SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EG 201 722 V1.2.1 (87 1722)

Dátum vydania: 01.07.2004

Inteligentná sieť (IN). Požiadavky na prístup poskytovateľa služby. Rozšírené telefónne služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EG 201 730-1 V2.1.1 (87 1730)

Dátum vydania: 01.08.2006

Prístup a koncové zariadenia (AT). Prístup k verejným telekomunikačným sieťam. Publikovanie špecifikácie rozhrania podľa smernice 1999/5/ES (R&TTE). Pokyny na publikovanie špecifikácií rozhrania. Časť 1: Všeobecné a spoločné hľadiská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EG 201 769-1 V1.1.1 (87 1769)

Dátum vydania: 01.07.2004

Spracovanie reči, hľadiská prenosu a kvality (STQ). Definície a meranie parametrov QoS. Časť 1: Parametre pre hlasovú telefónnu službu vyžadované podľa Smernice 98/10/ES ONP pre hlasovú telefóniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 700 V1.1.1 (87 1700)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB). Vysielanie VHF/FM: vzájomná informovanosť o súbežnom vysielaní v systéme DAB prostredníctvom RDS- ODA 147

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 701 V1.1.1 (87 1701)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Modulácia OFDM mikrovlnnej digitálnej pozemskej televízie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 702 V7.1.2 (87 1702)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Signalizácia používateľ- používateľ (UUS). Opis služby. Stupeň 1 (GSM 02.87, verzia 7.1.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 703 V7.0.2 (87 1703)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Adaptívny viacrýchlostný (AMR) hovor. Funkcie spracovania hovoru. Všeobecný opis (GSM 06.71, verzia 7.0.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 704 V7.1.1 (87 1704)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Prekódovanie adaptívneho viacrýchlostného (AMR) hovoru (GSM 06.90, verzia 7.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 704 V7.2.1 (87 1704)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Prekódovanie adaptívneho viacrýchlostného (AMR) hovoru (GSM 06.90, verzia 7.2.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 705 V7.0.2 (87 1705)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Náhrada a umlčanie stratených rámcov na prevádzku adaptívnych viacrýchlostných (AMR) hovorových kanálov (GSM 06.91, verzia 7.0.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 705 V7.1.1 (87 1705)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Náhrada a umlčanie stratených rámcov na prevádzku adaptívnych viacrýchlostných (AMR) hovorových kanálov (GSM 06.91, verzia 7.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 706 V7.1.1 (87 1706)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Hľadiská prijateľného šumu na prevádzku adaptívnych viacrýchlostných (AMR) hovorových kanálov (GSM 06.92, verzia 7.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 707 V7.1.1 (87 1707)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Nespojitý prenos (DTX) adaptívnych viacrýchlostných (AMR) hovorových kanálov (GSM 06. 93, verzia 7.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 707 V7.2.1 (87 1707)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Nespojitý prenos (DTX) adaptívnych viacrýchlostných (AMR) hovorových kanálov (GSM 06. 93, verzia 7.2.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 707 V7.3.1 (87 1707)

Dátum vydania: 01.12.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Nespojitý prenos (DTX) adaptívnych viacrýchlostných (AMR) hovorových kanálov (GSM 06. 93, verzia 7.3.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 707 V7.4.1 (87 1707)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Nespojitý prenos (DTX) adaptívnych viacrýchlostných (AMR) hovorových kanálov (GSM 06. 93, verzia 7.4.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 708 V7.1.1 (87 1708)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Detektor hlasovej činnosti (VAD) adaptívnych viacrýchlostných (AMR) hovorových kanálov. Všeobecný opis (GSM 06.94, verzia 7.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 709 V7.0.2 (87 1709)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Prispôsobenie spoja (GSM 05.09, verzia 7.0.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 709 V7.2.1 (87 1709)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Prispôsobenie spoja (GSM 05.09, verzia 7.2.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 709 V8.0.1 (87 1709)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Prispôsobenie spoja (GSM 05.09, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 710 V7.0.2 (87 1710)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Signalizácia používateľ- používateľ (UUS). Stupeň 2 (GSM 03.87, verzia 7.0.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 711 V7.0.2 (87 1711)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Signalizácia používateľ- používateľ (UUS). Stupeň 3 (GSM 04.87, verzia 7.0.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 712 V7.1.1 (87 1712)

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Adaptívny viacrýchlostný (AMR) hovor. Kódovanie ANSI-C pre AMR hovorový kodek (GSM 06.73, verzia 7.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 712 V7.2.1 (87 1712)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Adaptívny viacrýchlostný (AMR) hovor. Kódovanie ANSI-C pre AMR hovorový kodek (GSM 06.73, verzia 7.2.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 712 V7.3.1 (87 1712)

Dátum vydania: 01.05.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Adaptívny viacrýchlostný (AMR) hovor. Kódovanie ANSI-C pre AMR hovorový kodek (GSM 06.73, verzia 7.3.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 712 V7.4.1 (87 1712)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Adaptívny viacrýchlostný (AMR) hovor. Kódovanie ANSI-C pre AMR hovorový kodek (GSM 06.73, verzia 7.4.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 713 V7.0.3 (87 1713)

Dátum vydania: 01.01.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Skúšobné postupnosti pre adaptívny viacrýchlostný (AMR) hovorový kodek (GSM 06.74, verzia 7.0.3)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 715 V7.0.2 (87 1715) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2+). Podpora pohyblivej prenosnosti čísla (MNP). Opis služby. Stupeň 1 (GSM 02.66, verzia 7.0.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 715 V7.0.2 (87 1715)

Dátum vydania: 01.10.2004

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2+). Podpora prenositeľnosti pohyblivého čísla (MNP). Opis služby. Stupeň 1 (GSM 02.66, verzia 7.0.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 716 V7.3.1 (87 1716)

Dátum vydania: 01.01.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Podpora pohyblivej prenosnosti čísla (MNP). Technická realizácia. Stupeň 2 (GSM 03.66, verzia 7.3.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 721 V1.1.1 (87 1721)

Dátum vydania: 01.05.2001

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES) poskytujúce dátovú komunikáciu s nízkou bitovou rýchlosťou (LBRDC) Využívajúce družice s nízkou obežnou dráhou (LEO), pracujúce pod 1 GHz, pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 721 V1.2.1 (87 1721)

Dátum vydania: 01.02.2002

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES) poskytujúce dátovú komunikáciu s nízkou bitovou rýchlosťou (LBRDC), využívajúce družice s nízkou obežnou dráhou (LEO), pracujúce pod 1 GHz, pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 721 V2.1.1 (87 1721)

Dátum vydania: 01.02.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé zemské stanice (MES) poskytujúce dátovú komunikáciu s nízkou bitovou rýchlosťou (LBRDC), využívajúce družice s nízkou obežnou dráhou (LEO), pracujúce pod 1 GHz, pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 744 V1.1.1 (87 1744)

Dátum vydania: 01.08.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s kódovým delením/časovým delením a priamou postupnosťou (DS-CD/TDMA). Digitálne paketové rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 744 V1.2.1 (87 1744)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Viacnásobný prístup s kódovým delením/časovým delením a s priamou postupnosťou (DS-CD/ TDMA). Digitálne paketové rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 3 GHz do 11 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 751 V1.1.1 (87 1751)

Dátum vydania: 01.11.2001

Pevné rádiové systémy. Antény a zariadenia bod-bod. Kmeňová harmonizovaná norma na digitálne pevné rádiové systémy a antény bod-bod pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 1999/5/ES

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 751 V1.2.1 (87 1751) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Pevné rádiové systémy. Antény a zariadenia bod-bod. Kmeňová harmonizovaná norma na digitálne pevné rádiové systémy a antény bod-bod vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 1999/5/ES

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 751 V1.2.1 (87 1751)

Dátum vydania: 01.02.2004

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod a antény. Všeobecná harmonizovaná norma na pevné digitálne rádiové systémy bod-bod a antény, vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 smernice 1999/5/ES

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 753 V1.1.1 (87 1753)

Dátum vydania: 01.12.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia a antény bod-viac bodov. Kmeňová harmonizovaná norma na digitálne pevné rádiové systémy a antény bod- viac bodov vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 1999/5/ES

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 753 V1.2.1 (87 1753)

Dátum vydania: 01.07.2004

Pevné rádiové systémy. Viacbodové zariadenia a antény. Všeobecná harmonizovaná norma na viacbodové digitálne pevné rádiové systémy a antény vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 1999/5/ES

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 754 V1.1.1 (87 1754)

Dátum vydania: 01.05.2002

Telekomunikačná manažérska sieť (TMN). Riadiace rozhrania súvisiace s referenčným bodom VB5.2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 765 V1.1.1 (87 1765)

Dátum vydania: 01.08.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Funkčné požiadavky na vzájomné prepojenie okruhov PINX v statickom režime [ISO/IEC 14474 (1998), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 775 V1.1.1 (87 1775)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Špecifikácia na prenos údajov s vertikálnymi zatemňovacími informáciami (VBI) v bitových tokoch DVB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 775 V1.2.1 (87 1775)

Dátum vydania: 01.12.2003

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Špecifikácia na prenos údajov s vertikálnymi zatemňovacími informáciami (VBI) v bitových tokoch DVB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 776 V1.1.1 (87 1776)

Dátum vydania: 01.08.2001

Širokopásmová neverejná sieť integrovaných služieb (B-PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Oddelené nosné riadenie (SBC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 783 V2.1.1 (87 1783)

Dátum vydania: 01.02.2017

Komerčne dostupné amatérske rádiové zariadenia. Časť 2: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 783-1 V1.1.1 (87 1783)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Komerčne dostupné amatérske rádiové zariadenia. Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 783-1 V1.2.1 (87 1783)

Dátum vydania: 01.01.2011

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Komerčne dostupné amatérske rádiové zariadenia. Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 783-2 V1.1.1 (87 1783)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Komerčne dostupné amatérske rádiové zariadenia. Časť 2: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 783-2 V1.2.1 (87 1783)

Dátum vydania: 01.01.2011

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Komerčne dostupné amatérske rádiové zariadenia. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 785 V1.1.1 (87 1785)

Dátum vydania: 01.01.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre paketových dátových rádiových systémov na prenos digitálnych signálov pracujúcich vo frekvenčnom pásme 23 GHz, 26 GHz, 28 GHz alebo 38 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 785 V1.2.1 (87 1785)

Dátum vydania: 01.11.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia paketových dát bod-bod. Parametre rádiových systémov s paketovými dátovými rozhraniami na prenos digitálnych signálov, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 7 GHz, 8 GHz, 13 GHz, 15 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 26 GHz, 28 GHz, 32 GHz, 38 GHz, 52 GHz až 55 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 786 V1.1.2 (87 1786)

Dátum vydania: 01.12.2001

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre digitálnych rádiových systémov na prenos digitálnych signálov pracujúcich v pásme 52 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 786 V1.2.1 (87 1786)

Dátum vydania: 01.05.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre digitálnych rádiových systémov na prenos digitálnych signálov pracujúcich v pásme 52 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 787 V1.1.1 (87 1787)

Dátum vydania: 01.01.2002

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-bod. Parametre rádiových systémov na prenos digitálnych signálov Sub-STM-0 pracujúcich vo frekvenčnom pásme 18 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 790 V1.2.2 (87 1790)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Interaktívny kanál družicových distribučných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 790 V1.3.1 (87 1790)

Dátum vydania: 01.10.2003

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Interaktívny kanál družicových distribučných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 790 V1.4.1 (87 1790)

Dátum vydania: 01.03.2006

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Interaktívny kanál družicových distribučných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 790 V1.5.1 (87 1790)

Dátum vydania: 01.11.2009

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Interaktívny kanál družicových distribučných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 796 V1.1.1 (87 1796)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná EN na bezšnúrové telefónne zariadenia CT1 a CT1+ pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 797 V1.1.1 (87 1797)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná EN na bezšnúrové telefónne zariadenia CT2 pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 798 V1.1.1 (87 1798) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Služby a protokoly zdokonalených sietí (SPAN). Doplnková služba - odmietnutie anonymného volania (ACR). Opis služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 301 798 V1.1.1 (87 1798)

Dátum vydania: 01.10.2004

Služby a protokoly zdokonalených sietí (SPAN). Doplnková služba - odmietnutie anonymného volania (ACR). Opis služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac