SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN ISO 14253-1 (01 4102) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kontrola obrobkov a meradiel meraním. Časť 1: Pravidlá rozhodovania na určenie zhody alebo nezhody so špecifikáciami (ISO 14253-1:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14253-1 (01 4102) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2014

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kontrola obrobkov a meradiel meraním. Časť 1: Pravidlá rozhodovania na určovanie zhody alebo nezhody so špecifikáciami (ISO 14253-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14253-1 (01 4102)

Dátum vydania: 01.06.2018

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kontrola obrobkov a meradiel meraním. Časť 1: Pravidlá rozhodovania na určovanie zhody alebo nezhody so špecifikáciami (ISO 14253-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14253-2 (01 4102)

Dátum vydania: 01.08.2011

Geometrická špecifikácia výrobkov (GPS). Kontrola obrobkov a meradiel meraním. Časť 2: Návody na odhad neistoty merania v GPS, pri kalibrácii meradiel a pri overovaní výrobkov (ISO 14253-2: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14253-2/AC (01 4102)

Dátum vydania: 01.01.2014

Geometrická špecifikácia výrobkov (GPS). Kontrola obrobkov a meradiel meraním. Časť 2: Návody na odhad neistoty merania v GPS, pri kalibrácii meradiel a pri overovaní výrobkov (ISO 14253-2: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14253-3 (01 4102)

Dátum vydania: 01.08.2011

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kontrola obrobkov a meradiel meraním. Časť 3: Postupy na dosahovanie zhody pri stanovení neistoty merania (ISO 14253-3: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14253-5 (01 4102)

Dátum vydania: 01.02.2016

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kontrola obrobkov a meradiel meraním. Časť 5: Neistota merania indikovaná meracími prístrojmi (ISO 14253-5: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14638 (01 4100)

Dátum vydania: 01.08.2015

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Maticový model (ISO 14638: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18391 (01 4105)

Dátum vydania: 01.06.2017

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Špecifikácia základného súboru (ISO 18391: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2538-1 (01 4121)

Dátum vydania: 01.02.2015

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kliny. Časť 1: Rady uhlov a sklonov (ISO 2538-1: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2538-2 (01 4121)

Dátum vydania: 01.02.2015

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kliny. Časť 2: Kótovanie a tolerovanie (ISO 2538-2: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 14253-3 (01 4102) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kontrola obrobkov a meradiel meraním. Časť 3: Postupy na dosahovanie zhody pri meraní neistôt (ISO/TS 14253-3: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 14253-4 (01 4102)

Dátum vydania: 01.08.2010

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kontrola obrobkov a meradiel meraním. Časť 4: Podmienky na navrhovanie pravidiel pre medze funkčnosti a medze špecifikácie (ISO/TS 14253-4:2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV ISO 14253-2 (01 4102) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Geometrická špecifikácia výrobkov (GPS). Kontrola obrobkov a meradiel meraním. Časť 2: Návod na odhad neistoty pri meraní GPS pri kalibrácii meradla a pri kontrole výrobku (ISO/TS 14253-2:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CR ISO 14638 (01 4100) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Geometrické špecifikácie výrobkov GPS. Hlavný plán (ISO/TR 14638:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CR ISO 14638/Oa (01 4100) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Geometrické špecifikácie výrobkov GPS. Hlavný plán (ISO/TR 14638:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac