SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 15643 (73 0901) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2021

Trvalá udržateľnosť výstavby. Rámec na posúdenie budov a inžinierskych stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15643 (73 0901)

Dátum vydania: 01.01.2023

Trvalá udržateľnosť výstavby. Rámec na posúdenie budov a inžinierskych stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15643-1 (73 0901) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2011

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 1: Všeobecný rámec

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15643-1/O1 (73 0901) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 1: Všeobecný rámec

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15643-2 (73 0901) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 2: Rámec na posudzovanie environmentálnych vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15643-3 (73 0901) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2012

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 3: Rámec na posudzovanie sociálnych vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15643-4 (73 0901) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2012

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 4: Rámec na posudzovanie ekonomických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15643-5 (73 0901) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2018

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov a inžinierskych stavieb. Časť 5: Rámec na posudzovanie udržateľnostných vlastností inžinierskych stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15643-5 (73 0901) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2019

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov a inžinierskych stavieb. Časť 5: Rámec špecifických princípov a požiadaviek pre inžinierske stavby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15804 (73 0912) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2012

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15804+A1 (73 0912) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15804+A2 (73 0912) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2020

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15804+A2/AC (73 0912) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2021

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15804+A2+AC (73 0912)

Dátum vydania: 01.03.2023

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15942 (73 0911)

Dátum vydania: 01.02.2022

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Komunikačné formáty v podnikateľskom prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15942 (73 0911) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2012

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Komunikačné formáty v podnikateľskom prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15978 (73 0902)

Dátum vydania: 01.08.2012

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16309 (73 0903) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2014

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie sociálnych aspektov budov. Metódy kalkulácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16309+A1 (73 0903)

Dátum vydania: 01.02.2015

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie sociálnych aspektov budov. Metodika výpočtu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16627 (73 0904) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie ekonomických vlastností budov. Výpočtové metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16627 (73 0904)

Dátum vydania: 01.03.2019

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie ekonomických vlastností budov. Výpočtové metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16757 (73 0915)

Dátum vydania: 01.10.2017

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá skupiny výrobkov pre betón a betónové prvky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17472 (73 0905)

Dátum vydania: 01.07.2022

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti inžinierskych stavieb. Metódy výpočtu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17672 (73 0916)

Dátum vydania: 01.02.2023

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Horizontálne pravidlá v podnikateľsko-zákazníckom prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22057 (73 0906)

Dátum vydania: 01.09.2022

Trvalá udržateľnosť budov a inžinierskych stavieb. Dátové šablóny na environmentálne vyhlásenia o stavebných výrobkoch (EPD) pre stavebné výrobky v informačnom modelovaní stavieb (BIM) (ISO 22057: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15941 (73 0910)

Dátum vydania: 01.08.2010

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch. Metodika na výber a použitie generických údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16947-2 (73 0913) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2017

Systém manažérstva budov. Časť 2: Sprievodná technická správa EN 16947-1: 2015 – Moduly M10-12

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16970 (73 0913)

Dátum vydania: 01.12.2016

Trvalá udržateľnosť výstavby. Návod na implementáciu EN 15804

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17005 (73 0914)

Dátum vydania: 01.04.2017

Trvalá udržateľnosť výstavby. Prídavné kategórie environmentálnych vplyvov a indikátorov. Základné informácie a možnosti. Vyhodnotenie možnosti pridávania kategórií environmentálnych vplyvov a súvisiacich ukazovateľov a metódy výpočtu na posúdenie environmentálnych vlastností budov.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac