SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 300 201 V1.2.1 (87 0201)

Dátum vydania: 01.02.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - presmerovanie volania pri neprihlásení (CFNR). Opis služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-1 V1.2.5 (87 0207)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnkové služby - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-1 V2.0.1 (87 0207)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-1 V3.1.1 (87 0207)

Dátum vydania: 01.02.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnkové služby - presmerovanie. Digitálny účastnícky signalizačný systém č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-2 V1.2.4 (87 0207)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnkové služby - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-2 V2.0.1 (87 0207)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-2 V3.1.1 (87 0207)

Dátum vydania: 01.02.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnkové služby - presmerovanie. Digitálny účastnícky signalizačný systém č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-3 V1.3.2 (87 0207)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-3 V3.1.1 (87 0207)

Dátum vydania: 01.02.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnkové služby - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-4 V1.2.4 (87 0207)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-4 V3.1.1 (87 0207)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnkové služby - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-5 V1.2.3 (87 0207)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnkové služby - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-5 V3.1.1 (87 0207)

Dátum vydania: 01.02.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnkové služby - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-6 V1.2.3 (87 0207)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-6 V3.1.1 (87 0207)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnkové služby - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 207-6 V3.2.1 (87 0207)

Dátum vydania: 01.07.2003

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnkové služby - presmerovanie. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 210-1 V1.2.4 (87 0210)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - volanie na účet volaného (FPH). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 210-2 V1.2.4 (87 0210)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - volanie na účet volaného (FPH). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 210-3 V1.2.4 (87 0210)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - volanie na účet volaného (FPH). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 210-4 V1.2.4 (87 0210)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - volanie na účet volaného (FPH). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a špecifikácia predlohy o doplnkových informáciách na skúšanie implementácie čiastkového protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 210-5 V1.2.4 (87 0210)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - volanie na účet volaného (FPH). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 210-6 V1.2.4 (87 0210)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - volanie na účet volaného (FPH). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a špecifikácia predlohy o doplnkových informáciách na skúšanie implementácie čiastkového protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 219 V2.1.1 (87 0219)

Dátum vydania: 01.03.2017

Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia vysielajúce signály na vyvolanie osobitnej ozveny v prijímači. Harmonizovaná norma pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 219-1 V1.2.1 (87 0219)

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia vysielajúce signály na vyvolanie osobitnej ozveny v prijímači. Časť 1: Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 219-2 V1.1.1 (87 0219)

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia vysielajúce signály na vyvolanie osobitnej ozveny v prijímači. Časť 2: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-1 V1.2.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.12.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Technické parametre a skúšobné metódy na rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu až do 500 mW. Časť 1: Parametre určené na predpisové účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 220-1 V1.3.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.09.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu do 500 mW. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-1 V1.3.1 (87 0220) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM) . Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu až do 500 mW. Časť 1: Technické vlastnosti a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-1 V2.1.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.10.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu do 500 mW. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-1 V2.3.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.08.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu do 500 mW. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-1 V2.4.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.11.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu do 500 mW. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-1 V3.1.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-2 V1.2.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.12.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Technické parametre a skúšobné metódy na rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu až do 500 mW. Časť 2: Doplnkové parametre, ktoré nie sú určené na predpisové účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-2 V1.3.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu až do 500 mW. Časť 2: Doplnkové parametre neurčené na účely zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-2 V2.1.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.10.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu do 500 mW. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-2 V2.1.2 (87 0220)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu do 500 mW. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-2 V2.3.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.08.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu do 500 mW. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-2 V2.4.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.11.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu do 500 mW. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-2 V3.1.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz. Časť 2: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ pre nešpecifické rádiové zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-2 V3.2.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.02.2019

Zariadenia krátkeho dosahu (SRD) používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1000 MHz. Časť 2: Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru pre nešpecifické rádiové zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 220-3 V1.1.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.09.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu do 500 mW. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-3 V1.1.1 (87 0220) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM) . Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu až do 500 mW. Časť 3: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-3-1 V2.1.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1000 MHz. Časť 3-1: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Zariadenie s vysokou spoľahlivosťou a nízkym pracovným cyklom, zariadenie privolania pomoci pracujúce na určených frekvenciách (869,200 MHz až 869,250 MHz)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-3-2 V1.1.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz. Časť 3-2: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Bezdrôtové alarmy pracujúce v určených frekvenčných pásmach LDC/HR 868,60 MHz až 868,70 MHz, 869,25 MHz až 869,40 MHz, 869,65 MHz až 869,70 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 220-4 V1.1.1 (87 0220)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz. Časť 4: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Prístroje na meranie pracujúce v určenom pásme od 169,400 MHz do 169,475 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 224 V2.1.1 (87 0224)

Dátum vydania: 01.10.2018

Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na použitie v pagingovej službe pracujúce v kmitočtovom pásme od 25 MHz do 470 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 224-1 V1.3.1 (87 0224)

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Miestna vyhľadávacia služba. Časť 1: Technické a funkčné vlastnosti vrátane skúšobných metód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 224-2 V1.1.1 (87 0224)

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Miestna vyhľadávacia služba. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 225 V1.4.1 (87 0225)

Dátum vydania: 01.06.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania prenosných rádiotelefónnych prístrojov na VKV pre záchranné plavidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 225 V1.5.1 (87 0225)

Dátum vydania: 01.10.2016

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania prenosných rádiotelefónnych prístrojov na VKV pre záchranné plavidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 231 V1.3.1 (87 0231)

Dátum vydania: 01.12.2003

Televízne systémy. Špecifikácia systému riadenia dodávky programov (PDC) domáceho videa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 234 V1.2.1 (87 0234)

Dátum vydania: 01.07.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Digitálne rádioreléové systémy (DRRS). Vysokokapacitné DRRS prenášajúce signály 1 x STM-1 vo frekvenčných pásmach s odstupom kanálov okolo 30 MHz a striedavým usporiadaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 234 V1.3.1 (87 0234)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Vysokokapacitné digitálne rádiové systémy prenášajúce signály 1 x STM-1 vo frekvenčných pásmach s odstupom kanálov okolo 30 MHz a striedavým usporiadaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 234 V1.3.2 (87 0234)

Dátum vydania: 01.08.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Vysokokapacitné digitálne rádiové systémy prenášajúce signály 1 x STM-1 vo frekvenčných pásmach s odstupom kanálov okolo 30 MHz a striedavým usporiadaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 236 V1.2.2 (87 0236)

Dátum vydania: 01.09.2002

Koncové zariadenia (TE). Syntaxovo orientovaný videotexový protokol. Skúšanie zhody koncového zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 237 V1.3.1 (87 0237)

Dátum vydania: 01.02.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčný model a informačné toky. Doplnkové služby identifikácie mena [ISO/IEC 13864 (1995), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 238 V1.3.1 (87 0238)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba identifikácie mena [ISO/IEC 13868 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 239 V1.3.1 (87 0239)

Dátum vydania: 01.02.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Kmeňový funkčný protokol na podporu doplnkových služieb [ISO/IEC 11582 (2002), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 247 V1.2.1 (87 0247)

Dátum vydania: 01.10.2003

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálny neštruktúrovaný prenajatý okruh s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s (D2048U). Charakteristiky spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 247 V1.2.1 (87 0247) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálny neštruktúrovaný prenajatý okruh s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s (D2048U). Vlastnosti spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 248 V1.2.1 (87 0248)

Dátum vydania: 01.02.2002

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálny neštruktúrovaný prenajatý okruh s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s (D2048U). Rozhranie koncových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 253 V2.1.1 (87 0253)

Dátum vydania: 01.01.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Uzemnenie a vodivé prepojenie telekomunikačných zariadení v telekomunikačných centrách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 253 V2.2.1 (87 0253)

Dátum vydania: 01.01.2016

Environmentálne inžinierstvo (EE). Uzemnenie a pospájanie zariadení IKT napájaných jednosmerným napätím 48 V v telekomunikačných a dátových centrách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 256 V1.3.1 (87 0256)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Doplnková služba presmerovania volania [ISO/IEC 13872 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 257 V1.3.1 (87 0257)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba presmerovania volania [ISO/IEC 13873 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 258 V1.3.1 (87 0258)

Dátum vydania: 01.02.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčný model a informačné toky. Prídavná vlastnosť siete - náhrada cesty [ISO/IEC 13863 (1998), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 259 V1.3.1 (87 0259)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Prídavná vlastnosť siete (ANF) - náhrada cesty [ISO/IEC 13874 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 260 V1.3.1 (87 0260)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Doplnková služba - presun volania [ISO/IEC 13865 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 261 V1.3.1 (87 0261)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - presun volania [ISO/IEC 13869 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 267-1 V1.2.2 (87 0267)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Telefónna služba 7 kHz, videotelefónia, audiografické konferenčné a videokonferenčné teleslužby. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 267-1 V1.3.2 (87 0267)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Telefónna služba 7 kHz Videotelefónia, audiografické konferenčné a videokonferenčné teleslužby. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 267-2 V1.2.2 (87 0267)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Telefónna služba 7 kHz, videotelefónia, audiografické konferenčné a videokonferenčné teleslužby. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 267-2 V1.3.2 (87 0267)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Telefónna služba 7 kHz Videotelefónia, audiografické konferenčné a videokonferenčné teleslužby. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 267-3 V1.2.6 (87 0267)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Telefónna služba 7 kHz, videotelefónia, audiografické konferenčné a videokonferenčné teleslužby. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 267-4 V1.2.4 (87 0267)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Telefónna služba 7 kHz Videotelefónia, audiografické konferenčné a videokonferenčné teleslužby. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 267-5 V1.2.6 (87 0267)

Dátum vydania: 01.11.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Telefónna služba 7 kHz, videotelefón, audiografické konferenčné a videokonferenčné teleslužby. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 267-6 V1.2.6 (87 0267)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Telefónna služba 7 kHz Videotelefónia, audiografické konferenčné a videokonferenčné teleslužby. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 279 V1.2.1 (87 0279)

Dátum vydania: 01.08.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na neverejnú pozemnú pohyblivú službu (PMR) a pomocné zariadenia (hovorové a/alebo nehovorové)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 286-1 V1.2.4 (87 0286)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - signalizácia používateľ-používateľ (UUS). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 286-2 V1.2.4 (87 0286)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - signalizácia používateľ-používateľ (UUS). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 286-3 V1.2.4 (87 0286)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - signalizácia používateľ-používateľ (UUS). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 286-4 V1.2.4 (87 0286)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - signalizácia používateľ-používateľ. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a špecifikácia predlohy o doplnkových informáciách na skúšanie implementácie čiastkového protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 286-4 V1.3.3 (87 0286)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - signalizácia používateľ-používateľ (UUS). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 286-5 V1.2.4 (87 0286)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - signalizácia používateľ-používateľ (UUS). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 286-5 V1.3.6 (87 0286)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - signalizácia používateľ-používateľ (UUS). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 286-5 V1.4.1 (87 0286)

Dátum vydania: 01.08.2003

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - signalizácia používateľ-používateľ (UUS). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 286-6 V1.2.4 (87 0286)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - signalizácia používateľ-používateľ. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a špecifikácia predlohy o doplnkových informáciách na skúšanie implementácie čiastkového protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 286-6 V1.3.3 (87 0286)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - signalizácia používateľ-používateľ (UUS). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 286-6 V1.4.1 (87 0286)

Dátum vydania: 01.08.2003

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - signalizácia používateľ-používateľ (UUS). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 288 V1.2.1 (87 0288)

Dátum vydania: 01.02.2004

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálny prenajatý okruh bez obmedzenia s oktetovou integritou s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s (D64U). Prezentácia sieťového rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 288 V1.2.1 (87 0288) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálny prenajatý okruh bez obmedzenia s oktetovou integritou s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s (D64U). Prezentácia sieťového rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 289 V1.2.1 (87 0289) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálny prenajatý okruh bez obmedzenia s oktetovou integritou s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s (D64U). Vlastnosti spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 289 V1.2.1 (87 0289)

Dátum vydania: 01.04.2003

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálny prenajatý okruh bez obmedzenia s oktetovou integritou s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s (D64U). Charakteristiky spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 290 V1.2.1 (87 0290)

Dátum vydania: 01.06.2004

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálny prenajatý okruh bez obmedzenia s oktetovou integritou s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s (D64U). Rozhranie koncových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 290 V1.2.1 (87 0290) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálny prenajatý okruh bez obmedzenia s oktetovou integritou s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s (D64U). Rozhranie koncových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 291-1 V1.2.1 (87 0291)

Dátum vydania: 01.08.2000

Telekomunikačná manažérska sieť (TMN). Funkčná špecifikácia administrácie zákazníkov (CA) rozhrania prevádzkových systémov a sieťových prvkov (OS/NE). Časť 1: Konfigurácia individuálnych prípojok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 291-2 V1.1.1 (87 0291)

Dátum vydania: 01.11.2002

Telekomunikačná manažérska sieť (TMN). Funkčná špecifikácia administrácie zákazníkov (CA) na rozhraní prevádzkových systémov a sieťových prvkov (OS/NE). Časť 2: Viacokruhové konfigurácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 292 V1.2.1 (87 0292)

Dátum vydania: 01.07.2002

Telekomunikačná manažérska sieť (TMN). Funkčná špecifikácia riadenia informácií o smerovaní volania na rozhraní operačný systém/sieťový prvok (OS/NE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 294 V1.3.2 (87 0294)

Dátum vydania: 01.07.2002

Televízne systémy. Televízia so 625 riadkami, signalizácia širokouhlej (WSS) televízie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 294 V1.4.1 (87 0294)

Dátum vydania: 01.12.2003

Televízne systémy. Signalizácia širokouhlej televízie so 625 riadkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>