Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 12 0505-1 (12 0505) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Pripájacie rozmery vzduchotechnických spojov. Príruby kruhové

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 12 0505-2 (12 0505) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Pripájacie rozmery vzduchotechnických spojov. Príruby štvorhranné

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12097 (12 0570)

Dátum vydania: 01.02.2007

Vetranie budov. Vzduchovody. Požiadavky na súčasti vzduchovodov na údržbu systémov potrubnej siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12220 (12 0506)

Dátum vydania: 01.10.2000

Vetranie budov. Potrubná sieť. Rozmery kruhových prírub na všeobecné vetranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12236 (12 0575)

Dátum vydania: 01.02.2003

Vetranie budov. Závesy a podpery vzduchovodov. Požiadavky na pevnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12237 (12 0525)

Dátum vydania: 01.05.2004

Vetranie budov. Potrubná sieť. Pevnosť a tesnosť kovových plechových vzduchovodov kruhového prierezu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12238 (12 0559)

Dátum vydania: 01.08.2002

Vetranie budov. Koncové súčasti. Aerodynamické skúšanie a hodnotenie s použitím zmiešavaného prúdu vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12239 (12 0556)

Dátum vydania: 01.08.2002

Vetranie budov. Koncové súčasti. Aerodynamické skúšanie a hodnotenie vytesňovacieho prúdenia vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12589 (12 0560)

Dátum vydania: 01.08.2002

Vetranie budov. Koncové jednotky. Aerodynamické skúšanie a hodnotenie koncových jednotiek s konštantným a premenlivým prietokom vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13030 (12 0553)

Dátum vydania: 01.08.2002

Vetranie budov. Koncové súčasti. Prevádzkové skúšky protidažďových žalúzií skúšobným dažďom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13180 (12 0503)

Dátum vydania: 01.04.2003

Vetranie budov. Vzduchovody. Rozmery a mechanické požiadavky na pružné rúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13181 (12 0562)

Dátum vydania: 01.08.2002

Vetranie budov. Koncové súčasti. Prevádzkové skúšky protidažďových žalúzií skúšobným pieskom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13403 (12 0510)

Dátum vydania: 01.04.2004

Vetranie budov. Nekovové vzduchovody. Vzduchovody z izolačných dosiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13779 (12 0580) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Vetranie nebytových budov. Výkonnostné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13779 (12 0580) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13779 (12 0580) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1505 (12 0501)

Dátum vydania: 01.10.2000

Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy štvorhranného prierezu. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1506 (12 0502) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy kruhového prierezu. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1506 (12 0502)

Dátum vydania: 01.12.2007

Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy kruhového prierezu. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15423 (12 0504)

Dátum vydania: 01.11.2008

Vetranie budov. Požiarna ochrana systémov rozvodu vzduchu v budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15650 (12 0505) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Vetranie budov. Požiarne klapky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15650 (12 0505)

Dátum vydania: 01.05.2011

Vetranie budov. Požiarne klapky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15727 (12 0508)

Dátum vydania: 01.02.2011

Vetranie budov. Vzduchovody a súčasti vzduchovodov, klasifikácia tesnosti a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1751 (12 0550)

Dátum vydania: 01.05.2014

Vetranie budov. Koncové súčasti. Aerodynamické skúšky klapiek a ventilov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1751 (12 0550) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Vetranie budov. Koncové súčasti. Aerodynamické skúšky klapiek a ventilov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 12097 (12 0570) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Vetranie budov. Potrubná sieť. Požiadavky na súčasti potrubnej siete na uľahčenie údržby systémov potrubnej siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac