SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17751 (65 5001)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá. Stanovenie špecifických parametrov v hnojivách na báze dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17752 (65 5002)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá. Stanovenie špecifických inhibítorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17753 (65 5003)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá. Stanovenie špecifických kontaminantov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17754 (65 5004)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá. Stanovenie špecifických mikroživín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17755 (65 5005)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá. Stanovenie špecifických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17756 (65 5080)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické, organicko-minerálne a anorganické hnojivá a prípravky na vápnenie. Stanovenie obsahu chloridu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17757 (65 5006)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá. Stanovenie špecifických živín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17759 (65 5007)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá. Stanovenie pH roztoku hnojív na báze dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17760 (65 5008)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá. Stanovenie veľkosti častíc v hnojivách na báze dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17761 (65 5009)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá. Stanovenie obsahu chlóru v hnojivách na báze dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17762 (65 5010)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá. Stanovenie obsahu medi v hnojivách na báze dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17764 (65 5020)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá s obsahom mikroživín. Stanovenie koncentrácie voľných mikroživín, mikroživín vo forme chelátu alebo komplexu a koncentrácie chelátotvorných a/alebo komplexotvorných činidiel prítomných v anorganických hnojivách s obsahom mikroživín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17765 (65 5030)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie obsahu biuretu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17766 (65 5031)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Extrakcia vodou na následné stanovenie prvkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17767 (65 5059)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organicko-minerálne hnojivá. Extrakcia fosforu kyselinou mravčou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17768 (65 5032)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Mineralizácia lúčavkou kráľovskou na následné stanovenie prvkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17769 (65 5033)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie obsahu ortuti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17770 (65 5034)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie celkového obsahu špecifických prvkov pomocou ICP-AES po mineralizácii lúčavkou kráľovskou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17771 (65 5035)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie obsahu dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17772 (65 5036)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie obsahu špecifických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17773 (65 5037)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie obsahu sušiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17774 (65 5038)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie obsahu špecifických prvkov pomocou ICP-AES po extrakcii vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17775 (65 5039)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie obsahu anorganického arzénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17776 (65 5040)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) suchým spaľovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17777 (65 5041)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie špecifických prvkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17778 (65 5042)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie obsahu šesťmocného chrómu (VI) chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17779 (65 5060)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organicko-minerálne hnojivá. Extrakcia fosforu rozpustného v neutrálnom citráte amónnom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17780 (65 5081)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické, organicko-minerálne a anorganické hnojivá. Detekcia Salmonella spp.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17781 (65 5082)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organické, organicko-minerálne a anorganické hnojivá. Detekcia Escherichia coli

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17784-1 (65 5061)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organicko-minerálne hnojivá. Identifikácia komplexotvorných činidiel. Časť 1: Metóda s použitím UV-Vis spektrometrie a gravimetrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17784-2 (65 5061)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organicko-minerálne hnojivá. Identifikácia komplexotvorných činidiel. Časť 2: Metóda s použitím vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17785 (65 5062)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie chelátotvorných a komplexotvorných činidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17786-1 (65 5021)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá s obsahom mikroživín. Stanovenie obsahu chelátovaných mikroživín a chelátovaného podielu mikroživín. Časť 1: Úprava katexovou živicou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17786-2 (65 5021)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá s obsahom mikroživín. Stanovenie obsahu chelátovaných mikroživín a chelátovaného podielu mikroživín. Časť 2: Stanovenie EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA alebo EDDS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17788 (65 5063)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie podielu mikroživín vo forme komplexu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17789-1 (65 5064)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organicko-minerálne hnojivá. Identifikácia chelátotvorných činidiel. Časť 1: Stanovenie EDTA, HEEDTA a DTPA iónovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17789-2 (65 5064)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organicko-minerálne hnojivá. Identifikácia chelátotvorných činidiel. Časť 2: Stanovenie Fe chelátovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED alebo množstva chelátotvorných činidiel ionopárovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17790 (65 5065)

Dátum vydania: 01.08.2022

Organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie obsahu chelátovaných mikroživín a chelátovaného podielu mikroživín úpravou katexovou živicou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17791 (65 5012)

Dátum vydania: 01.08.2022

Anorganické hnojivá. Stanovenie chelátotvorných a komplexotvorných činidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17803 (65 5043)

Dátum vydania: 01.09.2022

Organické a organicko-minerálne hnojivá. Stanovenie špecifických patogénov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17804 (65 5083)

Dátum vydania: 01.09.2022

Organické, organicko-minerálne a anorganické hnojivá. Stanovenie Enterococaceae

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac