SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 12 2001 (12 2001) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Vzduchotechnika. Ventilátory. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 12 2001/a (12 2001) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1989

Vzduchotechnika. Ventilátory. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 12 2002 (12 2002) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1989

Ventilátory. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 12 2002 (12 2002) zrušená

Dátum vydania: 20.05.1977

VENTILATORY. VSEOBECNA~BEZPECNOSTNI~USTANOVENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 12 2005 (12 2005) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Ventilátory. Základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 12 2006 (12 2006) zrušená

Dátum vydania: 31.10.1984

Vzduchotechnika. Hlavné banské ventilátory. Základné parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 12 2011 (12 2011) zrušená

Dátum vydania: 15.11.1989

Ventilátory. Maximálne prípustné hodnoty mechanického kmitania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 12 2013 (12 2013) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1986

Ventilátory axiálne pre separátne vetranie v baniach. Metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15805 (12 2033) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Partikulárne vzduchové filtre na všeobecnú ventiláciu. Štandardné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15805 (12 2033)

Dátum vydania: 01.05.2022

Partikulárne vzduchové filtre na všeobecnú ventiláciu. Štandardné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12499 (12 2011)

Dátum vydania: 01.03.2009

Priemyselné ventilátory. Mechanická bezpečnosť ventilátorov. Ochranné kryty (ISO 12499: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12759 (12 2020) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Ventilátory. Klasifikácia účinnosti ventilátorov (ISO 12759: 2010 vrátane Amd 1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12759-4 (12 2020)

Dátum vydania: 01.05.2020

Ventilátory. Klasifikácia účinnosti ventilátorov. Časť 4: Ventilátory s pohonom pri maximálnej prevádzkovej rýchlosti (ISO 12759-4: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12759-5 (12 2020)

Dátum vydania: 01.10.2021

Ventilátory. Klasifikácia účinnosti ventilátorov. Časť 5: Prúdové ventilátory (ISO 12759-5: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13349 (12 2002)

Dátum vydania: 01.12.2010

Priemyselné ventilátory. Slovník a definície kategórií (ISO 13349: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13349 (12 2002) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2009

Priemyselné ventilátory. Slovník a definície kategórií (ISO 13349: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13350 (12 2021) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2009

Priemyselné ventilátory. Skúšanie výkonnosti prúdových ventilátorov (ISO 13350: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13350 (12 2021)

Dátum vydania: 01.04.2016

Ventilátory. Skúšanie výkonnosti prúdových ventilátorov (ISO 13350: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13351 (12 2005) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2009

Priemyselné ventilátory. Rozmery (ISO 13351: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13351 (12 2005)

Dátum vydania: 01.04.2010

Ventilátory. Rozmery (ISO 13351: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5801 (12 2022)

Dátum vydania: 01.04.2018

Ventilátory. Skúšanie výkonnosti s použitím normalizovanej skúšobnej trate (ISO 5801: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5801 (12 2022) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2009

Priemyselné ventilátory. Skúšanie výkonnosti s použitím ventilačných tunelov (ISO 5801:2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5802 (12 2023)

Dátum vydania: 01.03.2009

Priemyselné ventilátory. Skúšanie výkonnosti "in situ" (ISO 5802: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5802/A1 (12 2023)

Dátum vydania: 01.11.2015

Priemyselné ventilátory. Skúšanie výkonnosti "in situ" (ISO 5802: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac