Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 17476 (06 4000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2021

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené ropné plyny. Spotrebiče pracujúce pri tlaku nasýtených pár, ktoré obsahujú horizontálnu kartušu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17476+A1 (06 4000)

Dátum vydania: 01.05.2022

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené ropné plyny. Spotrebiče pracujúce pri tlaku nasýtených pár, ktoré obsahujú horizontálnu kartušu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN Guide 18 (06 4000)

Dátum vydania: 01.07.2021

Plynové spotrebiče a príslušenstvo. Pokyny na implementáciu základných požiadaviek nariadenia 2016/426/EÚ o plynových spotrebičoch do európskych noriem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac