SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 319 401 V1.1.1 (87 9401)

Dátum vydania: 01.06.2013

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Všeobecné požiadavky politiky pre poskytovateľov dôveryhodných služieb podporujúcich elektronické podpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 401 V2.1.1 (87 9401)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Všeobecné požiadavky politiky pre poskytovateľov dôveryhodných služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 401 V2.2.1 (87 9401)

Dátum vydania: 01.02.2019

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Obecné požiadavky politiky pre poskytovateľov dôveryhodných služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 401 V2.3.1 (87 9401)

Dátum vydania: 01.10.2021

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Obecné požiadavky politiky pre poskytovateľov dôveryhodných služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 403 V2.2.2 (87 9403)

Dátum vydania: 01.06.2016

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Posudzovanie zhody poskytovateľov dôveryhodných služieb. Požiadavky na orgány posudzovania zhody posudzujúce poskytovateľov dôveryhodných služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 403-1 V2.3.1 (87 9403)

Dátum vydania: 01.12.2020

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Posudzovanie zhody poskytovateľov dôveryhodných služieb. Časť 1: Požiadavky na orgány posudzovania zhody posudzujúce poskytovateľov dôveryhodných služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 411-1 V1.1.1 (87 9411)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Požiadavky politiky a bezpečnostné požiadavky pre poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 411-1 V1.2.2 (87 9411)

Dátum vydania: 01.03.2019

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Požiadavky politiky a bezpečnosti na poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 411-1 V1.3.1 (87 9411)

Dátum vydania: 01.10.2021

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Požiadavky politiky a bezpečnosti na poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 1: Obecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 411-2 V1.1.1 (87 9411)

Dátum vydania: 01.06.2013

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Požiadavky politiky a bezpečnostné požiadavky pre poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 2: Požiadavky politiky pre certifikačné autority vydávajúce kvalifikované certifikáty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 411-2 V2.1.1 (87 9411)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Požiadavky politiky a bezpečnostné požiadavky pre poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 2: Požiadavky pre poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich kvalifikované certifikáty EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 411-2 V2.2.2 (87 9411)

Dátum vydania: 01.02.2019

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Požiadavky politiky a bezpečnosti na poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 2: Požiadavky na poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich kvalifikované certifikáty EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 411-2 V2.3.1 (87 9411)

Dátum vydania: 01.10.2021

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Požiadavky politiky a bezpečnosti na poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 2: Požiadavky na poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich kvalifikované certifikáty EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 411-2 V2.4.1 (87 9411)

Dátum vydania: 01.06.2022

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Požiadavky politiky a bezpečnosti na poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 2: Požiadavky na poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich kvalifikované certifikáty EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 411-3 V1.1.1 (87 9411)

Dátum vydania: 01.06.2013

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Požiadavky politiky a bezpečnostné požiadavky pre poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 3: Požiadavky politiky pre certifikačné autority vydávajúce certifikáty verejných kľúčov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-1 V1.1.1 (87 9412)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 1: Prehľad a spoločné dátové štruktúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-1 V1.4.1 (87 9412)

Dátum vydania: 01.12.2020

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 1: Prehľad a spoločné dátové štruktúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-1 V1.4.4 (87 9412)

Dátum vydania: 01.10.2021

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 1: Prehľad a spoločné dátové štruktúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-2 V2.1.1 (87 9412)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 2: Profil certifikátu na certifikáty vydané fyzickým osobám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-2 V2.2.1 (87 9412)

Dátum vydania: 01.12.2020

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 2: Profil certifikátu pre certifikáty vydané fyzickým osobám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-3 V1.1.1 (87 9412)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 3: Profil certifikátu na certifikáty vydané právnickým osobám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-3 V1.2.1 (87 9412)

Dátum vydania: 01.12.2020

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 3: Profil certifikátu pre certifikáty vydané právnickým osobám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-4 V1.1.1 (87 9412)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 4: Profil certifikátu na certifikáty webových stránok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-4 V1.2.1 (87 9412)

Dátum vydania: 01.06.2022

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 4: Profil certifikátu pre certifikáty webových stránok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-5 V1.1.1 (87 9411)

Dátum vydania: 01.06.2013

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily pre poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 5: Rozšírenie profilu kvalifikovaného certifikátu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-5 V2.1.1 (87 9412)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 5: Vyhlásenia QC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-5 V2.2.1 (87 9412)

Dátum vydania: 01.10.2018

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 5: Vyhlásenia QC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 412-5 V2.3.1 (87 9412)

Dátum vydania: 01.11.2020

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 5: Vyhlásenia QC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 421 V1.1.1 (87 9421)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Požiadavky politiky a bezpečnostné požiadavky pre poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich časové pečiatky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 319 422 V1.1.1 (87 9422)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Protokol na časové označovania a profily časovej pečiatky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac