SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 302 403 V7.2.1 (87 2403)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Bezšnúrový telefónny systém (CTS) GSM. Fáza 1. Opis služby. Stupeň 1 (GSM 02.56, verzia 7.2.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 403 V8.0.1 (87 2403)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Bezšnúrový telefónny systém (CTS) GSM. Fáza 1. Opis služby. Stupeň 1 (GSM 02.56, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 404 V7.1.1 (87 2404)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Bezšnúrový telefónny systém (CTS) GSM. Fáza 1. Nižšie vrstvy rádiového rozhrania CTS. Stupeň 2 (GSM 03.52, verzia 7.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 404 V8.0.1 (87 2404)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Bezšnúrový telefónny systém (CTS) GSM. Fáza 1. Nižšie vrstvy rádiového rozhrania CTS. Stupeň 2 (GSM 03.52, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 405 V7.1.1 (87 2405)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Bezšnúrový telefónny systém (CTS) GSM. Fáza 1. Opis architektúry CTS. Stupeň 2 (GSM 03. 56, verzia 7.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 406 V7.1.1 (87 2406)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Bezšnúrový telefónny systém (CTS) GSM. Fáza 1. Špecifikácia vrstvy 3 rádiového rozhrania CTS (GSM 04.56, verzia 7.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 406 V8.0.1 (87 2406)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Bezšnúrový telefónny systém (CTS) GSM, fáza 1. Špecifikácia vrstvy 3 rádiového rozhrania CTS (GSM 04.56, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 407 V7.0.3 (87 2407)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Bezšnúrový telefónny systém (CTS) GSM. Fáza 1. Špecifikácia vrstvy 3 riadiaceho dohľadu CTS (GSM 04.57, verzia 7.0.3)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 407 V8.0.1 (87 2407)

Dátum vydania: 01.08.2002

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Bezšnúrový telefónny systém (CTS) GSM, fáza 1. Špecifikácia vrstvy 3 riadiaceho dohľadu CTS (GSM 04.57, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 408 V7.1.1 (87 2408)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Bezšnúrový telefónny systém (CTS) GSM. Fáza 1. Rádiový podsystém CTS-FP (GSM 05.56, verzia 7.1.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 408 V8.0.1 (87 2408)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Bezšnúrový telefónny systém (CTS) GSM, Fáza 1. Rádiový podsystém CTS-FP (GSM 05.56, verzia 8.0.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 409 V7.0.3 (87 2409)

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2+). Špecifikácia účastníckeho identifikačného modulu bezšnúrového telefónneho systému na pevnú časť aj pohyblivú stanicu (GSM 11.19, verzia 7.0.3)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 426 V1.1.1 (87 2426)

Dátum vydania: 01.03.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná EN na opakovače CDMA s rozprestretým spektrom pracujúce v bunkovom pásme 450 MHz (CDMA450) a v pásmach PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 435-1 V1.2.1 (87 2435)

Dátum vydania: 01.10.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Technické charakteristiky zariadení SRD využívajúcich technológie ultraširokého pásma (UWB). Aplikácie pre materiálovú analýzu a klasifikáciu budov pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2,2 GHz do 8 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 435-1 V1.3.1 (87 2435)

Dátum vydania: 01.07.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Technické charakteristiky zariadení SRD využívajúcich technológie ultraširokého pásma (UWB). Aplikácie zariadení na analýzu a klasifikáciu stavebných materiálov pracujúcich vo frekvenčnom pásme od 2,2 GHz do 8,5 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 435-2 V1.2.1 (87 2435)

Dátum vydania: 01.10.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Technické charakteristiky zariadení SRD využívajúcich technológie ultraširokého pásma (UWB). Aplikácie pre materiálovú analýzu a klasifikáciu budov pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2,2 GHz do 8 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 435-2 V1.3.1 (87 2435)

Dátum vydania: 01.07.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Technické charakteristiky zariadení SRD využívajúcich technológie ultraširokého pásma (UWB). Aplikácie zariadení na analýzu a klasifikáciu stavebných materiálov pracujúcich vo frekvenčnom pásme od 2,2 GHz do 8,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 448 V1.1.1 (87 2448)

Dátum vydania: 01.06.2008

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na sledovacie zemské stanice na vlakoch (EST) pracujúce vo frekvenčných pásmach 14/12 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 448 V2.1.1 (87 2448)

Dátum vydania: 01.02.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na sledovacie zemské stanice na vlakoch (EST), pracujúce vo frekvenčných pásmach 14/12 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 454 V2.1.1 (87 2454)

Dátum vydania: 01.10.2018

Pomocné prostriedky meteorológie (Met Aids). Rádiosondy používané vo frekvenčnom pásme od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 454 V2.2.1 (87 2454)

Dátum vydania: 01.03.2019

Pomocné prostriedky meteorológie (Met Aids). Rádiosondy používané vo frekvenčnom rozsahu od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz. Harmonizovaná norma na prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 454-1 V1.1.1 (87 2454)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pomocné meteorologické prostriedky (Met Aids). Rádiosondy určené pre frekvenčný rozsah od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 454-1 V1.2.1 (87 2454)

Dátum vydania: 01.04.2017

Pomocné meteorologické prostriedky. Rádiosondy určené pre frekvenčný rozsah od 1668,4 MHz do 1690 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 454-2 V1.1.1 (87 2454)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pomocné meteorologické prostriedky (Met Aids). Rádiosondy určené pre frekvenčný rozsah od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 454-2 V1.2.1 (87 2454)

Dátum vydania: 01.04.2017

Pomocné meteorologické prostriedky (Met Aids). Rádiosondy určené pre frekvenčný rozsah od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz. Časť 2: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 480 V1.1.2 (87 2480)

Dátum vydania: 01.10.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná EN na systém GSM na palube lietadla vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 480 V2.1.1 (87 2480)

Dátum vydania: 01.03.2017

Systémy mobilnej komunikácie na palube lietadla (MCOBA). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 480 V2.1.2 (87 2480)

Dátum vydania: 01.02.2018

Systémy mobilnej komunikácie na palube lietadla (MCOBA). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2. smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 480 V2.2.1 (87 2480)

Dátum vydania: 01.06.2022

Systémy mobilnej komunikácie na palube lietadla (MCOBA). Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 498-1 V1.1.1 (87 2498)

Dátum vydania: 01.12.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Technické charakteristiky zariadení SRD využívajúcich technológiu ultraširokého pásma (UWB). Aplikácie rozlišovania a určovania predmetov pre elektrické náradia pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2,2 GHz do 8,5 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 498-2 V1.1.1 (87 2498)

Dátum vydania: 01.12.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Technické charakteristiky zariadení SRD využívajúcich technológiu ultraširokého pásma (UWB). Aplikácie rozlišovania a určovania predmetov pre elektrické náradia pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2,2 GHz do 8,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac