SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 17529 (97 4153)

Dátum vydania: 01.09.2022

Ochrana údajov a špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 27017 (97 4112)

Dátum vydania: 01.08.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov na opatrenia v informačnej bezpečnosti založené na ISO/IEC 27002 pre cloudové služby (ISO/IEC 27017: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 27701 (97 4123) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2021

Bezpečnostné metódy. Rozšírenie k ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 pre riadenie súkromia informácií. Požiadavky a návod (ISO/IEC 27701: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 27701 (97 4123)

Dátum vydania: 01.03.2022

Bezpečnostné metódy. Rozšírenie noriem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 o riadenie bezpečnosti osobných údajov. Požiadavky a usmernenia (ISO/IEC 27701: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 29101 (97 4150)

Dátum vydania: 01.05.2022

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Rámec architektúry ochrany osobných údajov (ISO/IEC 29101: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 29151 (97 4149)

Dátum vydania: 01.07.2022

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Pravidlá dobrej praxe na ochranu osobných údajov (ISO/IEC 29151: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 14533-1 (97 4104)

Dátum vydania: 01.07.2021

Procesy, dátové prvky a dokumenty v obchode, priemysle a administratíve. Dlhodobé profily podpisov. Časť 1: Profily dlhodobého podpisu zaručených elektronických podpisov vo formáte CMS (CAdES)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 14533-2 (97 4104)

Dátum vydania: 01.07.2021

Procesy, dátové prvky a dokumenty v obchode, priemysle a administratíve. Dlhodobé profily podpisov. Časť 2: Profily dlhodobého podpisu zaručených elektronických podpisov vo formáte XML (XAdES)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 14533-3 (97 4104)

Dátum vydania: 01.07.2021

Procesy, dátové prvky a dokumenty v obchode, priemysle a administratíve. Dlhodobé profily podpisov. Časť 3: Profily dlhodobého podpisu zaručených elektronických podpisov vo formáte PDF (PAdES)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 14533-4 (97 4104)

Dátum vydania: 01.05.2021

Procesy, dátové prvky a dokumenty v obchode, priemysle a administratíve. Dlhodobé profily podpisov. Časť 4: Atribúty ukazujúce na (externé) dôkazy o existencii objektov používaných vo formátoch dlhodobého podpisu (PoE Atribúty)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 22320 (97 4141)

Dátum vydania: 01.08.2021

Bezpečnosť a odolnosť. Manažérstvo nebezpečenstva. Návod na riadenie incidentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 22398 (97 4139)

Dátum vydania: 01.08.2021

Ochrana spoločnosti. Pokyny na cvičenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 11889-1 (97 4118)

Dátum vydania: 01.10.2021

Informačné technológie. Knižnica modulov dôveryhodnej platformy. Časť 1: Architektúra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 11889-2 (97 4118)

Dátum vydania: 01.10.2021

Informačné technológie. Knižnica modulov dôveryhodnej platformy. Časť 2: Štruktúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 11889-3 (97 4118)

Dátum vydania: 01.10.2021

Informačné technológie. Knižnica modulov dôveryhodnej platformy. Časť 3: Príkazy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 11889-4 (97 4118)

Dátum vydania: 01.10.2021

Informačné technológie. Knižnica modulov dôveryhodnej platformy. Časť 4: Podporné rutiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 15945 (97 4119)

Dátum vydania: 01.04.2022

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Špecifikácia služieb TTP na podporu aplikácie digitálnych podpisov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 18032 (97 4120)

Dátum vydania: 01.04.2022

Informačná bezpečnosť. Generovanie prvočísel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 18033-4 (97 4121)

Dátum vydania: 01.07.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Šifrovacie algoritmy. Časť 4: Prúdové šifry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 18033-4/Amd1 (97 4121)

Dátum vydania: 01.08.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Šifrovacie algoritmy. Časť 4: Prúdové šifry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 18384-1 (97 4109)

Dátum vydania: 01.07.2022

Informačné technológie. Referenčná architektúra pre servisne orientovanú architektúru (SOA RA). Časť 1: Terminológia a koncepty pre SOA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 18384-2 (97 4109)

Dátum vydania: 01.07.2021

Informačné technológie. Referenčná architektúra pre servisne orientovanú architektúru (SOA RA). Časť 2: Referenčná architektúra pre SOA riešenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 18384-3 (97 4109)

Dátum vydania: 01.07.2021

Informačné technológie. Referenčná architektúra pre servisne orientovanú architektúru (SOA RA). Časť 3: Ontológia servisne orientovanej architektúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 19772 (97 4122)

Dátum vydania: 01.08.2021

Informačné technológie. Autentifikované šifrovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 19896-1 (97 4138)

Dátum vydania: 01.08.2021

IT bezpečnostné techniky. Požiadavky na kompetentnosť testerov a hodnotiteľov informačnej bezpečnosti. Časť 1: Úvod, koncepty a všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 20085-1 (97 4106)

Dátum vydania: 01.05.2021

IT bezpečnostné metódy. Požiadavky na testovacie nástroje a metódy kalibrácie testovacích nástrojov na použitie pri testovaní neinvazívnych techník zmierňovania útokov v kryptografických moduloch. Časť 1: Testovacie nástroje a metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 20085-2 (97 4106)

Dátum vydania: 01.05.2022

IT bezpečnostné metódy. Požiadavky na testovacie nástroje a metódy kalibrácie testovacích nástrojov na použitie pri testovaní neinvazívnych techník zmierňovania útokov v kryptografických moduloch. Časť 2: Skúšobné kalibračné metódy a prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 20547-4 (97 4144)

Dátum vydania: 01.05.2022

Informačné technológie. Referenčná architektúra veľkých dát. Časť 4: Bezpečnosť a ochrana súkromia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 21827 (97 4124)

Dátum vydania: 01.08.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Inžinierstvo bezpečnostných systémov. Capability Maturity Model® (SSE-CMM®)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 24759 (97 4125)

Dátum vydania: 01.08.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Požiadavky na testovanie kryptografických modulov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 24773-1 (97 4107)

Dátum vydania: 01.05.2021

Softvérové a systémové inžinierstvo. Certifikácia odborníkov v oblasti softvérového a systémového inžinierstva. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27004 (97 4100)

Dátum vydania: 01.05.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Riadenie informačnej bezpečnosti. Monitorovanie, meranie, analýza a vyhodnocovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27009 (97 4152)

Dátum vydania: 01.07.2022

Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Sektorovo špecifická aplikácia pre ISO/IEC 27001. Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27010 (97 4127)

Dátum vydania: 01.03.2022

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Manažérstvo informačnej bezpečnosti medzisektorovej a medziorganizačnej komunikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27013 (97 4128)

Dátum vydania: 01.03.2022

Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Návod na spoločnú implementáciu ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27031 (97 4151)

Dátum vydania: 01.07.2022

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návody pre pripravenosť informačných a komunikačných technológií na zabezpečenie kontinuity činnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27033-1 (97 4103)

Dátum vydania: 01.04.2022

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Sieťová bezpečnosť. Časť 1: Prehľad a koncepty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27033-2 (97 4103)

Dátum vydania: 01.05.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Sieťová bezpečnosť. Časť 2: Návody pre návrh a implementáciu sieťovej bezpečnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27033-3 (97 4103)

Dátum vydania: 01.07.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Sieťová bezpečnosť. Časť 3: Referenčné sieťové scenáre. Hrozby, techniky návrhu a problémy v opatreniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27033-4 (97 4103)

Dátum vydania: 01.07.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Sieťová bezpečnosť. Časť 4: Zabezpečenie komunikácie medzi sieťami pomocou bezpečnostných brán

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27033-5 (97 4103)

Dátum vydania: 01.07.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Sieťová bezpečnosť. Časť 5: Zabezpečenie komunikácie naprieč sieťami použitím virtuálnych privátnych sietí (VPNs)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27033-6 (97 4103)

Dátum vydania: 01.06.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Sieťová bezpečnosť. Časť 6: Zabezpečenie bezdrôtového IP sieťového prístupu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27034-1 (97 4102)

Dátum vydania: 01.05.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Aplikačná bezpečnosť. Časť 1: Prehľad a koncepty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27034-2 (97 4102)

Dátum vydania: 01.06.2021

Informačné technológie.Bezpečnostné metódy. Aplikačná bezpečnosť. Časť 2: Normatívny rámec organizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27034-6 (97 4102)

Dátum vydania: 01.06.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Aplikačná bezpečnosť. Časť 6: Prípadové štúdie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27035-1 (97 4101)

Dátum vydania: 01.07.2022

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Manažment incidentov v informačnej bezpečnosti. Časť 1: Zásady riadenia incidentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27035-2 (97 4101)

Dátum vydania: 01.05.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Manažment incidentov informačnej bezpečnosti. Časť 2: Návody na plánovanie a prípravu odozvy na incident

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27035-3 (97 4101)

Dátum vydania: 01.04.2022

Informačné technológie. Manažment incidentov informačnej bezpečnosti. Časť 3: Návody na prevádzku odozvy na incident IKT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27036-1 (97 4131)

Dátum vydania: 01.06.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Informačná bezpečnosť pre vzťahy s dodávateľmi. Časť 1: Prehľad a koncepty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27036-2 (97 4131)

Dátum vydania: 01.09.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Informačná bezpečnosť pre vzťahy s dodávateľmi. Časť 2: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27036-3 (97 4131)

Dátum vydania: 01.09.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Informačná bezpečnosť pre vzťahy s dodávateľmi. Časť 3: Pokyny pre bezpečnosť dodávateľského reťazca informačných a komunikačných technológií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27036-4 (97 4131)

Dátum vydania: 01.09.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Informačná bezpečnosť pre vzťahy s dodávateľmi. Časť 4: Pokyny pre bezpečnosť cloudových služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27050-1 (97 4145)

Dátum vydania: 01.06.2022

Informačné technológie. Elektronické zisťovanie. Časť 1: Prehľad a koncepty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27050-2 (97 4145)

Dátum vydania: 01.06.2022

Informačné technológie. Elektronické zisťovanie. Časť 2: Návod pre správu a riadenie elektronických zisťovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27050-3 (97 4145)

Dátum vydania: 01.06.2022

Informačné technológie. Elektronické zisťovanie. Časť 3: Kódex postupov pre elektronické zisťovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 27102 (97 4147)

Dátum vydania: 01.06.2022

Riadenie informačnej bezpečnosti. Návod na poistenie kybernetickej bezpečnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 29128 (97 4132)

Dátum vydania: 01.09.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Overovanie kryptografických protokolov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 29146 (97 4133)

Dátum vydania: 01.07.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Rámec pre riadenie prístupu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 29150 (97 4135)

Dátum vydania: 01.07.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Signcryption

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 29184 (97 4142)

Dátum vydania: 01.05.2022

Informačné technológie. Online oboznámenia o ochrane súkromia a súhlas

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 29191 (97 4137)

Dátum vydania: 01.07.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Požiadavky na čiastočne anonymné a čiastočne nezrušiteľné overenie totožnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 29192-1 (97 4136)

Dátum vydania: 01.07.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Ľahká kryptografia. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 29192-2 (97 4136)

Dátum vydania: 01.11.2021

Informačná bezpečnosť. Ľahká kryptografia. Časť 2: Blokové šifry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 29192-3 (97 4136)

Dátum vydania: 01.11.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Ľahká kryptografia. Časť 3: Prúdové šifry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 29192-4 (97 4136)

Dátum vydania: 01.11.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Ľahká kryptografia. Časť 4: Mechanizmy využívajúce asymetrické techniky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 29192-4/Amd1 (97 4136)

Dátum vydania: 01.11.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Ľahká kryptografia. Časť 4: Mechanizmy využívajúce asymetrické techniky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 29192-5 (97 4136)

Dátum vydania: 01.11.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Ľahká kryptografia. Časť 5: Hašovacie funkcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ISO/IEC TS 27100 (97 4146)

Dátum vydania: 01.06.2022

Informačné technológie. Kybernetická bezpečnosť. Prehľad a koncepty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ISO/IEC TS 27570 (97 4143)

Dátum vydania: 01.05.2022

Ochrana súkromia. Návod na ochranu súkromia pre inteligentné mestá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ISO/TS 22317 (97 4140)

Dátum vydania: 01.08.2021

Ochrana spoločnosti. Systémy riadenia kontinuity podnikania. Návod na analýzu vplyvov na podnikanie (BIA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ISO/TS 22375 (97 4108)

Dátum vydania: 01.05.2021

Bezpečnosť a odolnosť. Návod na proces hodnotenia zložitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI ISO/IEC TR 19791 (97 4123)

Dátum vydania: 01.08.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Posúdenie bezpečnosti operačných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI ISO/IEC TR 27016 (97 4130)

Dátum vydania: 01.07.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Riadenie informačnej bezpečnosti. Organizačná ekonomika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI ISO/IEC TR 27103 (97 4105)

Dátum vydania: 01.05.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Kybernetická bezpečnosť, ISO a IEC normy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI ISO/IEC TR 27550 (97 4148)

Dátum vydania: 01.06.2022

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Inžinierstvo ochrany osobných údajov pre procesy životného cyklu systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI ISO/IEC TR 29149 (97 4134)

Dátum vydania: 01.07.2021

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Odporúčané postupy pri poskytovaní a využívaní služieb časovej pečiatky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac