SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 303 316 V1.1.1 (87 3316)

Dátum vydania: 01.10.2018

Širokopásmová priama komunikácia vzduch-zem. Zariadenia pracujúce vo frekvenčných rozsahoch od 1 900 MHz do 1 920 MHz a od 5 855 MHz do 5 875 MHz. Antény pre tvarovanie zväzku. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 316 V1.2.1 (87 3316)

Dátum vydania: 01.03.2019

Širokopásmová priama komunikácia vzduch-zem. Zariadenia prevádzkované vo frekvenčnom rozsahu od 1 900 MHz do 1920 MHz a od 5 855 MHz do 5 875 MHz. Antény pre tvarovanie zväzku. Harmonizovaná norma na prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 339 V1.1.1 (87 3339)

Dátum vydania: 01.03.2017

Priame širokopásmové komunikácie vzduch - zem. Zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 900 MHz do 1 920 MHz a od 5 855 MHz do 5 875 MHz. Antény s pevným vyžarovacím diagramom. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 340 V1.1.2 (87 3340)

Dátum vydania: 01.02.2017

Prijímače digitálneho pozemného televízneho vysielania. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 340 V1.2.1 (87 3340)

Dátum vydania: 01.03.2021

Prijímače digitálneho pozemného televízneho vysielania. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 345-1 V1.1.1 (87 3345)

Dátum vydania: 01.01.2020

Rozhlasové prijímače. Časť 1: Generické požiadavky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 345-2 V1.1.1 (87 3345)

Dátum vydania: 01.11.2020

Rozhlasové prijímače. Časť 2: Služba rozhlasového vysielania AM. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 345-2 V1.2.1 (87 3345)

Dátum vydania: 01.06.2022

Rozhlasové prijímače. Časť 2: Služba rozhlasového vysielania AM. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 345-3 V1.1.1 (87 3345)

Dátum vydania: 01.10.2021

Rozhlasové prijímače. Časť 3: Služba rozhlasového vysielania FM. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 345-4 V1.1.1 (87 3345)

Dátum vydania: 01.10.2021

Rozhlasové prijímače. Časť 4: Služba rozhlasového vysielania DAB. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 345-5 V1.1.1 (87 3345)

Dátum vydania: 01.11.2020

Rozhlasové prijímače. Časť 5: Služba rozhlasového vysielania DRM. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 345-5 V1.2.1 (87 3345)

Dátum vydania: 01.06.2022

Rozhlasové prijímače. Časť 5: Služba rozhlasového vysielania DRM. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 347-1 V2.1.1 (87 3347)

Dátum vydania: 01.10.2021

Meteorologické radary. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 1: Meteorologický radarový snímač pracujúci vo frekvenčnom pásme od 2 700 MHz do 2 900 MHz (pásmo S)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 347-2 V2.1.1 (87 3347)

Dátum vydania: 01.10.2021

Meteorologické radary. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 2: Meteorologický radarový snímač pracujúci vo frekvenčnom pásme od 5 250 MHz do 5 850 MHz (pásmo C)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 347-3 V2.1.1 (87 3347)

Dátum vydania: 01.10.2021

Meteorologické radary. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 3: Meteorologický radarový snímač pracujúci vo frekvenčnom pásme od 9 300 MHz do 9 500 MHz (pásmo X)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 348 V1.1.2 (87 3348)

Dátum vydania: 01.10.2018

Systémy indukčných smyčiek určené na pomoc sluchovo postihnutým vo frekvenčnom rozsahu od 10 Hz do 9 kHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 348 V1.2.1 (87 3348)

Dátum vydania: 01.10.2021

Ovládače zvukovej frekvenčnej indukčnej slučky do 45 ampérov vo frekvenčnom rozsahu od 10 Hz do 9 kHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 354 V1.1.1 (87 3354)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zosilňovače a aktívne antény na prijímanie televízneho vysielania v obytných budovách. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 360 V1.1.1 (87 3360)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zariadenia krátkeho dosahu. Telematika dopravy a premávky (TTT). Radarové zariadenia pracujúce v rozsahu od 76 GHz do 77 GHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Radary detegujúce prekážky používané na rotorových lietadlách s ľudskou posádkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 363-1 V1.1.1 (87 3363)

Dátum vydania: 01.06.2022

Radarové snímače sledovania letovej prevádzky. Sekundárny prehľadový radar (SSR). Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 1: Snímač SSR

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 364-2 V1.1.1 (87 3364)

Dátum vydania: 01.10.2021

Primárny sledovací radar (PSR). Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 2: Senzory PSR riadenia letovej prevádzky (ATC) pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2 700 MHz do 3 100 MHz (pásmo S)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 364-3 V1.1.1 (87 3364)

Dátum vydania: 01.01.2020

Primárny sledovací radar (PSR). Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 3: Senzory PSR riadenia letovej prevádzky (ATC) pracujúce vo frekvenčnom pásme 8 500 MHz až 10 000 MHz (pásmo X)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 372-1 V1.1.1 (87 3372)

Dátum vydania: 01.03.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Satelitné vysielanie prijímacieho zariadenia. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 1: Vonkajšia jednotka prijímajúca vo frekvenčnom pásme od 10,7 GHz do 12,75 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 372-1 V1.2.1 (87 3372)

Dátum vydania: 01.10.2021

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Satelitné vysielanie prijímacieho zariadenia. Časť 1: Vonkajšia jednotka prijímajúca vo frekvenčnom pásme od 10,7 GHz do 12,75 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 372-2 V1.1.1 (87 3372)

Dátum vydania: 01.02.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Satelitné vysielanie prijímacieho zariadenia. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 2: Vnútorná jednotka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 372-2 V1.2.1 (87 3372)

Dátum vydania: 01.10.2021

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Satelitné vysielanie prijímacieho zariadenia. Časť 2: Vnútorná jednotka. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 387 V1.1.1 (87 3387)

Dátum vydania: 01.10.2016

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Signalizačné protokoly a výmena informácií na koordinované využívanie voľných miest medzi TV kanálmi. Rozhranie medzi kognitívnym rádiovým systémom (CRS) a koordinátorom spektra (SC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 396 V1.1.1 (87 3396)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zariadenia s krátkym dosahom. Meracie techniky pre automobilové a sledovacie radarové zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac