SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 300 301-1 V1.1.1 (87 0301)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Riadenie prevádzky a riadenie nepriechodnosti B-ISDN. Definície zhody na dostupnú bitovú rýchlosť (ABR) a blokovaný prenos ATM (ABT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 324-1 V1.2.3 (87 0324)

Dátum vydania: 01.08.2000

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie typu V5.1 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 1: Špecifikácia rozhrania V5.1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 324-1 V2.1.1 (87 0324)

Dátum vydania: 01.04.2001

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie typu V5.1 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 1: Špecifikácia rozhrania V5.1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 324-2 V1.2.3 (87 0324)

Dátum vydania: 01.08.2000

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie typu V5.1 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 324-2 V2.1.1 (87 0324)

Dátum vydania: 01.04.2001

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie typu V5.1 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 324-3 V3.1.1 (87 0324)

Dátum vydania: 01.12.2001

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie V5. 1 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) sieťovej vrstvy (strana AN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 324-4 V3.1.1 (87 0324)

Dátum vydania: 01.12.2001

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie V5. 1 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) sieťovej vrstvy (strana AN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 324-5 V3.1.1 (87 0324)

Dátum vydania: 01.12.2001

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie V5. 1 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) sieťovej vrstvy (strana LE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 324-6 V3.1.1 (87 0324)

Dátum vydania: 01.12.2001

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie V5. 1 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) sieťovej vrstvy (strana LE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 324-8 V2.1.1 (87 0324)

Dátum vydania: 01.05.2001

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie typu V5.1 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 8: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) vrstvy dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 328 V1.4.1 (87 0328) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM) . Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce modulačné techniky s rozprestretým spektrom. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 328 V1.4.1 (87 0328)

Dátum vydania: 01.09.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce metódy modulácie s rozloženým spektrom. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 328 V1.5.1 (87 0328)

Dátum vydania: 01.02.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce metódy širokopásmovej modulácie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 328 V1.6.1 (87 0328)

Dátum vydania: 01.06.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce metódy širokopásmovej modulácie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 328 V1.7.1 (87 0328)

Dátum vydania: 01.04.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce metódy širokopásmovej modulácie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 328 V1.8.1 (87 0328)

Dátum vydania: 01.12.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce metódy širokopásmovej modulácie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 328 V1.9.1 (87 0328)

Dátum vydania: 01.08.2015

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce metódy širokopásmovej modulácie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 328 V2.1.1 (87 0328)

Dátum vydania: 01.12.2017

Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce metódy širokopásmovej modulácie. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 328 V2.2.2 (87 0328)

Dátum vydania: 01.01.2020

Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme 2,4 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 328-1 V1.2.2 (87 0328)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy; zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce modulačnú techniku rozprestretého spektra. Časť 1: Technické vlastnosti a podmienky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 328-1 V1.3.1 (87 0328)

Dátum vydania: 01.10.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce modulačné techniky s rozprestretým spektrom. Časť 1: Technické charakteristiky a podmienky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 328-2 V1.1.1 (87 0328)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy; zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce modulačnú techniku rozprestretého spektra. Časť 2: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 328-2 V1.2.1 (87 0328)

Dátum vydania: 01.10.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce modulačné techniky s rozprestretým spektrom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice RTTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 330 V1.2.2 (87 0330)

Dátum vydania: 01.08.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Technické parametre a metódy skúšok rádiových zariadení pracujúcich v pásme od 9 kHz do 25 MHz a systémov s indukčnou slučkou v pásme od 9 kHz do 30 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 330 V2.1.1 (87 0330)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 330-1 V1.3.1 (87 0330)

Dátum vydania: 01.02.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Časť 1: Technické vlastnosti a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 330-1 V1.3.2 (87 0330)

Dátum vydania: 01.07.2003

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 330-1 V1.5.1 (87 0330)

Dátum vydania: 01.10.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 330-1 V1.7.1 (87 0330)

Dátum vydania: 01.08.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 330-1 V1.8.1 (87 0330)

Dátum vydania: 01.08.2015

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 330-2 V1.1.1 (87 0330)

Dátum vydania: 01.02.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 330-2 V1.3.1 (87 0330)

Dátum vydania: 01.10.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 330-2 V1.5.1 (87 0330)

Dátum vydania: 01.08.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 330-2 V1.6.1 (87 0330)

Dátum vydania: 01.08.2015

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338 V1.2.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.08.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické parametre a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho výberového volania (DSC) v námornej službe v pásmach MF, MF/HF a (alebo) v pohyblivej službe v pásme VHF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-1 V1.3.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.08.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-1 V1.4.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.02.2018

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-1 V1.4.2 (87 0338)

Dátum vydania: 01.10.2018

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-1 V1.5.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.05.2020

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-1 V1.6.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.10.2021

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-2 V1.3.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.08.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-2 V1.4.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.02.2018

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-2 V1.5.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.12.2020

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A DSC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-3 V1.1.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.08.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 3: Trieda D DSC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-3 V1.2.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.02.2018

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 3: Trieda D DSC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-3 V1.3.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.12.2020

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 3: Trieda D DSC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-4 V1.1.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.08.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 4: Trieda E DSC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-4 V1.2.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.02.2018

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 4: Trieda E DSC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-5 V1.1.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.08.2011

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 5: Ručné VHF DSC triedy D

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-5 V1.2.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.02.2018

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 5: Ručné VHF DSC triedy E

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-5 V1.3.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.12.2020

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 5: Ručné VHF DSC triedy H

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-6 V1.1.1 (87 0308)

Dátum vydania: 01.02.2018

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 6: Trieda M DSC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-6 V1.2.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.12.2020

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 6: Trieda M DSC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 338-8 V1.1.1 (87 0338)

Dátum vydania: 01.06.2022

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 8: Aktivácia rádiového zariadenia DSC s možnosťou diaľkového ovládania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 339 V1.1.1 (87 0339)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Všeobecná elektromagnetická kompatibilita rádiových komunikačných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 341 V2.1.1 (87 0341)

Dátum vydania: 01.02.2017

Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia používajúce integrálnu anténu na prenos signálov na iniciovanie špecifickej odpovede v prijímači. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 341-1 V1.3.1 (87 0341)

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba (RP 02). Rádiové zariadenia používajúce integrálnu anténu na prenos signálov na iniciovanie špecifickej odpovede v prijímači. Časť 1: Technické vlastnosti a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 341-2 V1.1.1 (87 0341)

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba (RP 02). Rádiové zariadenia používajúce integrálnu anténu na prenos signálov na iniciovanie špecifickej odpovede v prijímači. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 347-1 V2.2.2 (87 0347)

Dátum vydania: 01.04.2001

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie typu V5.2 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 1: Špecifikácia rozhrania V5.2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 347-2 V2.1.3 (87 0347)

Dátum vydania: 01.04.2001

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie typu V5.2 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 347-3 V3.1.1 (87 0347)

Dátum vydania: 01.01.2002

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie V5. 2 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) sieťovej vrstvy (strana AN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 347-4 V3.1.1 (87 0347)

Dátum vydania: 01.01.2002

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie V5. 2 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) sieťovej vrstvy (strana AN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 347-5 V3.1.1 (87 0347)

Dátum vydania: 01.01.2002

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie V5. 2 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) sieťovej vrstvy (strana LE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 347-6 V3.1.1 (87 0347)

Dátum vydania: 01.01.2002

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie V5. 2 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) sieťovej vrstvy (strana LE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 347-8 V2.1.1 (87 0347)

Dátum vydania: 01.05.2001

Rozhrania typu V digitálnych miestnych ústrední (LE). Rozhranie typu V5.2 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 8: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) vo vrstve dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-1 V3.2.2 (87 0356)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 1: Základné služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-1 V4.2.1 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 1: Základné služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-10 V3.1.3 (87 0356)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 10: Doplnková služba - podadresovanie (SUB) služba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-10 V4.1.2 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 10: Doplnková služba - podadresovanie (SUB)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-11 V3.1.3 (87 0356)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 11: Doplnková služba - identifikácia zlomyseľného volania (MCID)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-11 V4.1.2 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 11: Doplnková služba - identifikácia zlomyseľného volania (MCID)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-12 V3.1.3 (87 0356)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 12: Doplnková služba - konferenčný hovor s dodatočným pripojením (CONF)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-12 V4.2.1 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 12: Doplnková služba - konferenčný hovor s dodatočným pripojením (CONF)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-14 V3.1.3 (87 0356)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 14: Doplnková služba - priame prepojenie volania (ETC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-14 V4.2.1 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 14: Doplnková služba - priame prepojenie volania (ETC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-15 V3.2.2 (87 0356)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 15: Doplnkové služby - presmerovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-15 V4.2.1 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 15: Doplnková služba - presmerovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-16 V3.1.3 (87 0356)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 16: Doplnková služba - pridržanie volania (HOLD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-16 V4.1.2 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 16: Doplnková služba - pridržanie volania (HOLD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-17 V3.1.3 (87 0356)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 17: Doplnková služba - čakajúce volanie (CW)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-17 V4.1.2 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 17: Doplnková služba - čakajúce volanie (CW)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-18 V3.1.3 (87 0356)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 18: Doplnková služba - dokončenie spojenia s obsadeným účastníkom (CCBS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-18 V4.1.2 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 18: Doplnková služba - dokončenie spojenia s obsadeným účastníkom (CCBS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-19 V3.1.3 (87 0356)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 19: Doplnková služba - spojenie troch účastníkov (3PTY)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-19 V4.2.1 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 19: Doplnková služba - spojenie troch účastníkov (3PTY)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-2 V3.2.2 (87 0356)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 2: Doplnkové služby ISDN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-2 V4.1.2 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 2: Doplnková služba ISDN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-2 V4.2.1 (87 0356)

Dátum vydania: 01.03.2003

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 2: Doplnková služba ISDN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-20 V3.2.8 (87 0356)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 20: Doplnková služba - dokončenie spojenia s neprihláseným účastníkom (CCNR)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-20 V4.3.1 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 20: Doplnková služba - dokončenie spojenia s neprihláseným účastníkom (CCNR)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-21 V4.2.1 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 21: Doplnková služba - odmietnutie anonymného volania (ACR)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-22 V1.1.1 (87 0356)

Dátum vydania: 01.02.2004

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 medzinárodného rozhrania. Časť 22: Služba medzinárodného preferenčného plánu tiesňových volaní (IEPS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-3 V3.1.3 (87 0356)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 3: Doplnková služba - prezentácia identifikácie volajúceho účastníka (CLIP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-3 V4.2.1 (87 0356)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 pre medzinárodné rozhranie. Časť 3: Doplnková služba - prezentácia identifikácie volajúceho účastníka (CLIP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-31 V3.0.3 (87 0356)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7 (SS7). Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 31: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS) pre základné služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-32 V3.0.4 (87 0356)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 32: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) pre základné služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-33 V3.2.2 (87 0356)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 33: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) základných služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-33 V4.1.1 (87 0356)

Dátum vydania: 01.02.2004

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 4 medzinárodného rozhrania. Časť 33: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) základných služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-34 V3.0.5 (87 0356)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 34: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS) pre doplnkové služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 356-35 V3.1.2 (87 0356)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Používateľská časť ISDN (ISUP) verzie 3 pre medzinárodné rozhranie. Časť 35: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) pre doplnkové služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>