SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 300 401 V1.3.2 (87 0401)

Dátum vydania: 01.01.2002

Systém rozhlasového a televízneho vysielania. Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB) pre pohyblivé, prenosné a pevné prijímače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 401 V1.3.3 (87 0401)

Dátum vydania: 01.12.2001

Systémy rozhlasového a televízneho vysielania. Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB) pre pohyblivé, prenosné a pevné prijímače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 401 V1.4.1 (87 0401) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Systémy rozhlasového a televízneho vysielania. Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB) pre pohyblivé, prenosné a pevné prijímače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 401 V1.4.1 (87 0401)

Dátum vydania: 01.08.2011

Systémy rozhlasového a televízneho vysielania. Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB) pre pohyblivé, prenosné a pevné prijímače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 401 V2.1.1 (87 0401)

Dátum vydania: 01.02.2018

Systémy rozhlasového a televízneho vysielania. Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB) pre pohyblivé, prenosné a pevné prijímače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 402-4 V1.2.3 (87 0402)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Vrstva dátového spoja. Časť 4: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS) všeobecného protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 402-7 V1.4.5 (87 0402)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Vrstva dátového spoja. Časť 7: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) pre hlavný protokol

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 403-1 V1.2.2 (87 0403)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Signalizácia sieťovej vrstvy na riadenie základného volania v režime s prepájaním okruhov. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 403-1 V1.3.2 (87 0403)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Signalizácia sieťovej vrstvy na riadenie základného volania v režime s prepájaním okruhov. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 403-2 V1.3.1 (87 0403)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Signalizácia sieťovej vrstvy na riadenie základného volania v režime s prepájaním okruhov. Časť 2: Diagramy špecifikácie a popisu jazyka (SDL)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 403-3 V1.2.2 (87 0403)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Signalizácia sieťovej vrstvy na riadenie základného volania v režime s prepájaním okruhov. Časť 3: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 403-3 V1.3.1 (87 0403)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Signalizácia sieťovej vrstvy na riadenie základného volania v režime s prepájaním okruhov. Časť 3: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 403-3 V1.4.1 (87 0403)

Dátum vydania: 01.02.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Signalizácia sieťovej vrstvy na riadenie základného volania v režime s prepájaním okruhov. Časť 3: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 403-6 V1.2.2 (87 0403)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Signalizácia sieťovej vrstvy na riadenie základného volania v režime s prepájaním okruhov. Časť 6: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 403-7 V2.1.2 (87 0403)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Signalizácia sieťovej vrstvy na riadenie základného volania v režime s prepájaním okruhov. Časť 7: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 407 V1.2.1 (87 0407)

Dátum vydania: 01.08.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre digitálnych rádiových systémov na prenos digitálnych signálov pracujúcich v pásme 55 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 407 V1.3.1 (87 0407)

Dátum vydania: 01.05.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre digitálnych rádiových systémov na prenos digitálnych signálov pracujúcich v pásme 55 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 408 V1.2.1 (87 0408)

Dátum vydania: 01.08.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre digitálnych rádiových systémov na prenos digitálnych signálov a analógových videosignálov pracujúcich v pásme 58 GHz, ktoré nevyžadujú koordinované frekvenčné plánovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 408 V1.3.1 (87 0408)

Dátum vydania: 01.06.2003

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre digitálnych rádiových systémov na prenos digitálnych signálov a analógových videosignálov pracujúcich v pásme 58 GHz, ktoré nevyžadujú koordinované frekvenčné plánovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 416 V1.2.1 (87 0416)

Dátum vydania: 01.09.2002

Sieťové hľadiská (NA). Dostupnosť prvkov trasy medzinárodných digitálnych ciest

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-10-1 V1.1.1 (87 0417)

Dátum vydania: 01.06.2004

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 10-1: Osobitné funkčnosti rádiových zariadení používajúcich synchrónnu digitálnu hierarchiu (SDH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-1-1 V1.1.2 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 1-1: Kmeňové procesy a výkonnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-1-1 V1.1.3 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 1-1: Kmeňové procesy a výkonnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-1-1 V1.2.1 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 1-1: Kmeňové procesy a výkonnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-1-2 V1.1.2 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 1-2: Všeobecné informácie o predlohe na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-1-2 V1.1.3 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 1-2: Všeobecné informácie o predlohe na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-2-1 V1.1.2 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 2-1: Funkcie vrstvy fyzických úsekov synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH) a pleziochrónnej digitálnej hierarchie (PDH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-2-1 V1.1.3 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 2-1: Funkcie vrstvy fyzických úsekov synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH) a pleziochrónnej digitálnej hierarchie (PDH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-2-1 V1.2.1 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 2-1: Funkcie vrstvy fyzických úsekov synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH) a pleziochrónnej digitálnej hierarchie (PDH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-2-2 V1.1.2 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 2-2: Funkcie vrstvy fyzických úsekov synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH) a pleziochrónnej digitálnej hierarchie (PDH). Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-2-2 V1.1.3 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 2-2: Funkcie vrstvy fyzických úsekov synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH) a pleziochrónnej digitálnej hierarchie (PDH). Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-2-2 V1.1.4 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 2-2: Funkcie vrstvy fyzických úsekov synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH) a pleziochrónnej digitálnej hierarchie (PDH). Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-3-1 V1.1.2 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 3-1: Funkcie vrstiev regeneračných a multiplexných úsekov synchrónneho transportného modulu-N (STM-N)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-3-1 V1.1.3 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 3-1: Funkcie vrstiev regeneračných a multiplexných úsekov synchrónneho transportného modulu-N (STM-N).

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-3-1 V1.2.1 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 3-1: Funkcie vrstiev regeneračných a multiplexných úsekov synchrónneho transportného modulu-N (STM-N)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-3-2 V1.1.2 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 3-2: Funkcie vrstiev regeneračných a multiplexných úsekov synchrónneho transportného modulu-N (STM-N). Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-3-2 V1.1.3 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 3-2: Funkcie vrstiev regeneračných a multiplexových úsekov synchrónneho transportného modulu-N (STM-N). Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-3-2 V1.1.4 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 3-2: Funkcie vrstiev regeneračných a multiplexných úsekov synchrónneho transportného modulu-N (STM-N). Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-4-1 V1.1.2 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 4-1: Funkcie vrstiev ciest synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-4-1 V1.1.3 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 4-1: Funkcie vrstiev ciest synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-4-1 V1.2.1 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 4-1: Funkcie vrstvy ciest synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-4-2 V1.1.1 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 4-2: Funkcie vrstiev ciest synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH). Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-5-1 V1.1.2 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 5-1: Funkcie vrstiev ciest pleziochrónnej digitálnej hierarchie (PDH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-5-1 V1.1.3 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 5-1: Funkcie vrstiev ciest pleziochrónnej digitálnej hierarchie (PDH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-5-1 V1.2.1 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 5-1: Funkcie vrstvy ciest pleziochrónnej digitálnej hierarchie (PDH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-5-2 V1.1.1 (87 0417)

Dátum vydania: 01.09.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 5-2: Funkcie vrstiev ciest synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH). Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-6-1 V1.1.2 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 6-1: Funkcie synchronizačnej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-6-1 V1.1.3 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 6-1: Funkcie synchronizačnej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-6-2 V1.1.1 (87 0417)

Dátum vydania: 01.01.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na prenosovú funkčnosť zariadení. Časť 6-2: Funkcie synchronizačnej vrstvy. Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-7-1 V1.1.1 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2001

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na prenosovú funkčnosť zariadení. Časť 7-1: Riadenie zariadenia a funkcie pomocnej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 417-9-1 V1.1.1 (87 0417)

Dátum vydania: 01.08.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 9: Funkcie vrstvy zreťazených ciest synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH). Oddiel 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 418 V1.2.1 (87 0418)

Dátum vydania: 01.03.2004

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálne neštruktúrované a štruktúrované prenajaté okruhy s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s (D2048U a D2048S). Prezentácia sieťového rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 418 V1.2.1 (87 0418) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálne neštruktúrované a štruktúrované prenajaté okruhy s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s (D2048U a D2048S) . Prezentácia sieťového rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 419 V1.2.1 (87 0419) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálne štruktúrované prenajaté okruhy s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s (D2048S). Vlastnosti spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 419 V1.2.1 (87 0419)

Dátum vydania: 01.06.2004

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálne štruktúrované prenajaté okruhy s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s (D2048S). Charakteristiky spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 420 V1.2.1 (87 0420)

Dátum vydania: 01.02.2002

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálne štruktúrované prenajaté okruhy s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s (D2048S). Rozhranie koncových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 421 V1.1.2 (87 0421) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálne televízne vysielanie. Štruktúra rámca, kódovanie kanálov a modulácia pre družicové služby v pásme 11/12 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 421 V1.1.2 (87 0421)

Dátum vydania: 01.09.2004

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámcovania, kanálové kódovanie a modulácia pre družicové služby v pásme 11/12 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422 V1.2.1 (87 0422)

Dátum vydania: 01.08.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické parametre a metódy merania bezšnúrových mikrotelefónov vo frekvenčnom pásme od 25 MHz do 2 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-1 V1.2.2 (87 0422)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom pásme od 25 MHz do 3 GHz. Časť 1: Technické vlastnosti a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-1 V1.3.2 (87 0422)

Dátum vydania: 01.09.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 3 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-1 V1.4.2 (87 0422)

Dátum vydania: 01.02.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 3 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-1 V1.5.1 (87 0422)

Dátum vydania: 01.01.2016

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 3 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-1 V2.1.1 (87 0422)

Dátum vydania: 01.02.2017

Bezdrôtové mikrofóny. Audio PMSE až do 3 GHz. Časť 1: Prijímače triedy A. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-1 V2.1.2 (87 0422)

Dátum vydania: 01.02.2018

Bezdrôtové mikrofóny. Zvukové zariadenia PMSE až do 3 GHz. Časť 1: Prijímače triedy A. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-1 V2.2.1 (87 0422)

Dátum vydania: 01.06.2022

Bezdrôtové mikrofóny. Audio PMSE až do 3 GHz. Časť 1: Audio PMSE vybavenie do 3 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-2 V1.1.1 (87 0422)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom pásme od 25 MHz do 3 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-2 V1.2.2 (87 0422)

Dátum vydania: 01.09.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 3 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-2 V1.3.1 (87 0422)

Dátum vydania: 01.02.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 3 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-2 V1.4.1 (87 0422)

Dátum vydania: 01.01.2016

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 3 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-2 V2.1.1 (87 0422)

Dátum vydania: 01.02.2018

Bezdrôtové mikrofóny. Zvukové zariadenia PMSE až do 3 GHz. Časť 2: Prijímače triedy B. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-3 V2.1.1 (87 0422)

Dátum vydania: 01.02.2018

Bezdrôtové mikrofóny. Zvukové zariadenia PMSE až do 3 GHz. Časť 3: Prijímače triedy C. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 422-4 V2.1.1 (87 0422)

Dátum vydania: 01.10.2018

Bezšnúrové mikrófony. Zvukové PMSE až do 3 GHz. Časť 4: Asistenčné naslúchacie zariadenia vrátane osobných zvukových zosilňovačov a indukčných systémov až do 3 GHz. Harmonizovaná norma pokrývajuca základné požadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 425 V1.2.1 (87 0425)

Dátum vydania: 01.08.2000

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, modely funkčnosti a informačné toky. Doplnková služba - vynútené napojenie [ISO/IEC 14845 (1996), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 425 V1.3.1 (87 0425)

Dátum vydania: 01.02.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčný model a informačné toky. Doplnková služba vynúteného napojenia [ISO/IEC 14845 (1996), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 426 V1.2.1 (87 0426)

Dátum vydania: 01.08.2000

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Protokol medziústredňovej signalizácie. Doplnková služba - vynútené napojenie [ISO/IEC 14846 (1996), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 426 V1.3.1 (87 0426)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - vynútené napojenie [ISO/IEC 14846 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 429 V1.1.2 (87 0429)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálne televízne vysielanie. Štruktúra rámca, kódovanie kanálov a modulácia pre káblové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 429 V1.2.1 (87 0429) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálne televízne vysielanie. Štruktúra rámca, kódovanie kanálov a modulácia pre káblové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 429 V1.2.1 (87 0429)

Dátum vydania: 01.09.2004

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámcovania, kanálové kódovanie a modulácia pre káblové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 430 V1.1.2 (87 0430)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Digitálne rádioreléové systémy (DRRS). Vysokokapacitné DRRS prenášajúce signály jedného synchrónneho transportného modulu-1 (1 x STM-1), prevádzkovaného v pásme 18 GHz s kanálovým odstupom 55 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 430 V1.2.1 (87 0430)

Dátum vydania: 01.08.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre rádiových systémov na prenos digitálnych signálov STM-1, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 18 GHz s kanálovým odstupom 55 MHz a 27,5 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 430 V1.3.1 (87 0430)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre rádiových systémov na prenos digitálnych signálov STM-1, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 18 GHz s kanálovým odstupom 55 MHz a 27,5 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 430 V1.4.1 (87 0430)

Dátum vydania: 01.03.2003

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre rádiových systémov na prenos digitálnych signálov STM-1 pracujúcich vo frekvenčnom pásme 18 GHz s kanálovým odstupom 55 MHz a 27,5 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 431 V1.2.1 (87 0431)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre rádiových systémov na prenos digitálnych signálov pracujúcich vo frekvenčnom rozsahu od 24,50 GHz do 29,50 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 431 V1.3.1 (87 0431)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre rádiových systémov na prenos digitálnych signálov pracujúcich vo frekvenčnom rozsahu od 24,50 GHz do 29,50 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 431 V1.4.1 (87 0431)

Dátum vydania: 01.03.2003

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre rádiových systémov na prenos digitálnych signálov pracujúcich vo frekvenčnom rozsahu od 24,50 GHz do 29,50 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 433 V2.1.1 (87 0433)

Dátum vydania: 01.02.2017

Rádiové zariadenia pracujúce v občianskom pásme (CB). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 433-1 V1.1.2 (87 0433)

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia v občianskom pásme s amplitúdovou moduláciou s dvoma postrannými pásmami (DSB) a/alebo s jedným postranným pásmom (SSB). Časť 1: Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 433-1 V1.1.3 (87 0433)

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia v občianskom pásme s amplitúdovou moduláciou s dvoma postrannými pásmami (DSB) a/alebo s jedným postranným pásmom (SSB). Časť 1: Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 433-1 V1.3.1 (87 0433)

Dátum vydania: 01.01.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia pracujúce v občianskom pásme (CB). Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 433-2 V1.1.1 (87 0433)

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia v občianskom pásme s amplitúdovou moduláciou s dvoma postrannými pásmami (DSB) a/alebo s jedným postranným pásmom (SSB). Časť 2: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 433-2 V1.1.2 (87 0433)

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia v občianskom pásme s amplitúdovou moduláciou s dvoma postrannými pásmami (DSB) a/alebo s jedným postranným pásmom (SSB). Časť 2: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 433-2 V1.3.1 (87 0433)

Dátum vydania: 01.01.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia pracujúce v občianskom pásme (CB). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 434-1 V1.2.1 (87 0434)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Konfigurácia koncového systému spolupráce DECT/ISDN. Časť 1: Špecifikácia spolupráce

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 434-2 V1.2.1 (87 0434)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Konfigurácia koncového systému na spoluprácu DECT/ ISDN. Časť 2: Profil prístupu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 436-1 V1.2.1 (87 0436)

Dátum vydania: 01.08.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Adaptačná vrstva signalizácie ATM (SAAL). Špecifický spojovo orientovaný protokol služby (SSCOP). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 440 V2.1.1 (87 0440)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 1 GHz do 40 GHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 440 V2.2.1 (87 0440)

Dátum vydania: 01.02.2019

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 1 GHz do 40 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 440-1 V1.3.1 (87 0440)

Dátum vydania: 01.05.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Rádiové zariadenia pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 1 GHz do 40 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>