SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 95 2091 (95 2091)

Dátum vydania: 01.03.2014

Mechanické bezpečnostné plomby. Kategorizácia spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12507 (95 2004) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Prepravné služby. Návod na aplikáciu EN ISO 9001: 2000 v oblasti cestnej a železničnej prepravy tovaru, skladovania a distribúcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12507 (95 2004)

Dátum vydania: 01.12.2006

Prepravné služby. Návod na aplikáciu EN ISO 9001: 2000 v oblasti cestnej a železničnej prepravy tovaru, skladovania a distribúcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12798 (95 2008)

Dátum vydania: 01.11.2007

Systémy manažérstva kvality na prepravu. Cestná, železničná a vnútrozemská vodná preprava. Požiadavky na systémy manažérstva kvality ako doplnenie EN ISO 9001 pre prepravu nebezpečných vecí so zreteľom na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13816 (95 2001)

Dátum vydania: 01.11.2003

Preprava. Logistika a služby. Verejná osobná doprava. Definícia, ciele a meranie kvality služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13876 (95 2003)

Dátum vydania: 01.09.2003

Preprava. Logistika a služby. Reťazce prepravy tovaru. Pravidlá postupu pri vykonávaní služieb prepravy nákladov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14892 (95 2006)

Dátum vydania: 01.06.2006

Prepravné služby. Logistika mesta. Pokyny na definíciu prístupu do centra mesta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14943 (95 2005)

Dátum vydania: 01.06.2006

Prepravné služby. Logistika. Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15140 (95 2007)

Dátum vydania: 01.11.2006

Verejná osobná doprava. Základné požiadavky a odporúčania na systémy na meranie poskytovanej kvality služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15696 (95 2051)

Dátum vydania: 01.04.2009

Samoobslužné skladovanie. Špecifikácia služieb samoobslužného skladovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16258 (95 2009) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2013

Metodika výpočtu spotreby energie a emisií skleníkových plynov a vyhlásenie v prepravných službách (preprava tovaru a osôb)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16258 (95 2009)

Dátum vydania: 01.09.2013

Metodika výpočtu a deklarovania spotreby energie a emisií skleníkových plynov z dopravných služieb (nákladná a osobná doprava)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16352 (95 2041)

Dátum vydania: 01.08.2013

Logistika. Špecifikácie ohlasovania trestných činov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17478 (95 2010)

Dátum vydania: 01.05.2022

Dopravné služby. Komunikácia so zákazníkmi v službách osobnej dopravy. Univerzálny prístup k dizajnu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 14310 (95 2002)

Dátum vydania: 01.05.2003

Služby nákladnej dopravy. Vyhlasovanie a podávanie správ o environmentálnom správaní v sieťach nákladnej dopravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac