SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 12 7001 (12 7001) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1986

Vzduchotechnické zariadenia. Klimatizačné jednotky. Rady základných parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 12 7010 (12 7010) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1986

Vzduchotechnické zariadenia. Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 12 7040 (12 7040) zrušená

Dátum vydania: 19.02.1986

Vzduchotechnické zariadenia. Odsávanie škodlivín od strojov a technických zariadení. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12599 (12 7031) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Vetranie budov. Skúšobné postupy a meracie metódy na preberanie inštalovaných vetracích a klimatizačných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12599 (12 7031)

Dátum vydania: 01.03.2013

Vetranie budov. Skúšobné postupy a meracie metódy na preberanie inštalovaných vetracích a klimatizačných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12599/AC (12 7031) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Vetranie budov. Skúšobné postupy a meracie metódy na preberanie inštalovaných vetracích a klimatizačných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13053 (12 7007) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Vetranie budov. Jednotky na úpravu vzduchu. Výkonové parametre jednotiek, súčastí a častí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13053 (12 7007)

Dátum vydania: 01.06.2020

Vetranie budov. Jednotky na úpravu vzduchu. Hodnotenie a vlastnosti jednotiek, súčastí a komôr jednotiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13053+A1 (12 7007) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2012

Vetranie budov. Jednotky na úpravu vzduchu. Hodnotenie a vlastnosti jednotiek, súčastí a komôr jednotiek (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-1 (12 7005)

Dátum vydania: 01.07.2019

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 1: Externé a interné zariadenia na dopravu vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-1 (12 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 1: Externé a interné montovateľné zariadenia na dopravu vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-10 (12 7005)

Dátum vydania: 01.10.2008

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 10: Koncové zariadenie na reguláciu extraktu vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-11 (12 7005)

Dátum vydania: 01.09.2015

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 11: Vetracie systémy na prívod vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-2 (12 7005)

Dátum vydania: 01.12.2010

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 2: Koncové zariadenia na odvod a prívod vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-2 (12 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 2: Koncové zariadenia na odvod a prívod vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-3 (12 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 3: Rozsah odsávacích nadstavcov na použitie v obytných priestoroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-3 (12 7005)

Dátum vydania: 01.10.2017

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 3: Odsávače pár na použitie v obytných priestoroch bez ventilátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-4 (12 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2012

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 4: Ventilátory používané v systémoch vetrania obytných priestorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-4 (12 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 4: Ventilátory používané v systémoch vetrania obytných priestorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-4 (12 7005)

Dátum vydania: 01.10.2021

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 4: Aerodynamické, elektrické a akustické vlastnosti nereverzibilných vetracích jednotiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-5 (12 7005)

Dátum vydania: 01.04.2021

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 5: Strešné nadstavce, asistované strešné nadstavce a strešné výustky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-5 (12 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 5: Striešky na strešné výfukové koncové súčasti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-6 (12 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 6: Blokový systém na odvod vzduchu v bytovej jednotke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-6 (12 7005)

Dátum vydania: 01.06.2015

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 6: Blokový systém na odvod vzduchu v bytovej jednotke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-7 (12 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 7: Skúšanie vlastností jednotiek na prívod a odvod vzduchu (vrátane spätného získavania tepla) vetracích mechanických systémov pre jednu bytovú jednotku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-7 (12 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2011

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 7: Skúšanie vlastností jednotiek na prívod a odvod vzduchu (vrátane spätného získavania tepla) vetracích mechanických systémov pre jednu bytovú jednotku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-7 (12 7005)

Dátum vydania: 01.10.2021

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 7: Skúšanie vlastností vetracích jednotiek na prívod a odvod vzduchu (vrátane spätného získavania tepla)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-8 (12 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 8: Skúšanie vlastností jednotiek na prívod a odvod vzduchu (vrátane spätného získavania tepla) vetracích mechanických systémov pre jednu miestnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-8 (12 7005)

Dátum vydania: 01.11.2014

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 8: Skúšanie vlastností jednotiek na prívod a odvod vzduchu (vrátane spätného získavania tepla) vetracích mechanických systémov pre jednu miestnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13141-9 (12 7005)

Dátum vydania: 01.10.2008

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 9: Vonkajšie montovateľné zariadenia na riadenie vlhkosti a dopravu vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13142 (12 7006) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Vetranie budov. Súčasti alebo výrobky na vetranie obytných priestorov. Požiadavky a voliteľné výkonové charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13142 (12 7006) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Vetranie budov. Súčasti alebo výrobky na vetranie obytných priestorov. Požiadavky a voliteľné výkonové charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13142 (12 7006)

Dátum vydania: 01.10.2021

Vetranie budov. Súčasti alebo výrobky na vetranie obytných priestorov. Požiadavky a voliteľné výkonové charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13264 (12 7060)

Dátum vydania: 01.12.2002

Vetranie budov. Stropné koncové súčasti. Skúšky na klasifikáciu konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13465 (12 7008) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v budovách na bývanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13465 (12 7020) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v obytných priestoroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14134 (12 7022) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Vetranie budov. Skúšanie vlastností a inštalácia systémov na vetranie obytných priestorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14134 (12 7022) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Vetranie budov. Skúšanie vlastností a inštalácia systémov na vetranie obytných priestorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14134 (12 7022)

Dátum vydania: 01.08.2019

Vetranie budov. Výkonnostné a funkčné skúšky vetracích systémov pre obytné priestory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14239 (12 7025)

Dátum vydania: 01.06.2005

Vetranie budov. Vzduchovod. Meranie povrchovej plochy vzduchovodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14239 (12 7025) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Vetranie budov. Vzduchovod. Meranie povrchovej plochy vzduchovodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14240 (12 7026)

Dátum vydania: 01.07.2004

Vetranie budov. Chladiace stropy. Skúšanie a hodnotenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14277 (12 7003)

Dátum vydania: 01.04.2007

Vetranie budov. Koncové vzduchotechnické zariadenie. Metóda na meranie prietoku vzduchu kalibrovanými senzormi v blízkosti ATD alebo blízko pretlakových komôr

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14518 (12 7027)

Dátum vydania: 01.11.2005

Vetranie budov. Chladiace nosníky. Skúšanie a hodnotenie pasívnych chladiacich nosníkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1507 (12 7035)

Dátum vydania: 01.09.2006

Vetranie budov. Kovové hranaté vzduchovody. Požiadavky na pevnosť a tesnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15116 (12 7028)

Dátum vydania: 01.10.2008

Vetranie budov. Chladiace nosníky. Skúšanie a hodnotenie aktívnych chladiacich nosníkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15239 (12 7073) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Vetranie budov. Energetická hospodárnosť budov. Návod na kontrolu vetracích systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15241 (12 7011) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Vetranie budov. Výpočtové metódy na energetické straty spôsobené vetraním a infiltráciou v budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15241/AC (12 7011) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2011

Vetranie budov. Výpočtové metódy na energetické straty spôsobené vetraním a infiltráciou v budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15242 (12 7009) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v budovách vrátane infiltrácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15243 (12 7012) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Vetranie budov. Výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre budovy so systémami klimatizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15243 (12 7012) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Vetranie budov. Výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre budovy so systémami klimatizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15780 (12 7074)

Dátum vydania: 01.04.2012

Vetranie budov. Vzduchovod. Čistota vetracej sústavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16282-1 (12 7041)

Dátum vydania: 01.12.2017

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 1: Všeobecné požiadavky vrátane výpočtovej metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16282-2 (12 7041)

Dátum vydania: 01.05.2017

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 2: Kuchynské digestory. Navrhovanie a bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16282-3 (12 7041) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2017

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 3: Kuchynské vetracie stropy. Navrhovanie a bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16282-3+A1 (12 7041)

Dátum vydania: 01.10.2021

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 3: Kuchynské vetracie stropy. Navrhovanie a bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16282-4 (12 7041)

Dátum vydania: 01.05.2017

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 4: Výustky pre prívod a odvod vzduchu. Navrhovanie a bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16282-5 (12 7041)

Dátum vydania: 01.12.2017

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 5: Vzduchovody. Navrhovanie a dimenzovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16282-6 (12 7041)

Dátum vydania: 01.07.2020

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 6: Odlučovače aerosolov. Navrhovanie a bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16282-7 (12 7041) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2017

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 7: Inštalácia a používanie stálych hasiacich systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16282-7+A1 (12 7041)

Dátum vydania: 01.10.2021

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 7: Inštalácia a používanie stálych hasiacich systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16282-8 (12 7041)

Dátum vydania: 01.12.2017

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 8: Zariadenia na úpravu aerosólu. Požiadavky a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16573 (12 7004)

Dátum vydania: 01.08.2017

Vetranie budov. Skúšanie funkčných charakteristík komponentov pre budovy na bývanie. Multifunkčné vyvážené vetracie jednotky pre rodinné domy vrátane tepelných čerpadiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16798-1 (12 7015)

Dátum vydania: 01.11.2019

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 1: Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. Modul M1-6

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16798-13 (12 7015)

Dátum vydania: 01.12.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 13: Výpočet chladiacich systémov (Modul M4-8). Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16798-15 (12 7015)

Dátum vydania: 01.11.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 15: Výpočet chladiacich systémov (Modul M4-7). Akumulácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16798-17 (12 7015)

Dátum vydania: 01.12.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 17: Návod na kontrolu vetracích a klimatizačných systémov (Moduly M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16798-3 (12 7015)

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 3: Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy (Moduly M5-1, M5-4)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16798-5-1 (12 7015)

Dátum vydania: 01.11.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 5-1: Metódy výpočtu potreby energie pre vetracie a klimatizačné systémy (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Metóda 1: Distribúcia a výroba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16798-5-2 (12 7015)

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 5-2: Metódy výpočtu potreby energie pre vetracie systémy (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Metóda 2: Distribúcia a výroba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16798-7 (12 7015)

Dátum vydania: 01.12.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 7: Metódy výpočtu na stanovenie prietokov vzduchu v budovách vrátane infiltrácie (Modul M5-5)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16798-9 (12 7015)

Dátum vydania: 01.12.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 9: Metódy výpočtu potreby energie pre chladiace systémy (Moduly M4-1, M4-4, M4-9). Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17088 (12 7091)

Dátum vydania: 01.10.2021

Vetracie zariadenia so stranovou vzduchovou clonou. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17192 (12 7073)

Dátum vydania: 01.06.2019

Vetranie budov. Vzduchovody. Nekovové vzduchovody. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1886 (12 7002)

Dátum vydania: 01.04.2008

Vetranie budov. Jednotky na úpravu vzduchu. Mechanické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1886 (12 7002) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Vetranie budov. Jednotky na úpravu vzduchu. Mechanické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16798-10 (12 7015)

Dátum vydania: 01.11.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 10: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-9. Metódy výpočtu potreby energie pre chladiace systémy (Moduly M4-1, M4-4, M4-9). Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16798-14 (12 7015)

Dátum vydania: 01.12.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 14: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-13. Výpočet chladiacich systémov (Modul M4-8). Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16798-16 (12 7015)

Dátum vydania: 01.11.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 16: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-15. Výpočet chladiacich systémov (Modul M4-7). Akumulácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16798-18 (12 7015)

Dátum vydania: 01.11.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 18: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-17. Návod na kontrolu vetracích a klimatizačných systémov (Moduly M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16798-2 (12 7015)

Dátum vydania: 01.11.2019

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 2: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-1. Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. (Modul M1-6)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16798-4 (12 7015)

Dátum vydania: 01.10.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 4: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-3. Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy (Moduly M5-1, M5-4)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16798-6 (12 7015)

Dátum vydania: 01.11.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 6: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-5-1 a EN 16798-5-2. Metódy výpočtu potreby energie pre vetracie a klimatizačné systémy (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16798-8 (12 7015)

Dátum vydania: 01.11.2017

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 8: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-7. Metódy výpočtu na stanovenie prietokov vzduchu v budovách vrátane infiltrácie (Modul M5-5)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac