SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 16214-1 (83 9501) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2013

Kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely. Princípy, kritériá, indikátory a overovatelia. Časť 1: Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16214-1+A1 (83 9501)

Dátum vydania: 01.05.2020

Kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely. Princípy, kritériá, indikátory a overovatelia. Časť 1: Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16214-3 (83 9501) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2013

Kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely. Princípy, kritériá, indikátory a overovatelia. Časť 3: Aspekty biodiverzity a životného prostredia súvisiace s účelmi na ochranu prírody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16214-3+A1 (83 9501)

Dátum vydania: 01.01.2018

Kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely. Princípy, kritériá, indikátory a overovatelia. Časť 3: Aspekty biodiverzity a životného prostredia súvisiace s účelmi na ochranu prírody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16214-4 (83 9501) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely. Princípy, kritériá, indikátory a overovatelia. Časť 4: Metódy výpočtu bilancií emisií skleníkových plynov použitím analýzy životného cyklu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16214-4+A1 (83 9501)

Dátum vydania: 01.05.2020

Kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely. Princípy, kritériá, indikátory a overovatelia. Časť 4: Metódy výpočtu bilancií emisií skleníkových plynov použitím analýzy životného cyklu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16214-2 (83 9501)

Dátum vydania: 01.02.2021

Kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely. Princípy, kritériá, ukazovatele a overovatelia. Časť 2: Posudzovanie zhody vrátane posudzovania zhody v dodávateľskom reťazci a hmotnostných bilancií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16214-2 (83 9501) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2014

Kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely. Princípy, kritériá, ukazovatele a overovatelia. Časť 2: Posudzovanie zhody vrátane posudzovania zhody v dodávateľskom reťazci a hmotnostných bilancií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac