SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 300 700 V1.2.1 (87 0700)

Dátum vydania: 01.01.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Rádioreleová stanica (WRS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 700 V2.1.1 (87 0700)

Dátum vydania: 01.12.2017

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Rádioreléová stanica (WRS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 700 V2.2.1 (87 0700)

Dátum vydania: 01.06.2019

Rozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Rádioreléová stanica (WRS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 703 V1.2.2 (87 0703)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Profil spolupráce (IWP) DECT/GSM. Implementácia doplnkových služieb GSM, fáza 2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 706 V1.2.1 (87 0706)

Dátum vydania: 01.12.2003

Špecifikácia rozšíreného teletextu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 707 V1.2.1 (87 0707)

Dátum vydania: 01.12.2003

Elektronický programovací sprievodca (EPG). Protokol TV sprievodcu používajúceho elektronický prenos dát

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 708 V1.2.1 (87 0708)

Dátum vydania: 01.12.2003

Televízne systémy. Prenos dát v rámci teletextu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 718-1 V1.2.1 (87 0718)

Dátum vydania: 01.02.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Lavínové majáky. Systémy vysielač-prijímač. Časť 1: Technické vlastnosti a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 718-1 V2.1.1 (87 0718)

Dátum vydania: 01.03.2019

Lavínové majáky pracujúce na frekvencii 457 kHz. Systémy vysielač-prijímač. Časť 1: Harmonizovaná norma na prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 718-1 V2.2.1 (87 0718)

Dátum vydania: 01.10.2021

Lavínové majáky pracujúce na frekvencii 457 kHz. Systémy vysielač-prijímač. Časť 1: Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 718-2 V1.1.1 (87 0718)

Dátum vydania: 01.02.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Lavínové majáky. Systémy vysielač-prijímač. Časť 2: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 718-2 V2.1.1 (87 0718)

Dátum vydania: 01.03.2019

Lavínové majáky pracujúce na frekvencii 457 kHz. Systémy vysielač-prijímač. Časť 2: Harmonizovaná norma na funkcie tiesňových služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 718-3 V1.1.1 (87 0718)

Dátum vydania: 01.02.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Lavínové majáky. Systémy vysielač-prijímač. Časť 3: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 718-3 V1.2.1 (87 0718)

Dátum vydania: 01.08.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Lavínové majáky. Systémy vysielač-prijímač. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3e smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 720 V2.1.1 (87 0720)

Dátum vydania: 01.02.2018

Komunikačné systémy a zariadenia na palubách lodí pracujúce na ultravysokých frekvenciách (UHF). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 720-1 V1.2.1 (87 0720)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Palubné komunikačné systémy a zariadenia s ultravysokými frekvenciami (UHF). Časť 1: Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 720-1 V1.3.2 (87 0720)

Dátum vydania: 01.04.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Komunikačné systémy a zariadenia na palubách lodí pracujúce na ultravysokých frekvenciách (UHF). Časť 1: Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 720-2 V1.1.1 (87 0720)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Palubné komunikačné systémy a zariadenia s ultravysokými frekvenciami (UHF). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 720-2 V1.2.1 (87 0720)

Dátum vydania: 01.06.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Komunikačné systémy a zariadenia na palubách lodí pracujúce na ultravysokých frekvenciách (UHF). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 721 V1.2.2 (87 0721)

Dátum vydania: 01.08.2000

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Pohyblivé zemské stanice (MES) poskytujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDC) a využívajúce družice s nízkymi obežnými dráhami (LEO) v pásme pod 1 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 723 V6.0.1 (87 0723)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Funkcie spracovania hovoru pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR). Všeobecný opis (GSM 06. 51, verzia 6.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 723 V6.1.1 (87 0723)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Funkcie spracovania hovoru so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR). Všeobecný opis (GSM 06. 51, verzia 6.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 723 V7.0.2 (87 0723)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Funkcie spracovania hovoru so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR). Všeobecný opis (GSM 06. 51 verzia 7.0.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 723 V7.1.1 (87 0723)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Funkcie spracovania hovoru so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR). Všeobecný opis (GSM 06. 51, verzia 7.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 723 V8.0.1 (87 0723)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Funkcie spracovania hovoru so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR). Všeobecný opis (GSM 06. 51, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 723 V8.1.1 (87 0723)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Funkcie spracovania hovoru so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR). Všeobecný opis (GSM 06. 51, verzia 8.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 724 V6.0.1 (87 0724)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Kódovanie ANSI- C pre hovorový kodek so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) GSM (GSM 06. 53, verzia 6.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 724 V7.0.1 (87 0724)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). ANSI-C kód pre hovorový kodek GSM so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.53, verzia 7.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 724 V8.0.1 (87 0724)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Kód ANSI-C pre hovorový kodek GSM so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.54, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 725 V6.0.1 (87 0725)

Dátum vydania: 01.11.2000

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Skúšobné postupy pre hovorový kodek so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) GSM (GSM 06. 54, verzia 6.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 725 V7.0.1 (87 0725)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Skúšobné postupnosti pre hovorový kodek GSM so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06. 54, verzia 7.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 725 V8.0.1 (87 0725)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Skúšobné postupnosti pre hovorový kodek GSM so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06. 54, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 726 V6.0.1 (87 0726)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Prekódovanie reči pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06.06, verzia 6.0.0)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 726 V7.0.2 (87 0726)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Prekódovanie hovoru pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06.06 verzia 7.0.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 726 V8.0.1 (87 0726)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Prekódovanie hovoru pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06.06, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 727 V6.0.1 (87 0727)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Náhrada a umlčanie stratených rámcov na prevádzku hovorových kanálov so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.61, verzia 6.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 727 V7.0.1 (87 0727)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Náhrada a umlčanie stratených rámcov na prevádzku hovorových kanálov so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.61, verzia 7.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 727 V8.0.1 (87 0727)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Náhrada a umlčanie stratených rámcov na prevádzku hovorových kanálov so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.61, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 728 V6.0.1 (87 0728)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Hľadiská prijateľného šumu na prevádzku hovorových kanálov so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.62, verzia 6.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 728 V7.0.1 (87 0728)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Hľadiská prijateľného šumu na prevádzku hovorových kanálov so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.62, verzia 7.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 728 V8.0.1 (87 0728)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Hľadiská prijateľného šumu na prevádzku hovorových kanálov so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.62, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 729 V6.0.1 (87 0729)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Prevádzka hovorových kanálov s nespojitým prenosom (DTX) pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06.81, verzia 6.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 729 V6.1.1 (87 0729)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Nespojitý prenos (DTX) hovorových kanálov pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06. 81, verzia 6.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 729 V7.0.1 (87 0729)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Nespojitý prenos (DTX) hovorových kanálov pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06. 81, verzia 7.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 729 V7.1.1 (87 0729)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Nespojitý prenos (DTX) hovorových kanálov pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06. 81, verzia 7.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 729 V8.0.1 (87 0729)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Nespojitý prenos (DTX) hovorových kanálov pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06. 81, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 730 V6.0.1 (87 0730)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Prevádzka hovorových kanálov s detektorom hlasovej aktivity (VAD) pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06.82, verzia 6.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 730 V7.0.1 (87 0730)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Detektor hlasovej aktivity (VAD) hovorových kanálov pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06.82, verzia 7.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 730 V8.0.1 (87 0730)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Detektor hlasovej aktivity (VAD) hovorových kanálov pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06.82, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 733 V1.1.1 (87 0733)

Dátum vydania: 01.09.2002

Družicové osobné komunikačné siete (S-PCN). Pohyblivé zemské stanice (MES) vrátane ručných zemských staníc pre S-PCN v pásmach 1,6/2,4 GHz s hlasovou a/alebo dátovou komunikáciou v rámci pohyblivej družicovej služby (MSS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 734 V1.1.1 (87 0734)

Dátum vydania: 01.09.2002

Družicové osobné komunikačné siete (S-PCN). Pohyblivé zemské stanice (MES) vrátane ručných zemských staníc pre S-PCN v pásmach 2 GHz s hlasovou a/alebo dátovou komunikáciou v rámci pohyblivej družicovej služby (MSS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 737 V6.0.1 (87 0737)

Dátum vydania: 01.11.2000

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Vnútropásmové riadenie vzdialených transkodérov a rýchlostných adaptérov prevádzkových kanálov so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) a s plnou rýchlosťou (GSM 08.60, verzia 6.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 737 V7.0.1 (87 0737)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Vnútropásmové riadenie vzdialených transkóderov a rýchlostných adaptérov prevádzkových kanálov so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) a s plnou rýchlosťou (GSM 08.60, verzia 7.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 737 V7.2.1 (87 0737)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Vnútropásmové riadenie vzdialených transkodérov a rýchlostných adaptérov prevádzkových kanálov s plnou rýchlosťou (GSM 08.60, verzia 7.2.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 743 V1.2.1 (87 0743)

Dátum vydania: 01.05.2003

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Systémy podtitulkovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 743 V1.3.1 (87 0743) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Systémy podtitulkovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 743 V1.3.1 (87 0743)

Dátum vydania: 01.07.2011

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Titulkovacie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 743 V1.4.1 (87 0743)

Dátum vydania: 01.04.2012

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Titulkovacie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 743 V1.5.1 (87 0743)

Dátum vydania: 01.10.2014

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Titulkovacie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 743 V1.6.1 (87 0743)

Dátum vydania: 01.02.2019

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Systémy titulkovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 744 V1.1.2 (87 0744)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámca, kanálové kódovanie a modulácia pre digitálnu pozemskú televíziu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 744 V1.2.1 (87 0744)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámca, kanálové kódovanie a modulácia pre pozemskú digitálnu televíziu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 744 V1.2.1 (87 0744) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámca, kanálové kódovanie a modulácia pre digitálnu pozemskú televíziu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 744 V1.4.1 (87 0744)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámca, kanálové kódovanie a modulácia pre digitálnu pozemskú televíziu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 744 V1.5.1 (87 0744)

Dátum vydania: 01.06.2005

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámca, kanálové kódovanie a modulácia pre digitálnu pozemskú televíziu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 744 V1.6.1 (87 0744)

Dátum vydania: 01.07.2009

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámca, kanálové kódovanie a modulácia pre digitálnu pozemskú televíziu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 744 V1.6.2 (87 0744)

Dátum vydania: 01.04.2017

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámca, kanálové kódovanie a modulácia pre digitálnu pozemskú televíziu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 745-1 V1.2.4 (87 0745)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - indikovanie čakajúcej správy (MWI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 745-2 V1.2.4 (87 0745)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - indikovanie čakajúcej správy (MWI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 745-3 V1.2.4 (87 0745)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - indikovanie čakajúcej správy (MWI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 745-4 V1.3.2 (87 0745)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - indikovanie čakajúcej správy (MWI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 745-5 V1.2.4 (87 0745)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - indikovanie čakajúcej správy (MWI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 745-6 V1.3.2 (87 0745)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - indikovanie čakajúcej správy (MWI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 748 V1.1.2 (87 0748) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Viacbodové obrazové distribučné systémy (MVDS) na 10 GHz a vyššie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 748 V1.1.2 (87 0748)

Dátum vydania: 01.12.2010

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Viacbodové televízne distribučné systémy (MVDS) v pásme 10 GHz a vyššie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 749 V1.1.2 (87 0749)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Mikrovlnový viacbodový distribučný systém (MMDS) pod 10 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 751 V1.2.1 (87 0751)

Dátum vydania: 01.08.2003

Systémy rozhlasového vysielania. Dátový rádiový kanál (DARC). Systém bezdrôtového šírenia informačných programov a teledistribúcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 753 V1.2.1 (87 0753)

Dátum vydania: 01.12.2011

Navrhovanie zariadení (EE). Akustický hluk emitovaný telekomunikačnými zariadeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 753 V1.2.1 (87 0753) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Navrhovanie zariadení (EE). Akustický hluk emitovaný telekomunikačnými zariadeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 753 V1.3.1 (87 0753)

Dátum vydania: 01.07.2012

Environmentálne inžinierstvo (EE). Akustický hluk emitovaný telekomunikačnými zariadeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 757 V1.2.1 (87 0757)

Dátum vydania: 01.01.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Služba posielania správ nízkou rýchlosťou (LRMS) vrátane služby krátkych správ (SMS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 757 V1.3.1 (87 0757)

Dátum vydania: 01.10.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Služba posielania správ nízkou rýchlosťou (LRMS) vrátane služby krátkych správ (SMS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 757 V1.4.1 (87 0757)

Dátum vydania: 01.01.2003

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Služba posielania správ nízkou rýchlosťou (LRMS) vrátane služby krátkych správ (SMS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 757 V1.5.1 (87 0757)

Dátum vydania: 01.03.2005

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Služba posielania správ nízkou rýchlosťou (LRMS) vrátane služby krátkych správ (SMS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 761 V1.1.1 (87 0761)

Dátum vydania: 01.09.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Automatická identifikácia železničných vozňov (AVI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 761-1 V1.2.1 (87 0761)

Dátum vydania: 01.02.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Automatická identifikácia železničných vozňov (AVI) vo frekvenčnom rozsahu 2,45 GHz. Časť 1: Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 761-2 V1.1.1 (87 0761)

Dátum vydania: 01.02.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Automatická identifikácia železničných vozňov (AVI) vo frekvenčnom rozsahu 2,45 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 765-1 V1.2.1 (87 0765)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Profil rádiového prístupu (RAP) v miestnej slučke (RLL). Časť 1: Základné telefónne služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 765-1 V1.3.1 (87 0765)

Dátum vydania: 01.12.2001

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Profil rádiového prístupu (RAP) v miestnej slučke (RLL). Časť 1: Základné telefónne služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 765-2 V1.2.1 (87 0765)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Profil rádiového prístupu (RAP) v miestnej slučke (RLL). Časť 2: Zdokonalené telefónne služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 766 V1.2.1 (87 0766) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálne prenajaté okruhy s oktetovou integritou bez obmedzenia s viacnásobnou prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s, prezentované štruktúrovaným rozhraním 2 048 kbit/s na jednom alebo oboch koncoch (D64M). Vlastnosti spojenia a prezentácia sieťového rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 766 V1.2.1 (87 0766)

Dátum vydania: 01.05.2004

Prístup a koncové zariadenia (AT). Viacnásobné digitálne prenajaté okruhy 64 kbit/s bez obmedzenia s oktetovou integritou so štruktúrovaným rozhraním 2 048 kbit/s na jednom alebo oboch koncoch (D64M). Charakteristiky spojenia a prezentácia sieťového rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 771-1 V2.0.1 (87 0771)

Dátum vydania: 01.04.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho systému č. 2 (DSS2). Špecifikácia vrstvy 3 na riadenie volaní/prenosových možností pri zapojení bod-viac bodov na rozhraní používateľ sieť v B-ISDN. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 771-6 V1.1.2 (87 0771)

Dátum vydania: 01.08.2000

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho systému č. 2 (DSS2). Špecifikácia vrstvy 3 na riadenie volaní/prenosových možností pri zapojení bod-viac bodov na rozhraní používateľ-sieť v B-ISDN. Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a špecifikácia predlohy o doplnkových informáciách na skúšanie implementácie čiastkového protokolu (PIXIT) určené pre sieť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 778-1 V1.2.1 (87 0778) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Prístup a koncové zariadenia (AT). Analógový prístup k verejnej telefónnej sieti (PSTN). Protokol miestnej slučky na zobrazenie a súvisiace služby. Požiadavky na koncové zariadenia. Časť 1: Prenos dát pri stave zavesenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 778-2 V1.2.1 (87 0778) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Prístup a koncové zariadenia (AT). Analógový prístup k verejnej telefónnej sieti (PSTN). Protokol miestnej slučky na zobrazenie a súvisiace služby. Požiadavky na koncové zariadenia. Časť 2: Prenos dát pri stave zvesenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 786 V1.2.1 (87 0786)

Dátum vydania: 01.04.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Digitálne rádiové systémy na prenos Sub-STM-1 v pásmach 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s kanálovým odstupom okolo 14 MHz s použitím rovnakej polarizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 786 V1.3.1 (87 0786)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Digitálne rádiové systémy Sub-STM-1 pracujúce vo frekvenčných pásmach 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s kanálovým odstupom okolo 14 MHz pri súhlasnej polarizácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 789 V1.1.1 (87 0789)

Dátum vydania: 01.09.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemský letový telekomunikačný systém (TFTS). Špecifikácia rádiových skúšok koncovej leteckej stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 793 V1.1.1 (87 0793)

Dátum vydania: 01.09.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Predloženie zariadenia na typové skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>