SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 12 5016 (12 5016) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1985

Metóda skúšania textilných materiálov priemyselných filtrov prachom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1822-1 (12 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Vysokoúčinné filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 1: Klasifikácia, overovanie, vlastnosti a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1822-1 (12 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Vysokoúčinné filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 1: Klasifikácia, overovanie, vlastnosti a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1822-1 (12 5002)

Dátum vydania: 01.10.2019

Vysokoúčinné filtre vzduchu (EPA, HEPA a ULPA). Časť 1: Klasifikácia, skúšanie vlastností a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1822-2 (12 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Vysokoúčinné filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 2: Produkcia aerosólu, meracie prístroje, štatistické určovanie častíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1822-2 (12 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Vysokoúčinné filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 2: Produkcia aerosólu, meracie prístroje, štatistické určovanie častíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1822-3 (12 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Vysokoúčinné filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 3: Skúšobné médiá plochých filtrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1822-3 (12 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Vysokoúčinné filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 3: Skúšobné médiá plochých filtrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1822-4 (12 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Vysokoúčinné partikulárne filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 4: Určovanie presakovania filtračným elementom (skenovacia metóda)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1822-4 (12 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Vysokoúčinné partikulárne filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 4: Určovanie presakovania filtračným elementom. Skenovacia metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1822-5 (12 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Vysokoúčinné partikulárne filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 5: Určovanie účinnosti filtračného elementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1822-5 (12 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Vysokoúčinné partikulárne filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 5: Určovanie účinnosti filtračného elementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 779 (12 5005) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2012

Filtre na odlučovanie častíc na všeobecné vetranie. Stanovenie filtračných parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 779 (12 5005) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Filtre na odlučovanie častíc na všeobecné vetranie. Stanovenie filtračných parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 779+AC (12 5005) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Filtre atmosférického vzduchu na odlučovanie častíc. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16170 (12 5003) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2017

Skúšobné metódy in situ pre systémy s veľmi vysokou účinnosťou filtra v priemyselných zariadeniach (ISO 16170: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16170 (12 5003)

Dátum vydania: 01.12.2017

Skúšobné metódy in situ pre filtračné systémy vzduchu s veľmi vysokou účinnosťou v priemyselných zariadeniach (ISO 16170: 2016, opravená verzia 2017-04)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16890-1 (12 5005)

Dátum vydania: 01.06.2017

Vzduchové filtre na všeobecné vetranie. Časť 1: Technická špecifikácia, požiadavky a spôsob klasifikácie účinnosti založený na odlučovaných časticiach (ePM) (ISO 16890-1: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16890-2 (12 5005)

Dátum vydania: 01.06.2017

Vzduchové filtre na všeobecné vetranie. Časť 2: Meranie frakčnej účinnosti a prietokového odporu vzduchu (ISO 16890-2: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16890-3 (12 5005)

Dátum vydania: 01.06.2017

Vzduchové filtre na všeobecné vetranie. Časť 3: Stanovenie gravimetrickej účinnosti a prietokového odporu vzduchu k zachytenému skúšobnému prachu (ISO 16890-3: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16890-4 (12 5005)

Dátum vydania: 01.06.2017

Vzduchové filtre na všeobecné vetranie. Časť 4: Metóda kondicionovania na stanovenie minimálnej frakčnej účinnosti (ISO 16890-4: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21083-1 (12 5004)

Dátum vydania: 01.06.2019

Skúšobná metóda na meranie účinnosti filtračných médií na sférický nanomateriál. Časť 1: Častice veľkosti od 20 nm do 500 nm (ISO 21083-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29463-2 (12 5002)

Dátum vydania: 01.05.2019

Vysokoúčinné filtre a filtračné médiá na odlúčenie častíc zo vzduchu. Časť 2: Produkcia aerosólu, meracie prístroje, štatistické určovanie častíc (ISO 29463-2: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29463-3 (12 5002)

Dátum vydania: 01.05.2019

Vysokoúčinné filtre a filtračné médiá na odlúčenie častíc zo vzduchu. Časť 3: Skúšobné médiá plochých filtrov (ISO 29463-3: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29463-4 (12 5002)

Dátum vydania: 01.05.2019

Vysokoúčinné filtre a filtračné médiá na odlúčenie častíc zo vzduchu. Časť 4: Skúšobné metódy na stanovenie netesnosti filtračných prvkov skenovaním (ISO 29463-4: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29463-5 (12 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Vysokoúčinné filtre a filtračné médiá na odlúčenie častíc zo vzduchu. Časť 5: Skúšobné metódy pre filtračné prvky (ISO 29463-5: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29463-5 (12 5002)

Dátum vydania: 01.08.2022

Vysokoúčinné filtre a filtračné médiá na odlúčenie častíc zo vzduchu. Časť 5: Skúšobné metódy pre filtračné prvky (ISO 29463-5: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21083-2 (12 5004)

Dátum vydania: 01.08.2019

Skúšobná metóda na meranie účinnosti filtračných médií na sférický nanomateriál. Časť 2: Častice veľkosti od 3 nm do 30 nm (ISO/TS 21083-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac