SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EG 201 807 V1.1.1 (87 1807)

Dátum vydania: 01.07.2004

Sieťové hľadiská (NA). Inteligentná sieť (IN). Požiadavky prevádzkovateľa siete na dodanie prístupu poskytovateľa služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EG 201 897 V1.2.1 (87 1897)

Dátum vydania: 01.07.2004

Služby a protokoly zdokonalených sietí (SPAN). Prístup poskytovateľa služby. Požiadavky na prístup poskytovateľa služby v pevnom a pohyblivom prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 810 V1.1.1 (87 1810)

Dátum vydania: 01.08.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Pohyblivosť používateľa neverejnej siete (PUM). Prídavné vlastnosti siete (ANF) na spracovanie volania [ISO/IEC 17878 (2000), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 810 V1.2.1 (87 1820)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Mobilita používateľa neverejnej siete (PUM). Prídavná vlastnosť siete (ANF) - spracovanie volania [ISO/IEC 17878 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 811-1-1 V1.1.1 (87 1811)

Dátum vydania: 01.01.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). HIPERLAN typu 2. Skúšanie zhody paketovej konvergenčnej vrstvy. Časť 1: Spoločná časť. Oddiel 1: Predloha na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 811-1-2 V1.1.1 (87 1811)

Dátum vydania: 01.01.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). HIPERLAN typu 2. Skúšanie zhody paketovej konvergenčnej vrstvy. Časť 1: Spoločná časť. Oddiel 2: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 811-1-3 V1.1.1 (87 1811)

Dátum vydania: 01.01.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). HIPERLAN typu 2. Skúšanie zhody paketovej konvergenčnej vrstvy. Časť 1: Spoločná časť. Oddiel 3: Špecifikácia abstraktnej skúšobnej zostavy (ATS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 813-1 V1.1.1 (87 1813)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN) a širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol kmeňového adresovania a prenosu (GAT). Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 813-2 V1.1.1 (87 1813)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN) a širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol kmeňového adresovania a prenosu (GAT). Časť 2: Špecifikácia predlohy protokolu vyhlásenia o zhode implementácie (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 813-3 V1.1.1 (87 1813)

Dátum vydania: 01.11.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN) a širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol kmeňového adresovania a prenosu (GAT). Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 813-4 V1.1.1 (87 1813)

Dátum vydania: 01.11.2002

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN) a širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol kmeňového adresovania a prenosu (GAT). Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 814 V1.2.2 (87 1814)

Dátum vydania: 01.01.2003

Špecifikácia signalizácie medzisieťového rozhrania ATM (AINI) schválená ETSI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 814-1 V1.1.1 (87 1814)

Dátum vydania: 01.11.2001

Špecifikácia signalizácie medzisieťového rozhrania ATM (AINI) schválená ETSI. Časť 1: Špecifikácia protokolu [Špecifikácia Fóra ATM na medzisieťové rozhranie ATM (AINI) F-CS-0125.000 (1999), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 815-1 V1.1.1 (87 1815)

Dátum vydania: 01.11.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 2 (DSS2). Kvalita triedy služieb a indikácia parametrov pri zostavovaní volania/spojenia. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 815-2 V1.1.1 (87 1815)

Dátum vydania: 01.03.2003

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.2 (DSS2). Trieda kvality služby a indikácia parametrov pri zostavovaní volania/spojenia. Časť 2: Špecifikácia predlohy protokolu vyhlásenia o zhode implementácie (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 815-3 V1.1.1 (87 1815)

Dátum vydania: 01.05.2003

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.2 (DSS2). Trieda kvality služby a indikácia parametrov pri zostavovaní volania/spojenia. Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 815-4 V1.1.1 (87 1815)

Dátum vydania: 01.05.2003

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.2 (DSS2). Trieda kvality služby a indikácia parametrov pri zostavovaní volania/spojenia. Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 815-5 V1.1.1 (87 1815)

Dátum vydania: 01.05.2003

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.2 (DSS2). Trieda kvality služby a indikácia parametrov pri zostavovaní volania/spojenia. Časť 5: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 815-6 V1.1.1 (87 1815)

Dátum vydania: 01.05.2003

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č.2 (DSS2). Trieda kvality služby a indikácia parametrov pri zostavovaní volania/spojenia. Časť 6: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT) na strane siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 816-1 V1.1.1 (87 1816)

Dátum vydania: 01.11.2001

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný protokol AAL typu 2. Súbor vlastností. Časť 1: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 816-2 V1.1.1 (87 1816)

Dátum vydania: 01.05.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný protokol AAL typu 2. Súbor vlastností 1. Časť 2: Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 816-3 V1.1.1 (87 1816)

Dátum vydania: 01.05.2002

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný protokol AAL typu 2. Súbor vlastností 1. Časť 3: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 816-4 V1.1.2 (87 1816)

Dátum vydania: 01.01.2003

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Signalizačný protokol AAL typu 2. Súbor vlastností 1. Časť 4: Abstraktná skúšobná zostava (ATS) a čiastková špecifikácia predlohy protokolu s doplnkovými informáciami na skúšanie implementácie (PIXIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 819 V1.1.1 (87 1819)

Dátum vydania: 01.08.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, modely funkčnosti a informačné toky. Prídavné vlastnosti siete (ANF), spoločné informácie [ISO/IEC 15771 (1998), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 820 V1.1.1 (87 1820)

Dátum vydania: 01.08.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Prídavné vlastnosti siete (ANF), spoločné informácie [ISO/IEC 15772 (1998), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 820 V1.2.1 (87 1820)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Prídavná vlastnosť siete (ANF) - spoločné informácie [ISO/IEC 15772 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 821 V1.1.1 (87 1821)

Dátum vydania: 01.08.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Pohyblivosť používateľa neverejnej siete (PUM). Doplnková služba - registrácia [ISO/IEC 17876 (2000), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 821 V1.2.1 (87 1821)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Mobilita používateľa neverejnej siete (PUM). Doplnková služba - registrácia [ISO/IEC 17876 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 822 V1.1.1 (87 1822)

Dátum vydania: 01.08.2001

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, modely funkčnosti a informačné toky. Pohyblivosť používateľa neverejnej siete (PUM). Doplnková služba - registrácia [ISO/IEC 17875 (2000), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 823-1-1 V1.1.1 (87 1823)

Dátum vydania: 01.01.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). HIPERLAN typu 2. Skúšanie zhody protokolu riadenia dátového spoja (DLC). Časť 1: Základná funkcia prenosu dát. Oddiel 1: Predloha na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 823-1-2 V1.1.1 (87 1823)

Dátum vydania: 01.01.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). HIPERLAN typu 2. Skúšanie zhody protokolu riadenia dátového spoja (DLC). Časť 1: Základná funkcia prenosu dát. Oddiel 2: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 823-1-3 V1.1.1 (87 1823)

Dátum vydania: 01.01.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). HIPERLAN typu 2. Skúšanie zhody protokolu riadenia dátového spoja (DLC). Časť 1: Základná funkcia prenosu dát. Oddiel 3: Špecifikácia abstraktnej skúšobnej zostavy (ATS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 823-2-1 V1.1.1 (87 1823)

Dátum vydania: 01.01.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). HIPERLAN typu 2. Skúšanie zhody protokolu riadenia dátového spoja (DLC). Časť 2: Vedľajšia vrstva riadenia rádiového spoja (RLC). Oddiel 1: Predloha na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 823-2-2 V1.1.1 (87 1823)

Dátum vydania: 01.01.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). HIPERLAN typu 2. Skúšanie zhody protokolu riadenia dátového spoja (DLC). Časť 2: Vedľajšia vrstva riadenia rádiového spoja (RLC). Oddiel 2: Špecifikácia štruktúry súboru skúšok a cieľov skúšok (TSS a TP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 823-2-3 V1.1.1 (87 1823)

Dátum vydania: 01.01.2002

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). HIPERLAN typu 2. Skúšanie zhody protokolu riadenia dátového spoja (DLC). Časť 2: Vedľajšia vrstva riadenia rádiového spoja (RLC). Oddiel 3: Špecifikácia abstraktnej skúšobnej zostavy (ATS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 824 V1.1.1 (87 1824)

Dátum vydania: 01.02.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčný model a informačné toky. Doplnková služba registrácie polohy bezdrôtového koncového zariadenia a prídavná vlastnosť siete bezdrôtového koncového zariadenia informačnej ústredne [ISO/IEC 15428 (1999), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 825 V1.1.1 (87 1825)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba registrácie polohy bezdrôtového koncového zariadenia a prídavná vlastnosť siete (ANF) bezdrôtového koncového zariadenia informačnej ústredne [ISO/IEC 15429 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 826 V1.1.1 (87 1826)

Dátum vydania: 01.02.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčný model a informačné toky. Prídavná vlastnosť siete - spracovanie volania bezdrôtovým koncovým zariadením [ISO/IEC 15430 (1999), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 827 V1.1.1 (87 1827)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Prídavná vlastnosť siete (ANF) - spracovanie volania bezdrôtovým koncovým zariadením [ISO/IEC 15431 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 828 V1.1.1 (87 1828)

Dátum vydania: 01.02.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Špecifikácia, funkčný model a informačné toky. Doplnková služba overenia bezdrôtového koncového zariadenia [ISO/IEC 15432 (1999), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 829 V1.1.1 (87 1829)

Dátum vydania: 01.07.2004

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnková služba overenia bezdrôtového koncového zariadenia [ISO/IEC 15433 (2003), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 839 V2.1.1 (87 1839)

Dátum vydania: 01.02.2017

Aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI) a súvisiace periférne zariadenia (ULP-AMI-P) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 402 MHz do 405 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 839-1 V1.1.1 (87 1839)

Dátum vydania: 01.02.2003

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 402 MHz do 405 MHz pre aktívne zdravotnícke implantáty a príslušenstvo s ultranízkym výkonom. Časť 1: Technické charakteristiky vrátane požiadaviek na elektromagnetickú kompatibilitu a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 839-1 V1.2.1 (87 1839)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI) a súvisiace periférne zariadenia (ULP-AMI-P) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 402 MHz do 405 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 839-1 V1.3.1 (87 1839)

Dátum vydania: 01.04.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI) a periférne zariadenia (ULP-AMI-P) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 402 MHz do 405 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 839-2 V1.1.1 (87 1839)

Dátum vydania: 01.02.2003

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 402 MHz do 405 MHz pre aktívne zdravotnícke implantáty a príslušenstvo s ultranízkym výkonom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 839-2 V1.2.1 (87 1839)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI) a súvisiace periférne zariadenia (ULP-AMI-P) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 402 MHz do 405 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 839-2 V1.3.1 (87 1839)

Dátum vydania: 01.04.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI) a periférne zariadenia (ULP-AMI-P) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 402 MHz do 405 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 840-1 V1.1.1 (87 1840) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Digitálne rádiové mikrofóny pracujúce v harmonizovanom pásme CEPT od 1 785 MHz do 1 800 MHz. Technické vlastnosti a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 840-2 V1.1.1 (87 1840) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Digitálne rádiové mikrofóny pracujúce v harmonizovanom pásme CEPT od 1 785 MHz do 1 800 MHz. Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 841-1 V1.1.1 (87 1841)

Dátum vydania: 01.10.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 2 digitálneho spoja VHF (VDL) vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 841-1 V1.2.1 (87 1841)

Dátum vydania: 01.03.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 2 digitálneho spoja VHF (VDL) vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva a vedľajšia vrstva MAC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 841-1 V1.3.1 (87 1841)

Dátum vydania: 01.12.2010

Režim 2 digitálneho spoja VHF (VDL) vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 841-1 V1.4.1 (87 1841)

Dátum vydania: 01.11.2015

Režim 2 digitálneho spoja VHF (VDL) vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 841-2 V1.1.1 (87 1841)

Dátum vydania: 01.09.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 2 digitálneho spoja VHF (VDL) vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 2: Horné vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 841-2 V1.2.1 (87 1841)

Dátum vydania: 01.01.2020

Režim 2 digitálneho spoja VHF (VDL) vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 2: Horné vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 841-3 V1.1.1 (87 1841)

Dátum vydania: 01.05.2012

Režim 2 digitálneho spoja VHF (VDL) vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 841-3 V1.2.1 (87 1841)

Dátum vydania: 01.11.2015

Režim 2 digitálneho spoja VHF (VDL) vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 841-3 V2.1.1 (87 1841)

Dátum vydania: 01.02.2017

Režim 2-digitálneho spoja VHF (VDL) vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 3: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-1 V1.1.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.10.2002

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 dátového spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 1: Všeobecný opis a fyzická vrstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-1 V1.2.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.10.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 1: EN na pozemné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-1 V1.3.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.06.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 1: EN na pozemné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-1 V1.3.2 (87 1842)

Dátum vydania: 01.06.2011

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 1: EN na pozemné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-1 V1.3.3 (87 1842)

Dátum vydania: 01.01.2012

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 1: EN na pozemné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-1 V1.3.4 (87 1842)

Dátum vydania: 01.04.2012

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 1: EN na pozemné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-1 V1.4.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.11.2015

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 1: EN na pozemné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-2 V1.1.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.03.2003

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 dátového spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch - zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 2: Vrstva dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-2 V1.2.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.12.2003

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 dátového spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 2: Vrstva dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-2 V1.3.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.10.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 dátového spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 2: Vrstva dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-2 V1.4.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.10.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 2: Všeobecný opis a vrstva dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-2 V1.5.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.06.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 2: Všeobecný opis a vrstva dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-2 V1.6.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.03.2012

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 2: Všeobecný opis a vrstva dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-2 V1.7.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.11.2015

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 2: Všeobecný opis a vrstva dátového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-3 V1.1.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.08.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 3: Prídavné hľadiská vysielania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-3 V1.2.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.06.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 3: Prídavné hľadiská vysielania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-3 V1.3.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.03.2012

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 3: Prídavné hľadiská vysielania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-3 V1.4.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.11.2015

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 3: Prídavné hľadiská vysielania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-4 V1.1.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.08.2005

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 4: Funkcie bod-bod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-4 V1.2.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.06.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 4: Funkcie bod-bod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-4 V1.2.2 (87 1842)

Dátum vydania: 01.06.2011

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 4: Funkcie bod-bod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-4 V1.3.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.11.2015

Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 4: Funkcie bod-bod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-5 V1.1.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.01.2016

Režim 4-digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 5: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 842-5 V2.1.1 (87 1842)

Dátum vydania: 01.02.2017

Režim 4-digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia. Časť 5: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-1 V1.1.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 1: Bežné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-1 V1.2.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.12.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-1 V1.3.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.02.2013

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-1 V2.1.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.02.2017

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.1b smernice 2014/53/EÚ. Časť 1: Spoločné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-1 V2.2.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.10.2018

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Harmonizovaná norma na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 1: Spoločné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-2 V1.1.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Špecifické podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-2 V1.2.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.12.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-2 V2.1.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.02.2017

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.1b smernice 2014/53/EÚ. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-2 V2.2.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.10.2018

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Harmonizovaná norma na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-4 V1.1.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 4: Špecifické podmienky úzkopásmových priamotlačiacich (NBDP) prijímačov NAVTEX

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-4 V1.2.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.12.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 4: Osobitné podmienky na úzkopásmové priamotlačiace (NBDP) prijímače NAVTEX

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-4 V2.1.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.02.2017

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.1b smernice 2014/53/EÚ. Časť 4: Osobitné podmienky na úzkopásmové priamotlačiace (NBDP) prijímače NAVTEX

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-4 V2.2.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.05.2019

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Harmonizovaná norma pre elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 4: Osobitné podmienky na úzkopásmové priamotlačiace (NBDP) prijímače NAVTEX

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-5 V1.1.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.12.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-5 V2.1.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.02.2017

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.1b smernice 2014/53/EÚ. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-5 V2.2.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.10.2018

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Harmonizovaná norma na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 301 843-6 V1.1.1 (87 1843)

Dátum vydania: 01.07.2006

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 6: Osobitné podmienky na zemské stanice na palubách plavidiel vysielajúce na frekvenciách nad 3 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>