SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 300 113 V2.1.1 (87 0113)

Dátum vydania: 01.03.2017

Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113 V3.1.1 (87 0113)

Dátum vydania: 01.12.2020

Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113-1 V1.3.1 (87 0113)

Dátum vydania: 01.12.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia s anténovým konektorom určené na prenos dát (a hovoru). Časť 1: Technické vlastnosti a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113-1 V1.4.1 (87 0113)

Dátum vydania: 01.11.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113-1 V1.5.1 (87 0113)

Dátum vydania: 01.03.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113-1 V1.6.1 (87 0113)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113-1 V1.6.2 (87 0113)

Dátum vydania: 01.06.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113-1 V1.7.1 (87 0113)

Dátum vydania: 01.05.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113-2 V1.1.1 (87 0113)

Dátum vydania: 01.12.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia s anténovým konektorom určené na prenos dát (a hovoru). Časť 2: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113-2 V1.2.1 (87 0113)

Dátum vydania: 01.01.2003

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113-2 V1.3.1 (87 0113) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 113-2 V1.3.1 (87 0113)

Dátum vydania: 01.12.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113-2 V1.4.1 (87 0113)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113-2 V1.4.2 (87 0113)

Dátum vydania: 01.06.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 113-2 V1.5.1 (87 0113)

Dátum vydania: 01.05.2012

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 119-1 V2.1.1 (87 0119)

Dátum vydania: 01.03.2005

Environmentálne inžinierstvo (EE). Európska telekomunikačná norma na praktickú realizáciu zariadení. Časť 1: Úvod a názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 119-2 V2.1.1 (87 0119)

Dátum vydania: 01.03.2005

Environmentálne inžinierstvo (EE). Európska telekomunikačná norma na praktickú realizáciu zariadení. Časť 2: Technické požiadavky na stojany a skrine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 119-2 V2.2.2 (87 0119)

Dátum vydania: 01.07.2010

Environmentálne inžinierstvo (EE). Európska telekomunikačná norma na praktickú realizáciu zariadení. Časť 2: Technické požiadavky na stojany a skrine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 119-3 V2.1.1 (87 0119)

Dátum vydania: 01.03.2005

Environmentálne inžinierstvo (EE). Európska telekomunikačná norma na praktickú realizáciu zariadení. Časť 3: Technické požiadavky na univerzálne stojany a skrine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 119-3 V2.2.2 (87 0119)

Dátum vydania: 01.07.2010

Environmentálne inžinierstvo (EE). Európska telekomunikačná norma na praktickú realizáciu zariadení. Časť 3: Technické požiadavky na univerzálne stojany a skrine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 119-4 V2.1.1 (87 0119)

Dátum vydania: 01.03.2005

Environmentálne inžinierstvo (EE). Európska telekomunikačná norma na praktickú realizáciu zariadení. Časť 4: Technické požiadavky na kostry pre univerzálne stojany a skrine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 119-5 V1.2.2 (87 0119)

Dátum vydania: 01.06.2005

Environmentálne inžinierstvo (EE). Európska telekomunikačná norma na praktickú realizáciu zariadení. Časť 5: Zabezpečenie teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 119-6 V1.1.1 (87 0119)

Dátum vydania: 01.08.2015

Environmentálne inžinierstvo (EE). Európska telekomunikačná norma na prístrojové vybavenie. Časť 6: Technické požiadavky na harmonizované stojany a rozvádzače s rozšírenými vlastnosťami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 119-7 V1.1.1 (87 0119)

Dátum vydania: 01.08.2015

Environmentálne inžinierstvo (EE). Európska telekomunikačná norma na prístrojové vybavenie. Časť 7: Technické požiadavky na rámy v harmonizovaných stojanoch a rozvádzače s rozšírenými vlastnosťami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 121 V1.2.1 (87 0121)

Dátum vydania: 01.02.2004

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Aplikácia používateľskej časti ISDN (ISUP) signalizačného systému č. 7 (SS7) ITU-T na medzinárodné prepájanie ISDN (ISUP verzie 1). Zmena 1: Služba medzinárodného preferenčného plánu tiesňových volaní (IEPS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 122-1 V1.2.4 (87 0122)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Kmeňový protokol tlačidlovej súpravy na podporu doplnkových služieb. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 122-2 V1.2.4 (87 0122)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Kmeňový protokol tlačidlovej súpravy na podporu doplnkových služieb. Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Predloha na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 127 V1.2.1 (87 0127)

Dátum vydania: 01.08.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Skúšky rádiového vyžarovania fyzicky rozsiahlych telekomunikačných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 130-1 V1.2.4 (87 0130)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia zlomyseľného volania (MCID). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 130-2 V1.2.4 (87 0130)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia zlomyseľného volania (MCID). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 130-3 V1.2.4 (87 0130)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia zlomyseľného volania (MCID). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 130-4 V1.2.4 (87 0130)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia zlomyseľného volania (MCID). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 130-4 V1.3.2 (87 0130)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia zlomyseľného volania (MCID). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 130-5 V1.2.4 (87 0130)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia zlomyseľného volania (MCID). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 130-6 V1.2.4 (87 0130)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia zlomyseľného volania (MCID). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 130-6 V1.3.4 (87 0130)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia zlomyseľného volania (MCID). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 132-1 V2.1.1 (87 0132)

Dátum vydania: 01.08.2019

Environmentálne inžinierstvo (EE). Rozhranie napájania na vstupe zariadení informačných a komunikačných technológií (ICT). Časť 1: Striedavý prúd (AC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 132-2 V2.1.1 (87 0132) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Environmentálne inžinierstvo (EE). Rozhranie napájania na vstupe telekomunikačných zariadení. Časť 2: Napájanie jednosmerným prúdom (dc)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 132-2 V2.1.2 (87 0132)

Dátum vydania: 01.03.2004

Environmentálne inžinierstvo (EE). Rozhranie napájania na vstupe telekomunikačných zariadení. Časť 2: Napájanie jednosmerným prúdom (dc)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 132-2 V2.2.1 (87 0132)

Dátum vydania: 01.11.2007

Environmentálne inžinierstvo (EE). Rozhranie napájania na vstupe telekomunikačných zariadení. Časť 2: Napájanie jednosmerným prúdom (dc)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 132-2 V2.2.2 (87 0132)

Dátum vydania: 01.04.2008

Environmentálne inžinierstvo (EE). Rozhranie napájania na vstupe telekomunikačných zariadení. Časť 2: Napájanie jednosmerným prúdom (dc)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 132-2 V2.4.6 (87 0132)

Dátum vydania: 01.06.2012

Environmentálne inžinierstvo (EE). Rozhranie napájania na vstupe telekomunikačných zariadení a zariadení dátovej komunikácie (ICT). Časť 2: Napájanie jednosmerným prúdom (dc)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 132-2 V2.5.1 (87 0132)

Dátum vydania: 01.04.2017

Environmentálne inžinierstvo (EE). Rozhranie napájania na vstupe telekomunikačných zariadení a zariadení dátovej komunikácie (ICT). Časť 2: Napájanie jednosmerným prúdom (dc)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 132-2 V2.6.1 (87 0132)

Dátum vydania: 01.11.2019

Environmentálne inžinierstvo (EE). Rozhranie napájania na vstupe zariadení informačných a komunikačných technológií (ICT). Jednosmerný prúd (dc)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 132-3 V1.2.1 (87 0132)

Dátum vydania: 01.03.2004

Environmentálne inžinierstvo (EE). Rozhranie napájania na vstupe telekomunikačných zariadení. Časť 3: Napájanie z usmerneného zdroja prúdu, striedavého zdroja prúdu alebo jednosmerného zdroja prúdu do 400 V

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 132-3 V2.2.1 (87 0132)

Dátum vydania: 01.10.2021

Environmentálne inžinierstvo (EE). Rozhranie napájania na vstupe zariadenia informačných a komunikačných technológií (IKT). Časť 3: Až 400 V jednosmerný prúd (DC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 132-3-0 V2.1.1 (87 0132)

Dátum vydania: 01.08.2012

Environmentálne inžinierstvo (EE). Rozhranie napájania na vstupe telekomunikačných zariadení a zariadení dátovej komunikácie (ICT). Časť 3: Napájanie z usmerneného zdroja prúdu, striedavého zdroja prúdu alebo jednosmerného zdroja prúdu do 400 V. Oddiel 0: Prehľad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 132-3-1 V2.1.1 (87 0132)

Dátum vydania: 01.08.2012

Environmentálne inžinierstvo (EE). Rozhranie napájania na vstupe telekomunikačných zariadení a zariadení dátovej komunikácie (ICT). Časť 3: Napájanie z usmerneného zdroja prúdu, striedavého zdroja prúdu alebo jednosmerného zdroja prúdu do 400 V. Oddiel 1: Jednosmerný zdroj prúdu do 400 V

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 135-1 V1.1.2 (87 0135)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia pre občianske pásmo s uhlovou moduláciou (CEPT PR 27, rádiové zariadenia). Časť 1: Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 135-1 V1.2.1 (87 0135)

Dátum vydania: 01.08.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia pre občianske pásmo (CB). Rádiové zariadenia pre občianske pásmo s uhlovou moduláciou (rádiové zariadenia PR 27). Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 135-2 V1.1.1 (87 0135)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia pre občianske pásmo s uhlovou moduláciou (CEPT PR 27, rádiové zariadenia). Časť 2: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 135-2 V1.2.1 (87 0135)

Dátum vydania: 01.08.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia pre občianske pásmo (CB). Rádiové zariadenia pre občianske pásmo s uhlovou moduláciou (rádiové zariadenia PR 27). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 138-1 V1.3.4 (87 0138)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 138-2 V1.3.4 (87 0138)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 138-3 V1.3.4 (87 0138)

Dátum vydania: 01.04.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 138-4 V1.3.4 (87 0138)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 138-4 V1.4.3 (87 0138)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 138-5 V1.3.4 (87 0138)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 138-5 V2.1.2 (87 0138)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 138-5 V3.1.1 (87 0138)

Dátum vydania: 01.01.2003

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 138-6 V1.3.4 (87 0138)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 138-6 V1.4.5 (87 0138)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 138-6 V1.5.1 (87 0138)

Dátum vydania: 01.01.2003

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 141-1 V1.2.4 (87 0141)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - pridržanie volania (HOLD). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 141-2 V1.2.4 (87 0141)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - pridržanie volania (HOLD). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 141-3 V1.2.4 (87 0141)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - pridržanie volania (HOLD). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 141-4 V1.2.4 (87 0141)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - pridržanie volania (HOLD). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 141-4 V1.3.3 (87 0141)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - pridržanie volania (HOLD). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 141-5 V1.2.4 (87 0141)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - pridržanie volania (HOLD). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 141-6 V1.2.4 (87 0141)

Dátum vydania: 01.07.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - pridržanie volania (HOLD). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 141-6 V1.3.4 (87 0141)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - pridržanie volania (HOLD). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy doplnkových informácií na skúšanie implementácie protokolu (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 147 V1.4.1 (87 0147) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH) . Štruktúra multiplexovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 300 147 V1.4.1 (87 0147)

Dátum vydania: 01.10.2003

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Multiplexná štruktúra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 152 V1.2.1 (87 0152)

Dátum vydania: 01.11.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné núdzové polohové rádiomajáky (EPIRBs) určené na použitie v pásme 121,5 MHz alebo v pásmach 121,5 MHz a 243 MHz iba na navádzanie. Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 152-1 V1.2.2 (87 0152)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné núdzové polohové rádiomajáky (EPIRBs) určené na použitie v pásme 121,5 MHz alebo v pásmach 121,5 a 243 MHz iba na navádzanie. Časť 1: Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 152-2 V1.1.1 (87 0152)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné núdzové polohové rádiomajáky (EPIRBs) určené na použitie v pásme 121,5 MHz alebo v pásmach 121,5 a 243 MHz iba na navádzanie. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 152-3 V1.1.1 (87 0152)

Dátum vydania: 01.12.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné núdzové polohové rádiomajáky (EPIRBs) určené na použitie v pásme 121,5 MHz alebo v pásmach 121,5 MHz a 243 MHz iba na navádzanie. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 162-1 V1.2.2 (87 0162)

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne vysielače a prijímače pre námornú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Časť 1: Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 162-1 V1.3.1 (87 0162)

Dátum vydania: 01.06.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne vysielače a prijímače pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 162-1 V1.4.1 (87 0162)

Dátum vydania: 01.11.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne vysielače a prijímače pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 162-2 V1.1.2 (87 0162)

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne vysielače a prijímače pre námornú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Časť 2: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 162-2 V1.2.1 (87 0162)

Dátum vydania: 01.06.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne vysielače a prijímače pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 162-3 V1.1.1 (87 0162)

Dátum vydania: 01.12.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne vysielače a prijímače pre námornú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 162-3 V1.2.1 (87 0162)

Dátum vydania: 01.06.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne vysielače a prijímače pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 163 V1.2.1 (87 0163)

Dátum vydania: 01.07.2002

Televízne systémy. NICAM 728: prenos dvojkanálového digitálneho zvuku pozemskými televíznymi systémami B, G, H, I, K1 a L

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 166 V1.2.1 (87 0166)

Dátum vydania: 01.05.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Fyzické a elektrické charakteristiky hierarchických digitálnych rozhraní pre zariadenia používajúce pleziochrónne alebo synchrónne digitálne hierarchie s 2 048 kbit/s

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 167 V1.2.1 (87 0167)

Dátum vydania: 01.05.2002

Prenos a multiplexovanie (TM). Funkčné vlastnosti rozhraní 2 048 kbit/ s

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 171 V1.2.1 (87 0171)

Dátum vydania: 01.07.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Hľadiská riadenia základných služieb v režime s prepájaním okruhov [ISO/IEC 11574 (1994), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 171 V1.3.1 (87 0171)

Dátum vydania: 01.02.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Opis služby, funkčné možnosti a informačné toky. Nosné služby režimu s prepájaním okruhov 64 kbit/s [ISO/IEC 11574 (2000), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 172 V1.4.1 (87 0172)

Dátum vydania: 01.07.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Protokol medziústredňovej signalizácie. Základné služby v režime s prepájaním okruhov [ISO/IEC 11572 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 172 V1.5.1 (87 0172)

Dátum vydania: 01.02.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Základné služby režimu s prepájaním okruhov [ISO/IEC 11572 (2000), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 175-1 V1.4.2 (87 0175)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 1: Prehľad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 175-1 V1.5.1 (87 0175)

Dátum vydania: 01.01.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 1: Prehľad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 175-1 V1.6.1 (87 0175)

Dátum vydania: 01.10.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 1: Prehľad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 175-1 V1.7.1 (87 0175)

Dátum vydania: 01.02.2004

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 1: Prehľad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 175-1 V1.8.1 (87 0175)

Dátum vydania: 01.06.2005

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 1: Prehľad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 175-1 V1.9.1 (87 0175)

Dátum vydania: 01.03.2006

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 1: Prehľad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 175-1 V2.1.1 (87 0175)

Dátum vydania: 01.02.2008

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 1: Prehľad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 175-1 V2.2.1 (87 0175)

Dátum vydania: 01.06.2009

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 1: Prehľad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 175-1 V2.3.1 (87 0175)

Dátum vydania: 01.12.2010

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 1: Prehľad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>