SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 13182 (12 8020)

Dátum vydania: 01.12.2002

Vetranie budov. Požiadavky na prístrojové vybavenie na meranie rýchlosti vzduchu vo vetraných priestoroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14511-1 (12 8010) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Klimatizačné zariadenia, kvapalinové chladiace súpravy a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi na ohrievanie a chladenie priestoru. Časť 1: Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15240 (12 8031) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Vetranie budov. Energetická hospodárnosť budov. Návod na kontrolu klimatizačných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15251 (12 8003) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Vstupné parametre vnútorného prostredia na návrh a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov zamerané na kvalitu vnútorného vzduchu, tepelné prostredie, osvetlenie a hluk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15251 (12 8003) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15251/Oa (12 8003) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2012

Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15665 (12 8021) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vetranie budov. Stanovenie kritérií výkonu vetracích systémov pre budovy na bývanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15665 (12 8021)

Dátum vydania: 01.02.2010

Vetranie budov. Určenie parametrov pre návrh vetrania obytných priestorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15726 (12 8032)

Dátum vydania: 01.04.2012

Vetranie budov. Difúzia vzduchu. Merania v obsadenej zóne klimatizovaných/vetraných miestností na hodnotenie tepelnej a akustickej pohody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16211 (12 8022)

Dátum vydania: 01.11.2015

Vetranie budov. Meranie objemového prietoku vzduchu vo vetracích systémoch. Metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16445 (12 8033)

Dátum vydania: 01.07.2013

Vetranie budov. Difúzia vzduchu. Aerodynamické skúšanie a hodnotenie pri použití pre zmiešavacie prúdenie: Neizotermické prúdenie chladného vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17153 (12 8023)

Dátum vydania: 01.05.2019

Vetranie budov. Korekcia prietoku vzduchu s ohľadom na podmienky okolitého prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac