SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 17358 (01 8631)

Dátum vydania: 01.12.2020

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. eCall OAD pre viacnásobné voliteľné doplnkové súbory dát

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17427-1 (01 8610)

Dátum vydania: 01.02.2019

Inteligentné dopravné systémy (IDS). Kooperatívne IDS. Časť 1: Úlohy a zodpovednosti v kontexte architektúry kooperatívnych IDS (ISO 17427-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17573-1 (01 8652)

Dátum vydania: 01.01.2020

Elektronický výber poplatkov. Architektúra systému týkajúceho sa relevantného mýta pre vozidlo. Časť 1: Referenčný model (ISO 17573-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22418 (01 8629)

Dátum vydania: 01.11.2020

Inteligentné dopravné systémy. Protokol ohlásenia rýchlej služby (FSAP) na všeobecné účely IDS (ISO 22418: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 17425 (01 8661)

Dátum vydania: 01.11.2016

Inteligentné dopravné systémy. Kooperatívne systémy. Špecifikácia výmeny externých údajov týkajúcich sa cestnej siete a dopravných podmienok na ich zobrazovanie vo vozidle (ISO/TS 17425: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 17429 (01 8666)

Dátum vydania: 01.10.2017

Inteligentné dopravné systémy. Kooperatívne inteligentné dopravné systémy (IDS). IDS zariadenia stanice na prenos informácií medzi IDS stanicami (ISO/TS 17429: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 17573-3 (01 8652)

Dátum vydania: 01.12.2021

Elektronický výber poplatkov. Architektúra systému výberu mýta týkajúca sa vozidla. Časť 3: Slovník údajov (ISO/TS 17573-3: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 19091 (01 8665)

Dátum vydania: 01.11.2019

Inteligentné dopravné systémy (IDS). Kooperatívne IDS. Použitie komunikácie V2I a I2V na aplikácie súvisiace so svetelnými križovatkami (ISO/TS 19091: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 19091 (01 8665) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2017

Inteligentné dopravné systémy (IDS). Kooperatívne IDS. Použitie komunikácie V2I a I2V na aplikácie súvisiace so svetelnými križovatkami (ISO/TS 19091: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21176 (01 8633)

Dátum vydania: 01.02.2021

Inteligentné dopravné systémy. Kooperatívne IDS. Umiestnenie, rýchlosť a časová funkčnosť v ITS staniciach (ISO/TS 21176: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21177 (01 8623)

Dátum vydania: 01.04.2020

Inteligentné dopravné systémy. Bezpečnostné služby staníc IDS na vytvorenie relácie a overenie medzi dôveryhodnými zariadeniami (ISO/TS 21177: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21184 (01 8672)

Dátum vydania: 01.08.2021

Kooperatívne inteligentné dopravné systémy (IDS). Manažment správ obsahujúcich informácie o senzorových a riadiacich sieťach špecifikovaných v slovníkoch údajov (ISO/TS 21184: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21189 (01 8667)

Dátum vydania: 01.11.2019

Inteligentné dopravné systémy (IDS). Kooperatívne systémy. Požiadavky na skúšky a špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS) pre CEN ISO/TS 17426 (ISO/TS 21189: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21719-1 (01 8612)

Dátum vydania: 01.03.2019

Elektronický výber poplatkov. Personalizácia palubného zariadenia (OBE). Časť 1: Koncepcia (ISO/TS 21719-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21719-2 (01 8612)

Dátum vydania: 01.03.2019

Elektronický výber poplatkov. Personalizácia palubného zariadenia (OBE). Časť 2: Používanie špecializovanej komunikácie krátkeho dosahu (ISO/TS 21719-2: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21719-3 (01 8612)

Dátum vydania: 01.03.2022

Elektronický výber poplatkov. Personalizácia palubného zariadenia (OBE). Časť 3: Používanie kariet s integrovanými obvodmi (ISO/TS 21719-3: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16986 (01 8651)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektronický výber poplatkov. Interoperabilný aplikačný profil na výmenu informácií medzi poskytovaním služieb a spoplatnením mýta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16986/AC (01 8651)

Dátum vydania: 01.09.2017

Elektronický výber poplatkov. Interoperabilný aplikačný profil na výmenu informácií medzi poskytovaním služieb a spoplatnením mýta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17118 (01 8613)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Verejná doprava. Otvorené aplikačné programovacie rozhrania (API) pre distribuované plánovanie cestovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17148 (01 8614)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Pro forma dohovor medzi treťou stranou poskytovateľov služieb (TPSP) a verejným orgánom zodpovedným za pohotovostné služby (PARES)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17154-1 (01 8668)

Dátum vydania: 01.11.2019

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie implementácie na zhodu s CEN/TS 16986. Časť 1: Štruktúra skúšobnej zostavy a účely skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17154-2 (01 8668)

Dátum vydania: 01.11.2019

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie implementácie na zhodu s CEN/TS 16986. Časť 2: Súbor abstraktných skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17184 (01 8615)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Aplikačné protokoly vysokej úrovne (HLAP) eCall používajúce spínané IMS paketové siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17234 (01 8618)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. eCall: Skúšky na umožnenie preukázania zhody a výkonnosti verejných bezpečnostných bodov (PSAP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17240 (01 8616)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Testovanie zhody eCall od začiatku do konca na spínané IMS paketové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17241 (01 8621)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Systém manažérstva premávky. Stav, poruchový stav a požiadavky na kvalitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17249-2 (01 8611)

Dátum vydania: 01.05.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 2: eCall pre ťažké nákladné vozidlá a iné komerčné vozidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17249-3 (01 8611)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 3: eCall pre autokary a autobusy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17249-4 (01 8611)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 4: Systém eCall pre poľnohospodárske/lesnícke vozidlá kategórie EHK OSN T, R, S

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17249-5 (01 8611)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 5: Systém eCall pre dvojkolesové vozidlá s pohonom kategórie EHK OSN L1 a L3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17249-6 (01 8611)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 6: Systém eCall pre trojkolesové a štvorkolesové vozidlá kategórie EHK OSN L2, L4, L5, L6 a L7

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17268 (01 8619)

Dátum vydania: 01.05.2019

Inteligentné dopravné systémy. IDS priestorové dáta. Výmena dát o zmenách charakteristických vlastností ciest

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17312 (01 8619)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. eCall cez satelit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17313 (01 8620)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Interoperabilita a voľba používateľa na trhu eCall a eCall prostredníctvom tretích strán

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17380 (01 8622)

Dátum vydania: 01.04.2020

Inteligentné dopravné systémy. Mestské IDS. Manažment zóny kontroly pre UVAR (urban vehicle access restriction – obmedzenie vstupu vozidiel) pri použití prepojených IDS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17395 (01 8624)

Dátum vydania: 01.04.2020

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. eCall pre automatizované a autonómne vozidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17400 (01 8625)

Dátum vydania: 01.09.2020

Inteligentné dopravné systémy. Mestské IDS. Zmiešané prostredie predajcov, metodiky a prekladateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17402 (01 8626)

Dátum vydania: 01.09.2020

Inteligentné dopravné systémy. Mestské IDS. Používanie regionálnych dopravných noriem v zmiešanom prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17413 (01 8627)

Dátum vydania: 01.09.2020

Inteligentné dopravné systémy. Mestské IDS. Modely a definície nových režimov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17466 (01 8628)

Dátum vydania: 01.09.2020

Inteligentné dopravné systémy. Mestské IDS. Rozhranie komunikácie a profilov pre manažment dopravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17496 (01 8671)

Dátum vydania: 01.07.2021

Kooperatívne dopravné systémy. Komunikačné profily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17642 (01 8610)

Dátum vydania: 01.12.2021

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. eCall rozhranie pre centrá tiesňového volania (PSAP) na sprístupnenie databáz nákladu a nebezpečných tovarov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 21186-1 (01 8670)

Dátum vydania: 01.07.2021

Kooperatívne inteligentné dopravné systémy (IDS). Návody na používanie noriem. Časť 1: Prehľad noriem a ich variantov (ISO/TR 21186-1: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 21186-2 (01 8670)

Dátum vydania: 01.07.2021

Kooperatívne inteligentné dopravné systémy (IDS). Návody na používanie noriem. Časť 2: Hybridné komunikácie (ISO/TR 21186-2: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 21186-3 (01 8670)

Dátum vydania: 01.07.2021

Kooperatívne inteligentné dopravné systémy (IDS). Návody na používanie noriem. Časť 3: Bezpečnosť (ISO/TR 21186-3: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17143 (01 8617)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Normy a opatrenia potrebné pre koordináciu územnej infraštruktúry na podporu IDS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17249-1 (01 8611)

Dátum vydania: 01.03.2019

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 1: Rozšírenie systému eCall na iné kategórie vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17297-1 (01 8621)

Dátum vydania: 01.11.2019

Inteligentné dopravné systémy. Zlaďovanie referenčného umiestnenia pre mestské ITS. Časť 1: Súčasný stav techniky a usmernenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17311 (01 8630)

Dátum vydania: 01.08.2019

Verejná doprava. Interoperabilný riadiaci systém cestovného. Prípady a pravidlá využívania cestovných lístkov prostredníctvom Bluetooth s nízkou spotrebou energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17370 (01 8669)

Dátum vydania: 01.11.2019

Verejná doprava. Nespracované prevádzkové údaje a výmena štatistík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17401 (01 8669)

Dátum vydania: 01.06.2020

Inteligentné dopravné systémy. Mestské IDS. Pokyn pre zmiešané prostredie predajcov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17546 (01 8632)

Dátum vydania: 01.02.2021

Elektronický výber poplatkov. Analýza nedostatkov EETS (Európska služba elektronického mýta) a plán navrhovaných noriem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac