SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 16845-1 (03 9007)

Dátum vydania: 01.08.2017

Fotokatalýza. Protišpinivá chemická aktivita s použitím adsorbovaných organických látok v podmienkach tuhá látka/tuhá látka. Časť 1: Farbivá na pórovitých povrchoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16846-1 (03 9008)

Dátum vydania: 01.08.2017

Fotokatalýza. Meranie účinnosti fotokatalytických zariadení v aktívnom režime používaných na elimináciu VOC a zápachu vo vnútornom ovzduší. Časť 1: Dávková skúšobná metóda s uzavretou komorou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16980-1 (03 9006)

Dátum vydania: 01.12.2021

Fotokatalýza. Skúšobné metódy s nepretržitým prietokom. Časť 1: Stanovenie odbúravania oxidu dusnatého (NO) fotokatalytickými materiálmi v ovzduší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16981 (03 9001)

Dátum vydania: 01.01.2022

Fotokatalýza. Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17120 (03 9009)

Dátum vydania: 01.08.2019

Fotokatalýza. Čistenie vody. Účinnosť fotokatalytických materiálov meraním odbúravania fenolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16599 (03 9005)

Dátum vydania: 01.07.2014

Fotokatalýza. Podmienky žiarenia na skúšanie fotokatalytických vlastností polovodičových materiálov a meranie týchto podmienok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16980-1 (03 9006) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2017

Fotokatalýza. Skúšobné metódy s nepretržitým prietokom. Časť 1: Určovanie odbúravania oxidu dusnatého (NO) fotokatalytickými materiálmi v ovzduší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16981 (03 9001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2017

Fotokatalýza. Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac