Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 16085 (76 0301)

Dátum vydania: 01.12.2012

Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Metodika odoberania vzoriek z materiálov tvoriacich kultúrne dedičstvo. Všeobecné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16873 (76 0302)

Dátum vydania: 01.06.2017

Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Príručka na zaobchádzanie s drevom nasiaknutým vodou v pozemských lokalitách archeologického významu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac