SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 12 5310 (12 5310) zrušená

Dátum vydania: 31.10.1984

Čisté miestnosti a čisté pracovné miesta s kontrolovaným bezprašným prostredím. Názvoslovie a difinície. Klasifikácia tried čistoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 12 5311 (12 5311) zrušená

Dátum vydania: 31.10.1984

Čisté boxy a čisté kabíny s laminárnym prúdením vzduchu. Typy a základné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17141 (12 5315)

Dátum vydania: 01.02.2021

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Riadenie biologickej kontaminácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10121-1 (12 5320)

Dátum vydania: 01.09.2014

Skúšobné metódy hodnotenia vlastností médií na čistenie plynných nečistôt vzduchu a zariadení na celkové vetranie. Časť 1: Médiá na čistenie plynných nečistôt vzduchu (ISO 10121-1: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10121-2 (12 5320)

Dátum vydania: 01.08.2013

Skúšobné metódy hodnotenia vlastností médií na čistenie plynných nečistôt vzduchu a zariadení na celkové vetranie. Časť 2: Zariadenia na čistenie plynných nečistôt vzduchu (GPACD) (ISO 10121-2:2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-1 (12 5301)

Dátum vydania: 01.05.2016

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 1: Klasifikácia čistoty ovzdušia pomocou koncentrácie častíc (ISO 14644-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-1 (12 5301) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 1: Klasifikácia čistoty ovzdušia (ISO 14644-1:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-10 (12 5301) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Čisté priestory a príslušné riadené prostredia. Časť 10: Klasifikácia čistoty povrchu koncentráciou chemických častíc (ISO 14644-10: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-10 (12 5301)

Dátum vydania: 01.09.2022

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 10: Posudzovanie čistoty povrchu z hľadiska chemickej kontaminácie (ISO 14644-10: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-13 (12 5301)

Dátum vydania: 01.02.2018

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 13: Čistenie povrchov na dosiahnutie definovanej úrovne čistoty vzhľadom na klasifikáciu častíc a chemickú klasifikáciu (ISO 14644-13: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-14 (12 5301)

Dátum vydania: 01.04.2017

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 14: Hodnotenie vhodnosti čistých priestorov pre zariadenia podľa koncentrácie častíc vo vzduchu (ISO 14644-14: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-15 (12 5301)

Dátum vydania: 01.06.2018

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 15: Hodnotenie vhodnosti zariadení a materiálov pre čisté priestory podľa chemickej koncentrácie vo vzduchu a na povrchu (ISO 14644-15: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-16 (12 5301)

Dátum vydania: 01.12.2019

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 16: Energetická účinnosť v čistých priestoroch a samostatných zariadeniach (ISO 14644-16: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-17 (12 5301)

Dátum vydania: 01.08.2021

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 17: Aplikácia miery depozície častíc (ISO 14644-17: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-2 (12 5301)

Dátum vydania: 01.05.2016

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 2: Kontrola na preukázanie pokračujúcej zhody triedy čistoty podľa koncentrácie častíc (ISO 14644-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-2 (12 5301) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 2: Špecifikácia skúšania a sledovania na priebežné overovanie zhody s ISO 14644-1 (ISO 14644-2:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-3 (12 5301) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Čisté priestory a príslušné riadené prostredia. Časť 3: Skúšobné metódy (ISO 14644-3: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-3 (12 5301)

Dátum vydania: 01.04.2020

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 3: Skúšobné metódy (ISO 14644-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-4 (12 5301)

Dátum vydania: 01.11.2001

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 4: Koncepcia, konštrukcia a uvedenie do prevádzky (ISO 14644-4:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-5 (12 5301)

Dátum vydania: 01.03.2005

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 5: Prevádzka (ISO 14644-5: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-6 (12 5301) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 6: Slovník (ISO 14644-6: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-7 (12 5301)

Dátum vydania: 01.04.2005

Čisté miestnosti a príslušné riadené prostredia. Časť 7: Oddelené zariadenia. Nadstavce pre čistý vzduch, rukavicové ochranné komory, izolačné priestory a malé prostredia (ISO 14644-7: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-8 (12 5301) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Čisté priestory a príslušné riadené prostredia. Časť 8: Klasifikácia molekulárneho znečistenia neseného vzduchom (ISO 14644-8: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-8 (12 5301)

Dátum vydania: 01.07.2013

Čisté priestory a príslušné riadené prostredia. Časť 8: Klasifikácia čistoty ovzdušia pomocou chemickej koncentrácie (ACC) (ISO 14644-8: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-9 (12 5301) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2013

Čisté priestory a príslušné riadené prostredia. Časť 9: Klasifikácia čistoty povrchových častíc (ISO 14644-9: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14644-9 (12 5301)

Dátum vydania: 01.09.2022

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 9: Posudzovanie čistoty povrchu z hľadiska koncentrácie častíc (ISO 14644-9: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14698-1 (12 5315) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Kontrola biokontaminácie. Časť 1: Všeobecné princípy a metódy (ISO 14698-1:2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14698-2 (12 5315) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Kontrola biokontaminácie. Časť 2: Hodnotenie a interpretácia údajov biokontaminácie (ISO 14698-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14698-2/AC (12 5315) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Kontrola biokontaminácie. Časť 2: Hodnotenie a interpretácia údajov biokontaminácie (ISO 14698-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15858 (12 5314)

Dátum vydania: 01.01.2017

UV-C zariadenia. Informácie o bezpečnosti. Prípustná expozícia ľudí (ISO 15858: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15957 (12 5323)

Dátum vydania: 01.08.2015

Prachová záťaž pri skúšaní zariadení na čistenie vzduchu (ISO 15957: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16891 (12 5324)

Dátum vydania: 01.07.2016

Skúšobné metódy na hodnotenie zhoršenia vlastností vyčistiteľných médií filtrov (ISO 16891: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29461-1 (12 5321) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Filtračné systémy prívodu vzduchu pre rotačné stroje. Skúšobné metódy. Statické filtrové častice (ISO 29461-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29461-1 (12 5321)

Dátum vydania: 01.01.2022

Filtračné systémy prívodu vzduchu pre rotačné stroje. Skúšobné metódy. Časť 1: Statické filtračné prvky (ISO 29461-1: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29462 (12 5322)

Dátum vydania: 01.08.2013

Miestne skúšky na meranie účinnosti filtrov a zariadení na celkové vetranie v závislosti od veľkosti častíc a od odporu prúdenia vzduchu (ISO 29462: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 1631 (12 5330) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Technológia čistých miestností. Návrh, konštrukcia a prevádzka v čistých miestnostiach a klimatizačné zariadenia na čistý vzduch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac