SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 15933 (83 8445)

Dátum vydania: 01.01.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie pH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15934 (83 8441)

Dátum vydania: 01.02.2013

Kaly, upravené bioodpady, zemina a odpady. Výpočet sušiny pomocou stanovenia suchého zvyšku alebo obsahu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15935 (83 8442)

Dátum vydania: 01.02.2013

Kaly, upravené bioodpady, zemina a odpady. Stanovenie straty žíhaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15936 (83 8461)

Dátum vydania: 01.02.2013

Kaly, upravené bioodpady, zemina a odpady. Stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) suchým spaľovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16166 (83 8462)

Dátum vydania: 01.02.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16167 (83 8464) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou s hmotnostnou detekciou (GC-MS) a plynovou chromatografiou s detekciou elektrónovým záchytom (GC-ECD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16167 (83 8464) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2019

Pôda, upravené bioodpady a kaly. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou s hmotnostnou detekciou (GC-MS) a plynovou chromatografiou s detekciou elektrónovým záchytom (GC-ECD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16167+AC (83 8464) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2019

Pôda, upravené bioodpady a kaly. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou s hmotnostnou detekciou (GC-MS) a plynovou chromatografiou s detekciou elektrónovým záchytom (GC-ECD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16168 (83 8454)

Dátum vydania: 01.02.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie celkového dusíka metódou suchého spaľovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16169 (83 8455)

Dátum vydania: 01.02.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16170 (83 8431)

Dátum vydania: 01.04.2017

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie stopových prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16171 (83 8432)

Dátum vydania: 01.04.2017

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie stopových prvkov hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16173 (83 8421)

Dátum vydania: 01.02.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Mineralizácia frakcií prvkov rozpustných v kyseline dusičnej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16174 (83 8422)

Dátum vydania: 01.02.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Mineralizácia frakcií prvkov rozpustných v lúčavke kráľovskej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16175-1 (83 8434)

Dátum vydania: 01.04.2017

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie ortuti v mineralizátoch lúčavky kráľovskej a kyseliny dusičnej. Časť 1: Metóda absorpčnej atómovej spektrometrie so studenými parami (CVAAS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16175-2 (83 8434)

Dátum vydania: 01.04.2017

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie ortuti v mineralizátoch lúčavky kráľovskej a kyseliny dusičnej. Časť 2: Atómová fluorescenčná spektrometria so studenými parami (CVAFS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16179 (83 8404)

Dátum vydania: 01.02.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Návod na predúpravu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16181 (83 8470)

Dátum vydania: 01.12.2018

Pôda, upravené bioodpady a kaly. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) plynovou chromatografiou (GC) a vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16190 (83 8465)

Dátum vydania: 01.06.2019

Pôda, upravené bioodpady a kaly. Stanovenie dioxínov a furánov a dioxínom podobných polychlórovaných bifenylov plynovou chromatografiou s detekciou vysokorozlišovacou hmotnostnou spektrometriou (HR GC-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 54321 (83 8423)

Dátum vydania: 01.07.2021

Pôda, upravený bioodpad, kaly a odpady. Rozklad frakcií prvkov rozpustných v lúčavke kráľovskej (ISO 54321:2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 15937 (83 8430)

Dátum vydania: 01.08.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie špecifickej elektrickej vodivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16170 (83 8431) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie stopových prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16171 (83 8432) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie stopových prvkov hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16172 (83 8433)

Dátum vydania: 01.08.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie stopových prvkov v mineralizátoch lúčavky kráľovskej a kyseliny dusičnej. Metóda absorpčnej atómovej spektrometrie s grafitovou pieckou (GFAAS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16175-1 (83 8434) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie ortuti v mineralizátoch lúčavky kráľovskej a kyseliny dusičnej. Časť 1: Metóda absorpčnej atómovej spektrometrie so studenými parami (CVAAS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16175-2 (83 8434) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie ortuti v mineralizátoch lúčavky kráľovskej a kyseliny dusičnej. Časť 2: Atómová fluorescenčná spektrometria so studenými parami (CVAFS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16177 (83 8453)

Dátum vydania: 01.01.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Extrakcia na stanovenie extrahovateľného amoniaku, dusičnanov a dusitanov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16178 (83 8463)

Dátum vydania: 01.01.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie farmaceutických produktov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16181 (83 8470) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) plynovou chromatografiou (GC) a vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16182 (83 8467)

Dátum vydania: 01.01.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie nonylfenolov (NP) a monoetoxylátov a dietoxylátov nonylfenolov plynovou chromatografiou s detekciou hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16183 (83 8468)

Dátum vydania: 01.01.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie vybratých ftalátov kapilárnou plynovou chromatografiou s detekciou hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16188 (83 8443)

Dátum vydania: 01.01.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie prvkov v mineralizátoch lúčavky kráľovskej a kyseliny dusičnej. Metóda plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (FAAS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16189 (83 8469)

Dátum vydania: 01.01.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie lineárnych alkylbenzénových sulfonátov (LAS) vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) s fluorescenčnou detekciou (FLD) alebo s detekciou hmotnostnou spektrometriou (MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16190 (83 8465) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie dioxínov a furánov a dioxínom podobných polychlórovaných bifenylov plynovou chromatografiou s detekciou vysokorozlišovacou hmotnostnou spektrometriou (HR GC-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16201 (83 8490)

Dátum vydania: 01.01.2014

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie životaschopných semien rastlín a propagulí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16202 (83 8410)

Dátum vydania: 01.01.2014

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie nečistôt a kameňov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16193 (83 8480)

Dátum vydania: 01.08.2013

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie Escherichia coli

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac