442) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MESs) vrátane ručných zemských staníc, určené pre družicové osobné komunikačné siete (S-PCN) v pásmach 2,0 GHz pohyblivej družicovej služby (MSS), pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 442 V1.2.1 (87 1442)

Dátum vydania: 01.02.2011

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES) vrátane ručných zemských staníc pre družicové osobné komunikačné siete (S-PCN) v pásmach 2,0 GHz v pohyblivej družicovej službe (MSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 442 V2.1.1 (87 1442)

Dátum vydania: 01.03.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé zemské stanice NGSO (MES) vrátane ručných zemských staníc pre družicové osobné komunikačné siete (S-PCN), pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 980 GHz do 2 010 GHz (Zem - vesmír) a od 2 170 GHz do 2 200 GHz (vesmír - Zem) v pohyblivej družicovej službe (MSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 443 V1.1.1 (87 1443)

Dátum vydania: 01.05.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie Vysielanie a príjem alebo len príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 4 GHz a 6 GHz, pokrývajúce základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 443 V1.2.1 (87 1443) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie, vysielanie a príjem, alebo len príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 4 GHz a 6 GHz, pokrývajúce základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 443 V1.2.1 (87 1443)

Dátum vydania: 01.06.2004

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie, vysielanie a príjem alebo len príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 4 GHz a 6 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 443 V1.3.1 (87 1443)

Dátum vydania: 01.08.2006

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie, vysielanie a príjem alebo len príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 4 GHz a 6 GHz, vzťahujúce sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 443 V2.1.1 (87 1443)

Dátum vydania: 01.02.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie, vysielanie a príjem alebo len na príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 4 GHz a 6 GHz, vzťahujúce sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 444 V1.1.1 (87 1444)

Dátum vydania: 01.01.2003

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé zemské stanice (LMES) pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz a 1,6 GHz, ktoré zabezpečujú hlasovú a/alebo dátovú komunikáciu a vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 444 V1.1.1 (87 1444) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé zemské stanice (LMES) pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz a 1,6 GHz a poskytujúce hlasovú a/alebo dátovú komunikáciu, pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 444 V1.2.1 (87 1444)

Dátum vydania: 01.07.2012

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé zemské stanice (LMES) pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz a 1,6 GHz, ktoré zabezpečujú hlasovú a/alebo dátovú komunikáciu, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 444 V1.2.2 (87 1444)

Dátum vydania: 01.11.2013

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé zemské stanice (LMES) pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz a 1,6 GHz, ktoré zabezpečujú hlasovú a/alebo dátovú komunikáciu, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 444 V2.1.2 (87 1444)

Dátum vydania: 01.12.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pozemné pohyblivé zemské stanice (LMES), zabezpečujúce hlasovú a/alebo dátovú komunikáciu, pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz a 1,6 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 444 V2.2.1 (87 1444)

Dátum vydania: 01.10.2021

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Pozemné pohyblivé zemské stanice (LMES) a námorné pohyblivé zemské stanice (MMES) poskytujúce hlasovú a/alebo dátovú komunikáciu, pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz a 1,6 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 447 V1.1.1 (87 1447)

Dátum vydania: 01.02.2008

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na družicové zemské stanice na palubách lodí (ESV) pracujúce vo frekvenčných pásmach 4/6 GHz pridelených pevnej družicovej službe (FSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 447 V2.1.1 (87 1447)

Dátum vydania: 01.02.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na družicové zemské stanice na palubách lodí (ESV) pracujúce vo frekvenčných pásmach 4/6 GHz pridelených pevnej družicovej službe (FSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 449 V1.1.1 (87 1449)

Dátum vydania: 01.01.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná EN na základňové stanice CDMA s rozprestretým spektrom pracujúce v bunkovom pásme 450 MHz (CDMA 450) a v pásmach PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 451-1 V1.1.4 (87 1451)

Dátum vydania: 01.01.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Medziústredňový signalizačný protokol. Prídavné vlastnosti siete pri odchádzajúcom volaní bezšnúrových koncových zariadení (ANF-CTMO) na služobnom vstupnom bode "b" VPN. Časť 1: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 451-2 V1.3.1 (87 1451)

Dátum vydania: 01.11.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Medziústredňový signalizačný protokol. Prídavné vlastnosti siete pri odchádzajúcom volaní bezšnúrových koncových zariadení na služobnom vstupnom bode "b" VPN. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková predloha doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 451-2 V1.4.1 (87 1451)

Dátum vydania: 01.10.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Medziústredňový signalizačný protokol. Prídavná vlastnosť siete pri odchádzajúcom volaní bezšnúrových koncových zariadení na služobnom vstupnom bode "b" VPN. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 452-1 V1.1.4 (87 1452)

Dátum vydania: 01.01.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - dokončenie spojenia na služobnom vstupnom bode "b" VPN. Časť 1: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 452-2 V1.3.1 (87 1452)

Dátum vydania: 01.11.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - dokončenie spojenia na služobnom vstupnom bode "b" VPN. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková predloha doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 452-2 V1.4.1 (87 1452)

Dátum vydania: 01.10.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - dokončenie spojenia na služobnom vstupnom bode "b" VPN. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 453-1 V1.1.2 (87 1453)

Dátum vydania: 01.11.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnkové služby - presmerovanie. [ISO/IEC 13873:1995, modifikovaná]. Časť 1: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 453-2 V1.1.1 (87 1453)

Dátum vydania: 01.11.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnkové služby - presmerovanie. [ISO/IEC 13873:1995, modifikovaná]. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková predloha doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 453-2 V1.2.1 (87 1453)

Dátum vydania: 01.10.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnkové služby - presmerovanie. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 454-1 V1.1.4 (87 1454)

Dátum vydania: 01.01.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - registrácia polohy bezšnúrového koncového zariadenia (CTLR). Časť 1: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 454-2 V1.2.2 (87 1454)

Dátum vydania: 01.08.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - registrácia polohy bezšnúrového koncového zariadenia (CTLR). ECMA-QSIG-CTLR. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková predloha doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 454-2 V1.3.1 (87 1454)

Dátum vydania: 01.10.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - registrácia polohy bezšnúrového koncového zariadenia (CTLR). ECMA-QSIG-CTLR. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 455-1 V1.1.4 (87 1455)

Dátum vydania: 01.01.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Prídavná vlastnosť siete pri prichádzajúcom volaní bezšnúrových koncových zariadení (ANF-CTM) na služobnom vstupnom bode "b" VPN. Časť 1: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 455-2 V1.3.1 (87 1455)

Dátum vydania: 01.11.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Prídavná vlastnosť siete pri prichádzajúcom volaní na služobnom vstupnom bode "b" VPN. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková predloha doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 455-2 V1.4.1 (87 1455)

Dátum vydania: 01.10.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Prídavná vlastnosť siete pri prichádzajúcom volaní na služobnom vstupnom bode "b" VPN. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 459 V1.2.1 (87 1459)

Dátum vydania: 01.08.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na družicové spolupracujúce koncové stanice (SIT) a družicové používateľské koncové stanice (SUT) zabezpečujúce prenos smerom ku geostacionárnym staniciam vo frekvenčných pásmach od 29,5 GHz do 30,0 GHz a pokrývajúce základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 459 V1.3.1 (87 1459)

Dátum vydania: 01.03.2006

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na družicové interaktívne koncové zariadenia (SIT) a družicové používateľské koncové zariadenia (SUT) zabezpečujúce prenos smerom k družiciam na geostacionárnych obežných dráhach vo frekvenčných pásmach od 29,5 GHz do 30,0 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 459 V1.4.1 (87 1459)

Dátum vydania: 01.12.2007

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na družicové interaktívne koncové zariadenia (SIT) a družicové používateľské koncové zariadenia (SUT) zabezpečujúce prenos smerom k družiciam na geostacionárnych obežných dráhach vo frekvenčných pásmach od 29,5 GHz do 30,0 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 459 V2.1.1 (87 1459)

Dátum vydania: 01.02.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na družicové interaktívne koncové zariadenia (SIT) a družicové používateľské koncové zariadenia (SUT) zabezpečujúce prenos smerom k družiciam na geostacionárnych obežných dráhach, pracujúcich vo frekvenčných pásmach od 29,5 GHz do 30,0 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 460-1 V1.1.1 (87 1460)

Dátum vydania: 01.08.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Časť 1: Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov pracujúce pod 1 GHz -bežné parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 460-2 V1.1.1 (87 1460)

Dátum vydania: 01.08.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Časť 2: Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov pracujúce pod 1 GHz - prídavné parametre systémov TDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 460-3 V1.1.1 (87 1460)

Dátum vydania: 01.08.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Časť 3: Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov pracujúce pod 1 GHz - prídavné parametre systémov FH-CDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 460-4 V1.1.1 (87 1460)

Dátum vydania: 01.08.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Časť 4: Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov pracujúce pod 1 GHz - prídavné parametre systémov FDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 460-5 V1.1.1 (87 1460)

Dátum vydania: 01.08.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Časť 5: Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov pracujúce pod 1 GHz - prídavné parametre systémov DS-CDMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 461 V1.1.1 (87 1461)

Dátum vydania: 01.01.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Vysokokapacitné pevné rádiové systémy prenášajúce signály SDH (2 x STM-1) vo frekvenčných pásmach s odstupom kanálov 40 MHz a prevádzkou s oboma polarizáciami v tom istom kanáli (CCDP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 461 V1.2.1 (87 1461)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Vysokokapacitné pevné rádiové systémy prenášajúce signály SDH (2 x STM-1) vo frekvenčných pásmach s odstupom kanálov 40 MHz a prevádzkou s oboma polarizáciami v tom istom kanáli (CCDP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 461 V1.3.1 (87 1461)

Dátum vydania: 01.06.2003

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Vysokokapacitné pevné rádiové systémy prenášajúce signály SDH (2 x STM-1) vo frekvenčných pásmach s odstupom kanálov 40 MHz a prevádzkou s oboma polarizáciami v tom istom kanáli (CCDP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 462 V1.1.1 (87 1462)

Dátum vydania: 01.04.2001

Ľudské hľadiská (HF). Symboly na identifikáciu telekomunikačných vlastností pre nepočujúcich a slabo počujúcich ľudí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 464 V1.1.1 (87 1464)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Spolupráca používateľskej časti ISDN (ISUP) verzie 4 s aplikačnou časťou inteligentnej siete (INAP). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 465 V1.1.1 (87 1465)

Dátum vydania: 01.05.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácie emulácie okruhu. Emulácia základného prístupu sieťami ATM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 466 V1.1.1 (87 1466)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania na dvojcestných radiotelefónnych VHF prístrojoch určených na pevné zabudovanie do záchranných plavidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 466 V1.2.1 (87 1466)

Dátum vydania: 01.10.2016

Technické charakteristiky a metódy merania na dvojcestných radiotelefónnych VHF prístrojoch určených na pevné zabudovanie do záchranných plavidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 469-1 V1.1.1 (87 1469)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Knižnica skúšobných postupov (TCL) paketovej rádiovej služby DECT (DPRS). Časť 1: Štruktúra súboru skúšok (TSS) a ciele skúšok (TP) - vrstva riadenia prístupu k prenosovému prostrediu (MAC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>