SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 301 210 V1.1.1 (87 1210)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Rámcová štruktúra, kódovanie kanálov a modulácia na digitálny družicový zber správ (DSNG) a ďalšie formy šírenia vysielania družicou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 213-1 V1.1.1 (87 1213)

Dátum vydania: 01.08.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 24,25 GHz do 29,5 GHz používajúce rozdielne metódy prístupu. Časť 1: Základné parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 213-1 V1.1.2 (87 1213)

Dátum vydania: 01.11.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 24,25 GHz do 29,5 GHz používajúce rozdielne metódy prístupu. Časť 1: Základné parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 213-2 V1.1.1 (87 1213)

Dátum vydania: 01.08.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 24,25 GHz do 29,5 GHz používajúce rozdielne metódy prístupu. Časť 2: Metódy viacnásobného prístupu s frekvenčným delením (FDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 213-2 V1.2.1 (87 1213)

Dátum vydania: 01.01.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 24,25 GHz do 29,5 GHz používajúce rozdielne metódy prístupu. Časť 2: Metódy viacnásobného prístupu s frekvenčným delením (FDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 213-2 V1.3.1 (87 1213)

Dátum vydania: 01.02.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 24,25 GHz do 29,5 GHz používajúce rozdielne metódy prístupu. Časť 2: Metódy viacnásobného prístupu s frekvenčným delením (FDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 213-3 V1.1.1 (87 1213)

Dátum vydania: 01.04.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčnom pásme v rozsahu od 24,5 GHz do 29,5 GHz používajúce rozdielne metódy prístupu. Časť 3: Metódy viacnásobného prístupu s časovým delením (TDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 213-3 V1.2.1 (87 1213)

Dátum vydania: 01.01.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 24,25 GHz do 29,5 GHz používajúce rozdielne metódy prístupu. Časť 3: Metódy viacnásobného prístupu s časovým delením (TDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 213-3 V1.3.1 (87 1213)

Dátum vydania: 01.05.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 24,25 GHz do 29,5 GHz používajúce rozdielne metódy prístupu. Časť 3: Metódy viacnásobného prístupu s časovým delením (TDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 213-3 V1.4.1 (87 1213)

Dátum vydania: 01.11.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 24,25 GHz do 29,5 GHz používajúce rozdielne metódy prístupu. Časť 3: Metódy viacnásobného prístupu s časovým delením (TDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 213-4 V1.1.1 (87 1213)

Dátum vydania: 01.05.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 24,25 GHz do 29,5 GHz používajúce rozdielne metódy prístupu. Časť 4: Metódy viacnásobného prístupu s kódovým delením a priamou postupnosťou (DS- CDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 213-5 V1.1.1 (87 1213)

Dátum vydania: 01.08.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 24,25 GHz do 29,5 GHz používajúce rozdielne metódy prístupu. Časť 5: Metódy viacnásobného prístupu s časovým delením s viacnásobnou nosnou frekvenciou (MC-TDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 215-1 V1.1.1 (87 1215)

Dátum vydania: 01.05.2001

Pevné rádiové systémy. Antény bod-viac bodov. Antény pevných rádiových systémov bod-viac bodov v pásme od 11 GHz do 60 GHz. Časť 1: Všeobecné hľadiská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 215-1 V1.2.1 (87 1215)

Dátum vydania: 01.05.2002

Pevné rádiové systémy. Antény bod-viac bodov. Antény pevných rádiových systémov bod-viac bodov v pásme od 11 GHz do 60 GHz. Časť 1: Všeobecné hľadiská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 215-2 V1.1.1 (87 1215)

Dátum vydania: 01.05.2001

Pevné rádiové systémy. Antény bod-viac bodov. Antény pevných rádiových systémov bod-viac bodov v pásme od 11 GHz do 60 GHz. Časť 2:24 GHz až 30 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 215-2 V1.2.1 (87 1215)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Antény bod-viac bodov. Antény pevných rádiových systémov bod-viac bodov v pásme od 11 GHz do 60 GHz. Časť 2:24 GHz až 30 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 215-2 V1.3.1 (87 1215)

Dátum vydania: 01.02.2003

Pevné rádiové systémy. Antény bod-viac bodov. Antény pevných rádiových systémov bod-viac bodov v pásme od 11 GHz do 60 GHz. Časť 2:24 GHz až 30 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 215-3 V1.1.1 (87 1215)

Dátum vydania: 01.05.2002

Pevné rádiové systémy. Antény bod-viac bodov. Antény pevných rádiových systémov bod-viac bodov v pásme od 11 GHz do 60 GHz. Časť 3: Viacbodový multimediálny rádiový systém v pásme od 40,5 GHz do 43,5 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 215-4 V1.1.1 (87 1215)

Dátum vydania: 01.07.2004

Pevné rádiové systémy. Antény bod-viac bodov. Antény viacbodových pevných rádiových systémov v pásme od 11 GHz do 60 GHz. Časť 4: Pásmo 30 GHz až 40,5 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 216 V1.1.1 (87 1216)

Dátum vydania: 01.04.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia spojenia bod-bod. Pleziochrónna digitálna hierarchia (PDH). Digitálne rádiové systémy s malou a strednou kapacitou a STM-0 prevádzkované v pásme od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 216 V1.2.1 (87 1216)

Dátum vydania: 01.05.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Pleziochrónna digitálna hierarchia (PDH). Digitálny rádiový systém s malou a strednou kapacitou a STM-0 pracujúce vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 217-1 V1.2.2 (87 1217)

Dátum vydania: 01.11.2000

Rozhranie typu V v digitálnom uzle služby (SN). Rozhrania v referenčnom bode VB5.2 na podporu širokopásmových alebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových prístupových sietí (AN). Časť 1: Špecifikácia rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 217-2 V1.1.3 (87 1217)

Dátum vydania: 01.11.2000

Rozhranie typu V v digitálnom uzle služby (SN). Rozhrania v referenčnom bode VB5.2 na podporu širokopásmových alebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových prístupových sietí (AN). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 217-3 V1.1.1 (87 1217)

Dátum vydania: 01.01.2002

Rozhranie typu V v digitálnom uzle služby (SN). Rozhrania v referenčnom bode VB5.2 na podporu širokopásmových alebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových prístupových sietí (AN). Časť 3: Štruktúra súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 217-4 V1.1.1 (87 1217)

Dátum vydania: 01.01.2002

Rozhranie typu V v digitálnom uzle služby (SN). Rozhrania v referenčnom bode VB5.2 na podporu širokopásmových alebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových prístupových sietí (AN). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a doplnkové informácie na skúšanie implementácie čiastkového protokolu (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 222 V1.1.1 (87 1222)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Koordinačné kanály združené s digitálnym družicovým zberom správ (DSNG)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 234 V1.1.1 (87 1234)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB). Protokol prenosu multimediálneho objektu (MOT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 234 V1.2.1 (87 1234)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB). Protokol prenosu multimediálneho objektu (MOT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 234 V2.1.1 (87 1234)

Dátum vydania: 01.12.2006

Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB). Protokol prenosu multimediálneho objektu (MOT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 238 V1.1.3 (87 1238)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Profil dátových služieb (DSP). Izochrónne dátové nosné služby s roamingovou pohyblivosťou medzi sieťami (typ služby D, trieda pohyblivosti 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 238 V1.2.3 (87 1238)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Profil dátových služieb (DSP). Izochrónne dátové nosné služby s prechodom medzi sieťami s pohyblivými službami (služba typu D, trieda pohyblivosti 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 238 V1.3.1 (87 1238)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Profil dátových služieb (DSP). Izochrónne dátové nosné služby s roamingovou pohyblivosťou medzi sieťami (typ služby D, trieda pohyblivosti 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 239 V1.1.3 (87 1239)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Profil dátových služieb (DSP). Izochrónne dátové nosné služby pre uzavreté skupiny používateľov (typ služby D, trieda pohyblivosti 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 240 V1.1.3 (87 1240)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Profil dátových služieb (DSP). Protokol bod-bod (PPP) na spoluprácu v prístupe na internet a všeobecný viacprotokolový transport datagramov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 241-1 V1.1.1 (87 1241)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Konfigurácia sprostredkujúca systém spolupráce DECT/ ISDN. Profil vyhlásenia zhody implementácie (ICS). Časť 1: Prenosné rádiové zakončenie (PT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 241-2 V1.1.1 (87 1241)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Konfigurácia sprostredkujúca systém spolupráce DECT/ ISDN. Profil vyhlásenia zhody implementácie (ICS). Časť 2: Pevné rádiové zakončenie (FT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 242 V1.1.3 (87 1242)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Integrácia DECT/GSM založená na koncových zariadeniach s dvojakým režimom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 242 V1.2.2 (87 1242)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Integrácia DECT/GSM založená na koncových zariadeniach s dvojakým režimom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 243 V4.0.1 (87 1243)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Funkcie spracovania hovoru so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR). Všeobecný opis (GSM 06. 51, verzia 4.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 243 V4.1.1 (87 1243)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Funkcie spracovania hovoru so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR). Všeobecný opis (GSM 06. 51, verzia 4.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 244 V4.0.1 (87 1244)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Kód ANSI-C pre hovorový kodek GSM so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.53, verzia 4.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 245 V4.0.1 (87 1245)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Prekódovanie hovoru pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06.06, verzia 4.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 245 V4.1.1 (87 1245)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Prekódovanie reči pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06.60, verzia 4.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 246 V4.0.1 (87 1246)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Náhrada a umlčanie stratených rámcov na prevádzku hovorových kanálov so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.61, verzia 4.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 247 V4.0.1 (87 1247)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Hľadiská prijateľného šumu na prevádzku hovorových kanálov so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.62, verzia 4.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 248 V4.0.1 (87 1248)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Nespojitý prenos (DTX) hovorových kanálov pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06. 81, verzia 4.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 248 V4.1.1 (87 1248)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Nespojitý prenos (DTX) hovorových kanálov so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06. 81, verzia 4.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 249 V4.0.1 (87 1249)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Detektor hlasovej aktivity (VAD) hovorových kanálov pri zvýšenej plnej rýchlosti (EFR) (GSM 06.82, verzia 4.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 250 V4.0.1 (87 1250)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Skúšobné postupnosti pre hovorový kodek GSM so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06. 54, verzia 4.0.1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 251 V4.1.2 (87 1251)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Správa chybových hlásení systému základňovej stanice (BSS) (GSM 12.11, verzia 4.1.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 251 V4.2.1 (87 1251)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Správa chybových hlásení systému základňovej stanice (BSS) (GSM 12.11, verzia 4.2.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 253 V1.1.1 (87 1253)

Dátum vydania: 01.04.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia spojenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s kódovým delením frekvenčnými skokmi (FH-CDMA). Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov, pracujúce v pásme od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 253 V1.2.1 (87 1253)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s kódovým delením frekvenčnými skokmi (FH-CDMA). Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 254 V1.1.1 (87 1254)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Doplnková služba - oznamovanie poplatkov (AoC) [ISO/IEC 15049 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 254 V1.2.1 (87 1254)

Dátum vydania: 01.02.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčný model a informačné toky. Doplnkové služby oznamovania poplatkov [ISO/IEC 15049 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 255 V1.1.1 (87 1255)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - indikovanie čakajúcej správy (MWI) [ISO/IEC 15506 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 255 V1.2.1 (87 1255)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - indikácia čakajúcej správy [ISO/IEC 15506 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 256 V1.1.1 (87 1256)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Prídavná vlastnosť siete - odpočúvanie hovoru [ISO/IEC 15053 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 256 V1.2.1 (87 1256)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Prídavná vlastnosť siete (ANF) - odpočúvanie hovoru [ISO/IEC 15053 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 257 V1.1.1 (87 1257)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Doplnková služba - opakované volanie [ISO/IEC 15051 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 257 V1.2.1 (87 1257)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Doplnková služba - opakované volanie [ISO/IEC 15051 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 258 V1.1.1 (87 1258)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - opakované volanie [ISO/IEC 15052 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 258 V1.2.1 (87 1258)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - opakované volanie [ISO/IEC 15052 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 259 V1.1.1 (87 1259)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Hodinová synchronizácia pobočkových ústrední siete integrovaných služieb (PINX) [ISO/IEC 15507 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 260 V1.1.1 (87 1260)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Doplnková služba - indikovanie čakajúcej správy (MWI) [ISO/IEC 15505 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 260 V1.2.1 (87 1260)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Doplnková služba - indikácia čakajúcej správy [ISO/IEC 15505 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 261-3 V1.2.1 (87 1261)

Dátum vydania: 01.08.2000

Telekomunikačná manažérska sieť (TMN). Bezpečnosť. Časť 3: Služby zabezpečenia. Overenie oprávnenia používateľa a príslušných zložiek v prostredí TMN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 264 V1.1.1 (87 1264)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - oznamovanie poplatkov (AoC) [ISO/IEC 15050 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 264 V1.2.1 (87 1264)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba - oznamovanie poplatkov [ISO/IEC 15050 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 265 V1.1.1 (87 1265)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Prídavná vlastnosť siete - odpočúvanie hovoru [ISO/IEC 15054 (1997), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 265 V1.2.1 (87 1265)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Prídavná vlastnosť siete (ANF) - odpočúvanie hovoru [ISO/IEC 15054 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 268 V1.1.1 (87 1268)

Dátum vydania: 01.08.2000

Telekomunikačná manažérska sieť (TMN). Informačný model konfigurácie lineárnej ochrany multiplexných úsekov z hľadiska sieťových prvkov (NE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 271 V1.1.1 (87 1271)

Dátum vydania: 01.08.2000

Telekomunikačná manažérska sieť (TMN). Riadiace rozhrania referenčného bodu VB5.1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 271 V1.2.1 (87 1271)

Dátum vydania: 01.02.2002

Telekomunikačná riadiaca sieť (TMN). Riadiace rozhrania referenčného bodu VB5.1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 273 V1.1.3 (87 1273)

Dátum vydania: 01.04.2001

Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Fáza 2. Opis služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 276-1 V1.1.3 (87 1276)

Dátum vydania: 01.08.2000

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Parametre spojenia. Procedúry upravujúce udržateľné parametre rýchlosti bunky. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 276-2 V1.1.3 (87 1276)

Dátum vydania: 01.08.2000

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Parametre spojenia. Procedúry upravujúce udržateľné parametre rýchlosti bunky. Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 276-3 V1.1.1 (87 1276)

Dátum vydania: 01.05.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Vlastnosti spojenia. Postupy upravujúce parametre udržateľnej bunkovej rýchlosti. Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 276-4 V1.1.1 (87 1276)

Dátum vydania: 01.11.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Vlastnosti spojenia. Postupy upravujúce parametre udržateľnej bunkovej rýchlosti. Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 276-5 V1.1.1 (87 1276)

Dátum vydania: 01.05.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Vlastnosti spojenia. Postupy upravujúce parametre udržateľnej bunkovej rýchlosti. Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 276-6 V1.1.1 (87 1276)

Dátum vydania: 01.11.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Vlastnosti spojenia. Postupy upravujúce parametre udržateľnej bunkovej rýchlosti. Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 277 V1.1.1 (87 1277)

Dátum vydania: 01.04.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Vysokokapacitné digitálne rádiové systémy prenášajúce STM-4 alebo 4 x STM-1 v kanáli so šírkou 40 MHz s prevádzkou s oboma polarizáciami na tom istom kanáli (CCDP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 277 V1.2.1 (87 1277)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Vysokokapacitné digitálne rádiové systémy prenášajúce STM-4 alebo 4 x STM-1 v kanáli so šírkou 40 MHz s prevádzkou s oboma polarizáciami na tom istom kanáli (CCDP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ETR 289 vydanie 1 (87 1289)

Dátum vydania: 01.07.2004

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Podpora využívania skramblovania a podmieneného prístupu (CA) v digitálnych systémoch vysielania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN TS 101 270-1 V1.3.1 (87 1270)

Dátum vydania: 01.07.2005

Prenos a multiplexovanie (TM). Prístupové prenosové systémy na metalických prístupových kábloch. Vysokorýchlostná digitálna účastnícka prípojka (VDSL). Časť 1: Funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac