SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 300 805-1 V1.2.1 (87 0805)

Dátum vydania: 01.05.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Základné služby v režime s prepájaním okruhov. Sieťová vrstva (NL). Časť 1: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 805-2 V1.2.1 (87 0805)

Dátum vydania: 01.05.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Základné služby v režime s prepájaním okruhov. Sieťová vrstva (NL). Časť 2: Špecifikácia abstraktnej skúšobnej zostavy (ATS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 812 V2.1.1 (87 0812)

Dátum vydania: 01.10.2002

Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Hľadiská zabezpečenia. Rozhranie medzi účastníckym identifikačným modulom a pohyblivým zariadením (SIM-ME)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 812-3 V2.2.1 (87 0812)

Dátum vydania: 01.08.2004

Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Rozhranie medzi účastníckym identifikačným modulom a mobilným zariadením (SIM-ME). Časť 3: Integrovaný obvod (IC). Fyzické, logické a TSIM aplikačné charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 812-3 V2.3.1 (87 0812)

Dátum vydania: 01.06.2006

Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Rozhranie medzi účastníckym identifikačným modulom a mobilným zariadením (SIM-ME). Časť 3: Integrovaný obvod (IC). Charakteristiky fyzické, logické a aplikácie TSIM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 820-1 V1.1.1 (87 0820)

Dátum vydania: 01.08.2002

Telekomunikačná manažérska sieť (TMN). Riadiaci informačný model asynchrónneho prenosového módu (ATM) na rozhraní X medzi prevádzkovými systémami (OS) sietí s krížovým prepájaním virtuálnej cesty (VP)/virtuálneho kanála (VC). Časť 1: Manažérstvo konfigurácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 820-1 V1.2.1 (87 0820)

Dátum vydania: 01.11.2001

Telekomunikačná manažérska sieť (TMN). Riadiaci informačný model asynchrónneho prenosového módu (ATM) na rozhraní X medzi prevádzkovými systémami (OS) sietí s krížovým prepájaním virtuálnej cesty (VP)/virtuálneho kanála (VC). Časť 1: Manažérstvo konfigurácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 820-2 V1.2.3 (87 0820)

Dátum vydania: 01.08.2002

Telekomunikačná manažérska sieť (TMN). Riadiaci informačný model asynchrónneho prenosového módu (ATM) na rozhraní X medzi prevádzkovými systémami (OS) sietí s krížovým prepájaním virtuálnej cesty (VP)/virtuálneho kanála (VC). Časť 2: Manažérstvo poplachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 820-2 V1.3.1 (87 0820)

Dátum vydania: 01.11.2001

Telekomunikačná manažérska sieť (TMN). Riadiaci informačný model asynchrónneho prenosového módu (ATM) na rozhraní X medzi prevádzkovými systémami (OS) sietí s krížovým prepájaním virtuálnej cesty (VP)/virtuálneho kanála (VC). Časť 2: Manažérstvo poplachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 820-3 V1.1.1 (87 0820)

Dátum vydania: 01.11.2001

Telekomunikačná manažérska sieť (TMN). Riadiaci informačný model asynchrónneho prenosového módu (ATM) na rozhraní X medzi prevádzkovými systémami (OS) sietí s krížovým prepájaním virtuálnej cesty (VP)/virtuálneho kanála (VC). Časť 3: Manažérstvo prevádzkových parametrov VP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 822 V1.2.1 (87 0822)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Konfigurácia sprostredkovacieho systému na spoluprácu DECT/ISDN. Spolupráca a špecifikácia profilu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 823 V1.2.2 (87 0823)

Dátum vydania: 01.08.2000

Univerzálna osobná telekomunikácia (UPT). UPT, fáza 2. Špecifikácia funkcie rozhrania karty s integrovaným obvodom (ICC) UPT a verejnou telefónnou sieťou (PSTN), digitálnou sieťou integrovaných služieb (ISDN) a koncovými zariadeniami globálneho systému mobilných komunikácií (GSM) (jednorazové a viacnásobné overenie)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 824 V1.2.2 (87 0824)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Profil prístupu CTM (CAP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 824 V1.3.1 (87 0824)

Dátum vydania: 01.05.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Profil prístupu CTM (CAP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 827 V1.1.1 (87 0827)

Dátum vydania: 01.12.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na zariadenia pozemskej hromadnej rádiovej siete (TETRA) a pomocné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 828 V1.1.1 (87 0828)

Dátum vydania: 01.12.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) rádiotelefónnych vysielačov a prijímačov pre námornú službu, pracujúcich v pásmach VHF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 829 V1.1.1 (87 0829)

Dátum vydania: 01.12.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) námorných pohyblivých zemských staníc (MMES) pracujúcich v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúcich prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDC) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 830 V1.1.1 (87 0830)

Dátum vydania: 01.12.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých zemských staníc určených len na príjem (ROMES), ktoré pracujú v pásme 1,5 GHz a umožňujú prenos dát

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 831 V1.1.1 (87 0831)

Dátum vydania: 01.12.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých zemských staníc (MES), používaných v družicových osobných komunikačných sieťach (S- PCN), pracujúcich vo frekvenčných pásmach 1,6/2,4 GHz a 2 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 831 V1.2.1 (87 0831)

Dátum vydania: 01.11.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých zemských staníc (MES) používaných v družicových osobných komunikačných sieťach (S- PCN) pracujúcich vo frekvenčných pásmach 1,5/1,6/2,4 GHz a 2 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 832 V1.1.1 (87 0832)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých zemských staníc (MES) poskytujúcich prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDC), používajúcich družice s nízkou obežnou dráhou (LEO) a pracujúcich vo frekvenčných pásmach pod 1 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 833 V1.2.1 (87 0833)

Dátum vydania: 01.05.2001

Pevné rádiové systémy. Antény bod-bod. Antény pevných rádiových systémov bod-bod, pracujúce v pásme od 3 GHz do 60 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 833 V1.3.1 (87 0833)

Dátum vydania: 01.05.2002

Pevné rádiové systémy. Antény bod-bod. Antény pevných rádiových systémov bod-bod pracujúce vo frekvenčnom pásme od 3 GHz do 60 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 833 V1.4.1 (87 0833)

Dátum vydania: 01.06.2003

Pevné rádiové systémy. Antény bod-bod. Antény pevných rádiových systémov bod-bod pracujúce vo frekvenčnom pásme od 3 GHz do 60 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 899-1 V1.1.2 (87 0899)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Spolupráca medzi používateľskou časťou ISDN (ISUP) verzie 2 a digitálnym účastníckym signalizačným systémom č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 899-3 V1.1.1 (87 0899)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Spolupráca medzi používateľskou časťou ISDN (ISUP) verzie 2 a digitálnym účastníckym signalizačným systémom č. 1 (DSS1). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 300 899-4 V1.1.1 (87 0899)

Dátum vydania: 01.11.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém č. 7. Spolupráca protokolov medzi používateľskou časťou ISDN (ISUP) verzie 2 a digitálnym účastníckym signalizačným systémom č. 1 (DSS1). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 800 (87 0800)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Interaktívny kanál distribučných systémov káblovej televízie (CATV)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 801 (87 0801)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Interaktívny kanál cez verejnú telefónnu sieť (PSTN)/digitálnu sieť integrovaných služieb (ISDN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 802 (87 0802)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Protokoly nezávislé od siete interaktívnych služieb DVB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 804-1 (87 0804)

Dátum vydania: 01.09.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Základné služby režimu s prepájaním okruhov. Vrstva dátového spoja (DLL). Časť 1: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 804-2 (87 0804)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Základné služby režimu s prepájaním okruhov. Vrstva dátového spoja (DLL). Časť 2: Špecifikácia abstraktnej skúšobnej zostavy (ATS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 805-1 (87 0805)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Základné služby v režime s prepájaním okruhov. Sieťová vrstva (NL). Časť 1: Štruktúra súboru skúšok a ciele skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 805-2 (87 0805)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Základné služby v režime s prepájaním okruhov. Sieťová vrstva (NL). Časť 2: Špecifikácia abstraktnej skúšobnej zostavy (ATS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 806-1 (87 0806)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Kmeňový funkčný protokol na podporu doplnkových služieb. Časť 1: Štruktúra súboru skúšok a ciele skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 806-2 (87 0806)

Dátum vydania: 01.08.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Kmeňový funkčný protokol na podporu doplnkových služieb. Časť 2: Špecifikácia abstraktnej skúšobnej zostavy (ATS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 807 (87 0807)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Zvukové charakteristiky koncových zariadení na podporu konferenčných služieb v ISDN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 812 (87 0812)

Dátum vydania: 01.08.2000

Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Hľadiská zabezpečenia. Rozhranie medzi účastníckym identifikačným modulom a pohyblivým zariadením (SIM-ME)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 813 (87 0813)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Rozhrania sietí DVB k sieťam pleziochrónnej digitálnej hierarchie (PDH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 814 (87 0814)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Rozhrania sietí DVB k sieťam synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 816 (87 0816)

Dátum vydania: 01.09.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Prídavná vlastnosť siete (ANF), odovzdanie. Opis služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 817 (87 0817)

Dátum vydania: 01.09.2002

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Prídavná vlastnosť siete (ANF), odovzdanie. Funkčné schopnosti a informačné toky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 818 (87 0818)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Asynchrónny prenosový mód (ATM). Nepretržitosť prevádzky komutovaného spojenia B-ISDN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 821 (87 0821)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Adaptačná vrstva ATM (AAL). Podpora vysokoúrovňového riadenia dátového spoja (HDLC) základnej služby pomocou AAL typu 5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 822 (87 0822)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Konfigurácia sprostredkovacieho systému na spoluprácu DECT/ISDN. Spolupráca a špecifikácia profilu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 823 (87 0823)

Dátum vydania: 01.08.2002

Univerzálna osobná telekomunikácia (UPT). UPT, fáza 2. Špecifikácia funkcie rozhrania karty s integrovaným obvodom (ICC) UPT a verejnej telefónnej siete (PSTN), digitálnou sieťou integrovaných služieb (ISDN) a koncovými zariadeniami globálneho systému pohyblivých komunikácií (GSM) (jednorazové a viacnásobné overenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 824 (87 0824)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Profil prístupu CTM (CAP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 825 (87 0825)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Trojvoltový modul DECT na overenie totožnosti (DAM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 826 (87 0826)

Dátum vydania: 01.12.2000

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na širokopásmové prenosové systémy 2,4 GHz a zariadenia vysokovýkonnej rádiovej miestnej siete (HIPERLAN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 833 (87 0833)

Dátum vydania: 01.08.2000

Pevné rádiové systémy. Antény spojenia bod-bod. Antény pevných rádiových systémov bod-bod, pracujúcich v pásme od 3 GHz do 60 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 834 (87 0834)

Dátum vydania: 01.09.2002

Koncové zariadenia (TE). Úzkopásmové siete (PSTN alebo ISDN). Prístup do interaktívnych audiovizuálnych vyhľadávacích služieb bez prostriedkov prenosu dát. Prístup videotelefónnych koncových zariadení ISDN alebo PSTN do audiovizuálnych databáz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 835 (87 0835)

Dátum vydania: 01.09.2002

Multimediálne koncové zariadenia a aplikácie (MTA). Programovateľné komunikačné rozhranie (PCI) na prenos súborov v digitálnych sieťach integrovaných služieb (ISDN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 836-1 (87 0836)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Vysokovýkonná rádiová miestna sieť (HIPERLAN) typu 1. Špecifikácia skúšania zhody. Časť 1: Typové schvaľovanie rádiových zariadení a špecifikácia skúšok zhody z hľadiska vysokofrekvenčných (RF) parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 836-2 (87 0836)

Dátum vydania: 01.08.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Vysokovýkonná rádiová miestna sieť (HIPERLAN) typu 1. Špecifikácia skúšania zhody. Časť 2: Špecifikácia predlohy protokolu vyhlásenia o zhode implementácie (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 836-3 (87 0836)

Dátum vydania: 01.08.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Vysokovýkonná rádiová miestna sieť (HIPERLAN) typu 1. Špecifikácia skúšania zhody. Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 836-4 (87 0836)

Dátum vydania: 01.08.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Vysokovýkonná rádiová miestna sieť (HIPERLAN) typu 1. Špecifikácia skúšania zhody. Časť 4: Špecifikácia abstraktnej skúšobnej zostavy (ATS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 838 (87 0838)

Dátum vydania: 01.09.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Harmonizované programovateľné komunikačné rozhranie (HPCI) ISDN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 840 (87 0840)

Dátum vydania: 01.09.2002

Zabezpečenie telekomunikácií. Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Systém utajenia audiovizuálnych služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 841 (87 0841)

Dátum vydania: 01.09.2002

Zabezpečenie telekomunikácií. Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Riadenie šifrovacieho kľúča a systém overenia totožnosti audiovizuálnych služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 842 (87 0842)

Dátum vydania: 01.09.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Adaptačná vrstva ATM (AAL). Podvrstvy. Špecifická koordinačná funkcia služby (SSCF) na poskytnutie spojovo orientovanej sieťovej služby (CONS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P I-ETS 300 810 (87 0810)

Dátum vydania: 01.08.2000

Prenos a multiplexovanie (TM). Sieťový informačný model synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH). Konfigurácia riadiacej zostavy pri signalizácii základného prístupu a spojenia podsiete (SNC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac