SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 302 109 V1.1.1 (87 2109)

Dátum vydania: 01.05.2004

Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Zabezpečenie. Synchronizačný mechanizmus šifrovania medzi koncovými bodmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 120 V1.1.1 (87 2120)

Dátum vydania: 01.08.2003

Služby a protokoly zdokonalených sietí (SPAN). Využitie protokolu riadenia volania nezávislého od prenosu (BICC) so signalizačnou špecifikáciou SIG.4/PNNI1.0/AINI1 [Špecifikácia Fóra ATM AF-CS-VMOA-0146.000 (2000), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 152-1 V1.1.1 (87 2152)

Dátum vydania: 01.07.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Družicové majáky na individuálne vyhľadávanie (PLB) pracujúce vo frekvenčnom pásme od 406,0 MHz do 406,1 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 186 V1.1.1 (87 2186)

Dátum vydania: 01.07.2004

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na družicové pohyblivé lietadlové zemské stanice (AES) vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 186 V2.1.1 (87 2186)

Dátum vydania: 01.02.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na družicové pohyblivé lietadlové zemské stanice (AES) vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 186 V2.2.1 (87 2186)

Dátum vydania: 01.10.2021

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Družicové pohyblivé lietadlové zemské stanice (AES) pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 190 V1.1.1 (87 2190)

Dátum vydania: 01.12.2005

Komunikácia v blízkom poli. Rozhranie a protokol (NFCIP-1) [ISO/IEC 18092 (2004), modifikovaná]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 194 V2.1.1 (87 2194)

Dátum vydania: 01.02.2018

Navigačný radar používaný na vnútrozemských vodných trasách. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 194-1 V1.1.2 (87 2194)

Dátum vydania: 01.04.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Navigačný radar používaný na vnútrozemských vodných trasách. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 194-2 V1.1.2 (87 2194)

Dátum vydania: 01.02.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Navigačný radar používaný na vnútrozemských vodných trasách. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 195 V2.1.1 (87 2195)

Dátum vydania: 01.03.2017

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI) a príslušenstvo (ULP-AMI-P), pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 315 kHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 195-1 V1.1.1 (87 2195)

Dátum vydania: 01.09.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 315 kHz pre aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI) a príslušenstvo. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 195-2 V1.1.1 (87 2195)

Dátum vydania: 01.09.2004

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 315 kHz pre aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI) a príslušenstvo. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN TS 102 164 V1.3.1 (87 2164)

Dátum vydania: 01.02.2008

Telekomunikačné a internetové konvergované služby a protokoly na zdokonalené siete (TISPAN). Protokoly na určenie polohy zdroja tiesňového volania [OMA-TS-MLP-V3_2-20051124-C]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN TS 102 176-1 V2.0.0 (87 2176)

Dátum vydania: 01.05.2010

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Algoritmy a parametre pre bezpečné elektronické podpisy. Časť 1: Hašovacie funkcie a asymetrické algoritmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac