SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 303 402 V2.1.1 (87 3402)

Dátum vydania: 01.10.2018

Námorné pohyblivé vysielače a prímače na použitie v pásmach MF a HF. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článkov 3.2 a 3.3(g) Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 402 V2.1.2 (87 3402)

Dátum vydania: 01.10.2018

Námorné pohyblivé vysielače a prímače na použitie v pásmach MF a HF. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požadiavky podľa článkov 3.2 a 3.3(g) Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 405 V1.1.1 (87 3405)

Dátum vydania: 01.10.2018

Pozemná pohyblivá služba. Analógové a digitálne zariadenie PMR446. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 406 V1.1.1 (87 3406)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zariadenia krátkeho dosahu (SRD). Zariadenia privolania pomoci pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 413 V1.1.1 (87 3413)

Dátum vydania: 01.10.2018

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Prímače globálnych navigačných družicových systémov (GNSS). Rádiové zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 164 MHz do 1 300 MHz a od 1 559 MHz do 1 610 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 413 V1.2.1 (87 3413)

Dátum vydania: 01.10.2021

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Prijímače globálnych navigačných družicových systémov (GNSS). Rádiové zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 164 MHz do 1 300 MHz a od 1 559 MHz do 1 610 MHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 417 V1.1.1 (87 3417)

Dátum vydania: 01.10.2018

Systémy bezdrátového prenosu výkonu využívajúce iné technológie než vysokofrekvenčný zväzok vo frekvenciách od 19 kHz do 21 kHz, od 59 kHz do 61 kHz, od 79 kHz do 90 kHz, od 100 kHz do 300 kHz, od 6765 kHz do 6795 kHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 423 V1.1.1 (87 3423)

Dátum vydania: 01.10.2018

Environmentálne inžinierstvo (EE). Elektrické a elektronické zariadenia určené pre domácnosť a kancelárie. Meranie spotreby elektrickej energie u prepojovacích zariadení v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť. Harmonizovaná norma pokrývajúca metódu merania podľa nariadenia ES 1275/2008 zmeneného nariadením EU 801/2013

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 423 V1.2.1 (87 3423)

Dátum vydania: 01.02.2019

Environmentálne inžinierstvo (EE). Elektrické a elektronické zariadenia určené pre domácnosti a kancelárie. Merania spotreby elektrickej energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť u prepojovacích zariadení. Harmonizovaná norma pokrývajúca metódu merania pre nariadenie ES 1275/2008 pozmenené nariadením EU 801/2013

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 423 V1.3.1 (87 3423)

Dátum vydania: 01.10.2021

Rozbor vplyvu prostredia (EE). Elektrické a elektronické zariadenia určené pre domácnosti a kancelárie. Merania spotreby elektrickej energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť u prepojovacích zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 446-1 V1.2.1 (87 3446)

Dátum vydania: 01.05.2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na kombinované a/alebo integrované rádiové a nerádiové zariadenia. Časť 1: Požiadavky na zariadenia určené na použitie v bytových, komerčných a ľahkých priemyselných prevádzkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 446-2 V1.2.1 (87 3446)

Dátum vydania: 01.05.2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na kombinované a/alebo integrované rádiové a nerádiové zariadenia. Časť 2: Požiadavky na zariadenia určené na použitie v priemyselných prevádzkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 447 V1.1.1 (87 3447)

Dátum vydania: 01.10.2018

Zariadenia krátkeho dosahu (SRD). Systémy indukčných smyčiek pre robotické sekačky vo frekvenčnom rozsahu od 0 Hz do 148,5 kHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 454 V1.1.1 (87 3454)

Dátum vydania: 01.03.2019

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Snímače detekcie kovov a predmetov pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 1 kHz do 148,5 kHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 470 V1.1.1 (87 3470)

Dátum vydania: 01.08.2019

Environmentálne inžinierstvo (EE). Metodika a metrika merania energetickej účinnosti pre servery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 471 V1.1.1 (87 3471)

Dátum vydania: 01.06.2019

Environmentálne inžinierstvo (EE). Metodika a metrika merania energetickej účinnosti pre virtualizáciu sieťových funkcií (NFV)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 303 472 V1.1.1 (87 3472)

Dátum vydania: 01.02.2019

Enviromentálne inžinierstvo (EE). Metodika a metrika merania energetickej účinnosti pre zariadenie RAN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac