Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 13363-1 (73 0701) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti. Časť 1: Zjednodušená metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13363-1+A1 (73 0701) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti. Časť 1: Zjednodušená metóda (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13363-1+A1/AC (73 0701) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti. Časť 1: Zjednodušená metóda (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13363-2 (73 0701) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti. Časť 2: Podrobná výpočtová metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13363-2/AC (73 0701) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti. Časť 2: Podrobná výpočtová metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13947 (73 0707) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Závesné steny. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15026 (73 0708)

Dátum vydania: 01.08.2007

Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných konštrukcií a ich častí. Stanovenie šírenia vlhkosti numerickou simuláciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15217 (73 0720) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Energetická hospodárnosť budov. Metódy vyjadrovania energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15255 (73 0709) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Energetická hospodárnosť budov. Výpočet tepelnej záťaže citeľným teplom na chladenie priestorov. Všeobecné kritériá a postupy overovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15265 (73 0710) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Všeobecné kritériá a postupy overovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15603 (73 0712) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15603/NA (73 0712)

Dátum vydania: 01.07.2012

Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16012 (73 0715) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2012

Tepelná izolácia budov. Reflexné izolačné výrobky. Stanovenie deklarovaných tepelnoizolačných vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16012+A1 (73 0715)

Dátum vydania: 01.08.2015

Tepelná izolácia budov. Reflexné izolačné výrobky. Stanovenie deklarovaných tepelnoizolačných vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16946-1 (73 0711)

Dátum vydania: 01.11.2017

Energetická hospodárnosť budov. Inšpekcia automatizácie budov, riadenia a technického manažérstva budov. Časť 1: Moduly M10-11

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16947-1 (73 0725) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2018

Energetická hospodárnosť budov. Systém manažérstva budov. Časť 1: Modul M10-12

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17423 (73 0710) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2021

Energetická hospodárnosť budov. Určovanie a uvádzanie faktorov primárnej energie (PEF) a súčiniteľa emisií CO2. Všeobecné princípy, Modul M1-7

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 17423 (73 0710)

Dátum vydania: 01.10.2022

Energetická hospodárnosť budov. Určovanie a uvádzanie faktorov primárnej energie (PEF) a súčiniteľa emisií CO2. Všeobecné princípy, Modul M1-7

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12631 (73 0707)

Dátum vydania: 01.02.2018

Tepelnotechnické vlastnosti závesných stien. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla (ISO 12631: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12631 (73 0707) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Tepelnotechnické vlastnosti závesných stien. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla (ISO 12631: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13790 (73 0703) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13790 (73 0703) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13790 (73 0703) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie (ISO 13790:2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13790/NA (73 0703) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie (ISO 13790:2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13790/NA (73 0703)

Dátum vydania: 01.03.2010

Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13790/NA/Z1 (73 0703)

Dátum vydania: 01.07.2012

Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13791 (73 0704) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútornej teploty v miestnosti bez strojového chladenia v letnom období. Všeobecné kritériá a postupy hodnotenia (ISO 13791: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13791 (73 0704) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2012

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútornej teploty v miestnosti bez strojového chladenia v letnom období. Všeobecné kritériá a postupy hodnotenia (ISO 13791: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13792 (73 0706) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútornej teploty v miestnosti bez strojového chladenia v letnom období. Zjednodušené metódy (ISO 13792: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13792 (73 0706) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2012

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútornej teploty v miestnosti bez strojového chladenia v letnom období. Zjednodušené metódy (ISO 13792:2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15927-1 (73 0702)

Dátum vydania: 01.06.2004

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 1: Mesačné priemery jednotlivých meteorologických prvkov (ISO 15927-1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15927-2 (73 0702)

Dátum vydania: 01.08.2009

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 2: Hodinové údaje na výpočet tepelnej záťaže (ISO 15927-2:2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15927-3 (73 0702)

Dátum vydania: 01.08.2009

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 3: Výpočet indexu hnaného dažďa pre zvislé povrchy z hodinových údajov vetra a dažďa (ISO 15927-3:2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15927-4 (73 0702)

Dátum vydania: 01.01.2006

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 4: Hodinové údaje na posúdenie ročnej potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 15927-4:2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15927-5 (73 0702)

Dátum vydania: 01.05.2005

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 5: Údaje na výpočet projektovaného tepelného príkonu na vykurovanie (ISO 15927-5:2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15927-5/A1 (73 0702)

Dátum vydania: 01.04.2012

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 5: Údaje na výpočet projektovaného tepelného príkonu na vykurovanie (ISO 15927-5:2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15927-6 (73 0702)

Dátum vydania: 01.03.2008

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 6: Akumulované teplotné rozdiely (dennostupne)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23993 (73 0711) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie výpočtovej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti (ISO 23993: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23993 (73 0711)

Dátum vydania: 01.04.2011

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie výpočtovej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti (ISO 23993: 2008, opravená verzia 2009-10-01)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 52000-1 (73 0712) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce hodnotenie EHB. Časť 1: Všeobecný rámec a postupy (ISO 52000-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 52000-1 (73 0712)

Dátum vydania: 01.02.2019

Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce posúdenie energetickej hospodárnosti budov (EHB). Časť 1: Všeobecný rámec a postupy (ISO 52000-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 52003-1 (73 0720)

Dátum vydania: 01.10.2019

Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a energetické certifikáty. Časť 1: Všeobecné aspekty a aplikácia na celkovú energetickú hospodárnosť (ISO 52003-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 52003-1 (73 0720) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a certifikáty. Časť 1: Všeobecné aspekty a aplikácia na celkovú energetickú hospodárnosť (ISO 52003-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 52010-1 (73 0719) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Podmienky vonkajšieho prostredia. Časť 1: Konverzia klimatických údajov na energetické výpočty (ISO 52010-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 52010-1 (73 0719)

Dátum vydania: 01.01.2021

Energetická hospodárnosť budov. Podmienky vonkajšieho prostredia. Časť 1: Konverzia klimatických údajov na energetické výpočty (ISO 52010-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 52016-1 (73 0704)

Dátum vydania: 01.02.2021

Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľné a latentné tepelné zaťaženie. Časť 1: Výpočtové postupy (ISO 52016-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 52016-1 (73 0704) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľná a latentná tepelná záťaž. Časť 1: Výpočtové postupy (ISO 52016-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 52017-1 (73 0705)

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Citeľné a latentné tepelné zaťaženie a vnútorné teploty. Časť 1: Všeobecné výpočtové postupy (ISO 52017-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 52018-1 (73 0706) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele čiastkových požiadaviek na EHB súvisiacich s bilanciou tepelnej energie a vlastnosťami budov. Časť 1: Prehľad možností (ISO 52018-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 52018-1 (73 0706)

Dátum vydania: 01.01.2021

Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele čiastkových požiadaviek na EHB súvisiacich s bilanciou tepelnej energie a vlastnosťami konštrukcií. Časť 1: Prehľad možností (ISO 52018-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 52022-1 (73 0701)

Dátum vydania: 01.05.2019

Energetická hospodárnosť budov. Tepelné, solárne a svetelné vlastnosti stavebných konštrukcií a prvkov. Časť 1: Zjednodušená výpočtová metóda solárnych a svetelných charakteristík zariadení slnečnej ochrany kombinovaných so zasklením (ISO 52022-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 52022-1 (73 0701) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Tepelné, solárne a svetelné vlastnosti stavebných konštrukcií a častí budov. Časť 1: Zjednodušená výpočtová metóda solárnych a svetelných charakteristík na zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením (ISO 52022-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 52022-3 (73 0701)

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Tepelné, solárne a svetelné vlastnosti stavebných konštrukcií a častí budov. Časť 3: Podrobná výpočtová metóda solárnych a svetelných charakteristík na zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením (ISO 52022-3: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 52127-1 (73 0726)

Dátum vydania: 01.06.2021

Energetická hospodárnosť budov. Systém manažérstva budov. Časť 1: Modul M10-12 (ISO 52127-1: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 15548-1 (73 0714) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2012

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky. Časť 1: Merania pri zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 15548-1 (73 0714)

Dátum vydania: 01.11.2014

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky. Časť 1: Merania pri zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16628 (73 0721)

Dátum vydania: 01.11.2014

Energetická hospodárnosť budov. Základné princípy pre súbor noriem EHB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16629 (73 0722)

Dátum vydania: 01.11.2014

Energetická hospodárnosť budov. Podrobné technické pravidlá pre súbor noriem EHB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 52000-2 (73 0712) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce hodnotenie EHB. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN ISO/TR 52000-2 (73 0712)

Dátum vydania: 01.10.2020

Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce posúdenie energetickej hospodárnosti budov (EHB). Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN ISO/TR 52003-2 (73 0720)

Dátum vydania: 01.10.2019

Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a energetické certifikáty. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 52003-2 (73 0720) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a certifikáty. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 52010-2 (73 0719) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Podmienky vonkajšieho prostredia. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52010-1 (ISO/TR 52010-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN ISO/TR 52010-2 (73 0719)

Dátum vydania: 01.01.2021

Energetická hospodárnosť budov. Podmienky vonkajšieho prostredia. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52010-1 (ISO/TR 52010-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN ISO/TR 52016-2 (73 0704)

Dátum vydania: 01.02.2021

Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľné a latentné tepelné zaťaženie. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52016-1 a ISO 52017-1 (ISO/TR 52016-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 52016-2 (73 0704) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľná a latentná tepelná záťaž. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52016-1 a ISO 52017-1 (ISO/TR 52016-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 52018-2 (73 0706) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele čiastkových požiadaviek na EHB súvisiacich s bilanciou tepelnej energie a vlastnosťami budov. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52018-1 (ISO/TR 52018-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN ISO/TR 52018-2 (73 0706)

Dátum vydania: 01.01.2021

Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele čiastkových požiadaviek na EHB súvisiacich s bilanciou tepelnej energie a vlastnosťami konštrukcií. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52018-1 (ISO/TR 52018-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 52019-2 (73 0718)

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných konštrukcií a ich častí. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie (ISO/TR 52019-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 52022-2 (73 0701)

Dátum vydania: 01.02.2018

Energetická hospodárnosť budov. Tepelné, solárne a svetelné vlastnosti stavebných konštrukcií a častí budov. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie (ISO/TR 52022-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 52127-2 (73 0726)

Dátum vydania: 01.06.2021

Energetická hospodárnosť budov. Automatizácia budov, riadenia a správy budov. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52127-1 (ISO/TR 52127-2: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15232-2 (73 0724) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2017

Energetická hospodárnosť budov. Časť 2: Sprievodná technická správa prEN 15232-1: 2015 - Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15601 (73 0716)

Dátum vydania: 01.06.2012

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Odolnosť strešných skladaných krytín z nespojito ukladaných malých prvkov proti vetrom hnanému dažďu. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 15615 (73 0713) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Vysvetlenie všeobecných vzťahov medzi rozličnými európskymi normami a smernicou o energetickej hospodárnosti budov. Zastrešujúci dokument

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15615 (73 0713) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2009

Vysvetlenie všeobecných vzťahov medzi rozličnými normami a smernicou o energetickej hospodárnosti budov. Zastrešujúci dokument

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16946-2 (73 0723)

Dátum vydania: 01.03.2017

Energetická hospodárnosť budov. Inšpekcia automatizácie budov, riadenia a technického manažérstva budov. Časť 2: Sprievodná technická správa prEN 16946-1: 2015 - Moduly M10-11

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac