SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 16575 (65 9802) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Výrobky založené na biomase. Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16575 (65 9802)

Dátum vydania: 01.11.2015

Výrobky založené na biomase. Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16640 (65 9812)

Dátum vydania: 01.08.2017

Výrobky založené na biomase. Obsah založený na biomase. Stanovenie obsahu uhlíka založeného na biomase s použitím rádiouhlíkovej metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16640/AC (65 9812)

Dátum vydania: 01.11.2017

Výrobky založené na biomase. Obsah založený na biomase. Stanovenie obsahu uhlíka založeného na biomase s použitím rádiouhlíkovej metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16751 (65 9806)

Dátum vydania: 01.03.2017

Výrobky založené na biomase. Kritériá trvalej udržateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16760 (65 9804)

Dátum vydania: 01.06.2016

Výrobky založené na biomase. Posudzovanie životného cyklu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16766 (65 9803)

Dátum vydania: 01.05.2018

Rozpúšťadlá založené na biomase. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16785-1 (65 9811)

Dátum vydania: 01.07.2016

Výrobky založené na biomase. Stanovenie obsahu založeného na biomase. Časť 1: Stanovenie obsahu založeného na biomase použitím rádiouhlíkovej analýzy a elementárnej analýzy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16785-2 (65 9811)

Dátum vydania: 01.08.2018

Výrobky založenné na biomase. Obsah biomasy. Časť 2: Stanovenie obsahu biomasy s použitím metódy materiálovej bilancie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16848 (65 9807)

Dátum vydania: 01.03.2017

Výrobky založené na biomase. Požiadavky na oznamovanie charakeristík medzi podnikmi použitím údajových listov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16935 (65 9808)

Dátum vydania: 01.11.2017

Výrobky založené na biomase. Požiadavky na komunikáciu medzi podnikom a zákazníkom a na vyhlásenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17351 (65 9813)

Dátum vydania: 01.10.2020

Výrobky založené na biomase. Stanovenie obsahu kyslíka s použitím elementárneho analyzátora

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16640 (65 9812) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2014

Výrobky založené na biomase. Stanovenie obsahu uhlíka založeného na biomase s použitím rádiokarbónovej metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16766 (65 9803) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Rozpúšťadlá založené na biomase. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16208 (65 9801)

Dátum vydania: 01.11.2013

Výrobky založené na biomase. Prehľad noriem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16721 (65 9810)

Dátum vydania: 01.11.2014

Výrobky založené na biomase. Prehľad metód na stanovenie obsahu založeného na biomase

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16957 (65 9805)

Dátum vydania: 01.02.2017

Výrobky založené na biomase. Odporúčania na inventarizačnú analýzu životného cyklu (LCI) vo fáze konečného používania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17341 (65 9809)

Dátum vydania: 01.08.2019

Výrobky založené na biomase. Príklady oznamovania kritérií trvalej udržateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17674 (65 9814)

Dátum vydania: 01.11.2021

Výrobky na báze biomasy. Použitie pomerov stabilných izotopov uhlíka, vodíka, kyslíka a dusíka ako nástrojov na verifikáciu pôvodu surovín na báze biomasy a charakteristík výrobných procesov. Prehľad relevantných existujúcich aplikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac