SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 301 605 V1.1.1 (87 1605)

Dátum vydania: 01.04.2014

Environmentálne inžinierstvo (EE). Uzemnenie a pospájanie dátových a telekomunikačných (ICT) zariadení s jednosmerným napájaním 400 V

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 614-1 V1.1.2 (87 1614)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Konfigurácia sprostredkujúca systém spolupráce DECT/ ISDN. Časť 1: Súhrn špecifikácie profilovej skúšky (PTS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 614-2 V1.1.2 (87 1614)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Konfigurácia sprostredkujúca systém spolupráce DECT/ ISDN. Časť 2: Špecifikácia osobitnej profilovej skúšky (PSTS) na zakončenie prenosnej rádiovej časti (PT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 614-3 V1.1.2 (87 1614)

Dátum vydania: 01.08.2000

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Konfigurácia sprostredkujúca systém spolupráce DECT/ ISDN. Časť 3: Špecifikácia osobitnej profilovej skúšky (PSTS) na zakončenie pevnej rádiovej časti (FT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 649 V1.1.1 (87 1649)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Paketová rádiová služba DECT (DPRS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 649 V1.2.1 (87 1649)

Dátum vydania: 01.02.2002

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Paketové rádiové služby DECT (DPRS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 649 V1.3.1 (87 1649)

Dátum vydania: 01.10.2003

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Paketové rádiové služby DECT (DPRS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 649 V1.4.1 (87 1649)

Dátum vydania: 01.06.2005

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Paketové rádiové služby DECT (DPRS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 649 V2.1.1 (87 1649)

Dátum vydania: 01.08.2010

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Paketové rádiové služby DECT (DPRS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 649 V2.2.1 (87 1649)

Dátum vydania: 01.08.2012

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Paketové rádiové služby DECT (DPRS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 649 V2.3.1 (87 1649)

Dátum vydania: 01.08.2015

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Paketové rádiové služby DECT (DPRS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 650 V1.1.1 (87 1650)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Špecifický prístupový profil aplikácie (ASAP) multimediálneho prístupového profilu DECT (DMAP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 650 V1.2.1 (87 1650)

Dátum vydania: 01.01.2003

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Profil multimediálneho prístupu DECT (DMAP). Profil osobitného aplikačného prístupu (ASAP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 655 V1.1.1 (87 1655)

Dátum vydania: 01.09.2000

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, modely funkčnosti a informačné toky. Doplnkové služby (prerušenie prioritným volaním a ochrana pred prerušením prioritným volaním [ISO/IEC 15991 (1998), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 655 V1.2.1 (87 1655)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, modely funkčnosti a informačné toky. Doplnkové služby - prioritné prerušenie volania a ochrana prioritného prerušenia volania [ISO/IEC 15991 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 656 V1.1.1 (87 1656)

Dátum vydania: 01.09.2000

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnkové služby (prerušenie prioritným volaním a ochrana pred prerušením prioritným volaním [ISO/IEC 15992 (1998), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 656 V1.2.1 (87 1656)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnkové služby - prioritné prerušenie volania a ochrana prioritného prerušenia volania [ISO/IEC 15992 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 657 V1.1.1 (87 1657)

Dátum vydania: 01.08.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, modely funkčnosti a informačné toky. Pohyblivosť používateľa neverejnej siete (PUM). Prídavné vlastnosti siete (ANF) na spracovanie volania [ISO/IEC 17877 (2000), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 657 V1.2.1 (87 1657)

Dátum vydania: 01.02.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčný model a informačné toky. Pohyblivosť neverejného používateľa (PUM). Prídavná vlastnosť siete (ANF) - spracovanie volania [ISO/IEC 17877 (2000), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 668-1 V1.1.3 (87 1668)

Dátum vydania: 01.05.2001

Inteligentná sieť (IN). Rozšírenie súboru možností 1 (CS1) inteligentnej siete. Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Časť 1: Camel, Fáza 2 - špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 668-2 V1.1.3 (87 1668)

Dátum vydania: 01.05.2001

Inteligentná sieť (IN). Rozšírenie súboru možností 1 (CS1) inteligentnej siete. Aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 669 V1.1.1 (87 1669)

Dátum vydania: 01.05.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Vysokokapacitné digitálne rádiové systémy prenášajúce STM-4 v dvoch 40 MHz kanáloch alebo 2 x STM-1 v 40 MHz kanáli so striedavým usporiadaním kanálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 669 V1.2.1 (87 1669)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Vysokokapacitné digitálne rádiové systémy prenášajúce STM-4 s dvoma 40 MHz kanálmi alebo 2 x STM-1 s jedným 40 MHz kanálom s alternatívnym usporiadaním kanálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 681 V1.2.1 (87 1681)

Dátum vydania: 01.11.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES) geostacionárnych pohyblivých družicových systémov vrátane ručných zemských staníc, určené pre družicové osobné komunikačné siete (S-PCN) v pásmach 1,5/1,6 GHz pohyblivej družicovej služby (MSS), pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 681 V1.3.2 (87 1681)

Dátum vydania: 01.07.2003

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES) geostacionárnych pohyblivých družicových systémov vrátane ručných zemských staníc družicovej osobnej komunikačnej siete (S-PCN) v pásmach 1,5/1,6 GHz pohyblivej družicovej služby (MSS) a vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 681 V1.4.1 (87 1681)

Dátum vydania: 01.05.2012

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES) geostacionárnych pohyblivých družicových systémov vrátane ručných zemských staníc družicovej osobnej komunikačnej siete (S-PCN) v pásmach 1,5/1,6 GHz pohyblivej družicovej služby (MSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 681 V2.1.2 (87 1681)

Dátum vydania: 01.12.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé zemské stanice (MES) geostacionárnych pohyblivých družicových systémov vrátane ručných zemských staníc družicovej osobnej komunikačnej siete (S-PCN) v rámci pohyblivej družicovej služby (MSS), pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz a 1,6 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 682 V1.1.2 (87 1682)

Dátum vydania: 01.11.2001

Družicové osobné komunikačné siete (S-PCN). Prostriedky na riadenie sietí (NCF) pohyblivých zemských staníc (MES) vrátane ručných zemských staníc S-PCN, poskytujúcich hlasovú a/alebo dátovú komunikáciu v pásmach 1,5/1,6 GHz pohyblivej družicovej služby (MSS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 688 V1.1.1 (87 1688)

Dátum vydania: 01.05.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické vlastnosti a metódy merania pevných a prenosných zariadení VHF prevádzkovaných v pásmach 121,5 MHz a 123,1 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 688 V1.2.1 (87 1688)

Dátum vydania: 01.02.2017

Technické vlastnosti a metódy merania pevných a prenosných zariadení VHF prevádzkovaných v pásmach 121,5 MHz a 123,1 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 691 V1.1.1 (87 1691)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Služba diaľkového riadenia (RC). Opis služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 692 V2.0.2 (87 1692)

Dátum vydania: 01.05.2001

Pohyblivosť bezšnúrových koncových zariadení (CTM). Fáza 2+, súbor vlastností 1 (FP1). Okruhovo prepájané dáta. Opis služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac