SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 01 0201 (01 0201) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Vyvolené čísla a rady vyvolených čísel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0202 (01 0202)

Dátum vydania: 08.11.1988

Základné pravidlá zameniteľnosti. Normálne dĺžkové rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0204 (01 0204) zrušená

Dátum vydania: 23.09.1978

Základné pravidlá zameniteľnosti. Normálne kužeľovitosti a uhly kužeľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0205 (01 0205) zrušená

Dátum vydania: 17.01.1985

Elektrické stroje točivé a s nimi priamo spojené neelektrické stroje. Výšky osí hriadeľov a metódy kontroly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0206 (01 0206)

Dátum vydania: 01.06.1968

Zmysel otáčania motorov a hnaných strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0206/a (01 0206)

Dátum vydania: 01.04.1973

Zmysel otáčania motorov a hnaných strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0206/b (01 0206)

Dátum vydania: 01.11.1985

Zmysel otáčania motorov a hnaných strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0210 (01 0210)

Dátum vydania: 23.09.1978

Základné pravidlá zameniteľnosti. Normálne uhly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0210/a (01 0210)

Dátum vydania: 01.09.1980

Základné pravidlá zameniteľnosti. Normálne uhly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0210/b (01 0210)

Dátum vydania: 01.12.1982

Základné pravidlá zameniteľnosti. Normálne uhly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0211 (01 0211) zrušená

Dátum vydania: 03.10.1985

Základné pravidlá zameniteľnosti. Zaoblenie a zrazenie hrán

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0215 (01 0215) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Štatistická kontrola kvality. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0220 (01 0220)

Dátum vydania: 27.12.1977

Aplikovaná štatistika. Rovnomerne rozdelené náhodné čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0221 (01 0221)

Dátum vydania: 14.10.1978

Aplikovaná štatistika. Rady odporučených čísiel pre vstupné veličiny štatistických tabuliek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0222 (01 0222)

Dátum vydania: 14.10.1978

Aplikovaná štatistika. Testy významnosti výsledkov pozorovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0223 (01 0223)

Dátum vydania: 05.12.1988

Aplikovaná štatistika. Pravidlá stanovenia odhadov a medzí spoľahlivosti pre parametre normálneho a logaritmicko-normálneho rozdelenia. Prípad úplných výberov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0224 (01 0224)

Dátum vydania: 31.01.1980

Aplikovaná štatistika. Pravidlá stanovenia odhadov a medzí spoľahlivosti pre parametre Weibullovho rozdelenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0225 (01 0225)

Dátum vydania: 21.11.1980

Aplikovaná štatistika. Testy zhody empirického rozdelenia s teoretickým

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0226 (01 0226)

Dátum vydania: 20.11.1980

Štatistická kontrola kvality. Metódy náhodného získania výberu kusových výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0227 (01 0227)

Dátum vydania: 04.12.1984

Aplikovaná štatistika. Grafické metódy spracovania údajov. Pravdepodobnostné siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0228 (01 0228)

Dátum vydania: 10.04.1987

Aplikovaná štatistika. Pravidlá stanovenia odhadov a medzí spoľahlivosti pre parametre binomického a záporného binomického rozdelenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0229 (01 0229)

Dátum vydania: 11.05.1987

Aplikovaná štatistika. Pravidlá stanovenia odhadov a medzí spoľahlivosti pre parametre Poissonovho rozdelenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0230 (01 0230)

Dátum vydania: 12.10.1987

Aplikovaná štatistika. Analýza rozptylu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0250 (01 0250)

Dátum vydania: 25.02.1972

Štatistické metódy v priemyselnej praxi. Všeobecné základy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0250/a (01 0250)

Dátum vydania: 01.02.1974

Štatistické metódy v priemyselnej praxi. Všeobecné základy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0250/b (01 0250)

Dátum vydania: 01.02.1978

Štatistické metódy v priemyselnej praxi. Všeobecné základy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0251 (01 0251) zrušená

Dátum vydania: 17.05.1988

Vzájomná zhoda výsledkov skúšobných metód. Stanovenie opakovateľnosti a reprodukovateľnosti normalizovanej skúšobnej metódy pomocou medzilaboratórnych skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0252 (01 0252)

Dátum vydania: 01.08.1974

Štatistické metódy v priemyselnej praxi II. Závislosti medzi náhodnými veličinami - korelácia a regresia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0253 (01 0253)

Dátum vydania: 01.08.1974

Štatistické metódy v priemyselnej praxi III. Základné neparametrické metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0253/a (01 0253)

Dátum vydania: 01.05.1978

Štatistické metódy v priemyselnej praxi III. Základné neparametrické metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0254 (01 0254)

Dátum vydania: 28.12.1974

Štatistická prebierka porovnávaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0254/a (01 0254)

Dátum vydania: 01.12.1982

Štatistická prebierka porovnávaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0254/Z2 (01 0254)

Dátum vydania: 01.04.1992

Štatistická prebierka porovnávaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0255 (01 0255)

Dátum vydania: 11.05.1959

Štatistická kontrola kvality. Štatistická prebierka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0255/a (01 0255)

Dátum vydania: 01.07.1965

Štatistická kontrola kvality. Štatistická prebierka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0255/b (01 0255)

Dátum vydania: 01.01.1969

Štatistická kontrola kvality. Štatistická prebierka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0255/c (01 0255)

Dátum vydania: 01.08.1969

Štatistická kontrola kvality. Štatistická prebierka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0255/d (01 0255)

Dátum vydania: 01.02.1976

Štatistická kontrola kvality. Štatistická prebierka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0256 (01 0256)

Dátum vydania: 28.12.1967

Štatistická kontrola kvality. Zvláštne typy štatistických prebierok meraním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0257 (01 0257)

Dátum vydania: 03.08.1977

Štatistická prebierka porovnávaním pre plynulú výrobu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0257/a (01 0257)

Dátum vydania: 01.01.1986

Štatistická prebierka porovnávaním pre plynulú výrobu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0258 (01 0258) zrušená

Dátum vydania: 24.08.1981

STATISTICKA PREJIMKA MERENIM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0259 (01 0259) zrušená

Dátum vydania: 21.11.1980

Štatistická prebierka porovnávaním. Preberacie plány postupným výberom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0260 (01 0260)

Dátum vydania: 15.07.1988

Štatistická prebierka porovnávaním. Preberacie plány jedným výberom s prípustným počtom chybných jednotiek vo výbere rovným nule

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0265 (01 0265) zrušená

Dátum vydania: 24.02.1984

Štatistická regulácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0266 (01 0266)

Dátum vydania: 16.11.1985

Zvláštne typy štatistickej regulácie. Metóda kumulovaných súčtov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1119 (01 0204) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Rady kužeľovitosti a uhlov kužeľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1119 (01 0204)

Dátum vydania: 01.06.2012

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Rady kužeľovitosti a uhlov kužeľov (ISO 1119: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1119/Z1 (01 0204) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Rady kužeľovitosti a uhlov kužeľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2538 (01 0203) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Rady uhlov a sklonov priziem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2538/Z1 (01 0203) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Rady uhlov a sklonov priziem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10725 (01 0263)

Dátum vydania: 01.03.2005

Výberové preberacie plány a postupy pri kontrole nekusových materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11095 (01 0237)

Dátum vydania: 01.05.2002

Lineárna kalibrácia s použitím referenčných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11453 (01 0236)

Dátum vydania: 01.05.2002

Štatistická interpretácia údajov. Testy a intervaly spoľahlivosti pre podiely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11843-1 (01 0280)

Dátum vydania: 01.05.2002

Detekčná schopnosť. Časť 1: Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11843-1/C1 (01 0280)

Dátum vydania: 01.06.2010

Detekčná schopnosť. Časť 1: Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11843-2 (01 0280)

Dátum vydania: 01.11.2002

Detekčná schopnosť. Časť 2: Metodika lineárnej kalibrácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11843-2/C1 (01 0280)

Dátum vydania: 01.06.2010

Detekčná schopnosť. Časť 2: Metodika lineárnej kalibrácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11843-3 (01 0280)

Dátum vydania: 01.08.2005

Detekčná schopnosť. Časť 3: Metodika na stanovenie kritickej hodnoty ozvy bez použitia dát z kalibrácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11843-4 (01 0280)

Dátum vydania: 01.01.2008

Detekčná schopnosť. Časť 4: Metodika porovnania minimálnej detegovateľnej hodnoty s danou hodnotou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11843-5 (01 0280)

Dátum vydania: 01.04.2011

Detekčná schopnosť. Časť 5: Metodika v prípade lineárnej a nelineárnej kalibrácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 16269-6 (01 0233) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Štatistická interpretácia dát. Časť 6: Stanovenie štatistických tolerančných intervalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 16269-7 (01 0233)

Dátum vydania: 01.01.2005

Štatistická interpretácia dát. Časť 7: Medián. Odhadovanie a intervaly spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 16269-8 (01 0233)

Dátum vydania: 01.09.2007

Štatistická interpretácia dát. Časť 8: Stanovenie predikčných intervalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 17 (01 0201)

Dátum vydania: 01.12.1997

Pokyny na použitie vybraných čísel a postupností vybraných čísel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 21747 (01 0275) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2010

Štatistické metódy. Výkonnosť procesu a štatistiky spôsobilosti pre meraný znak kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2602 (01 0231)

Dátum vydania: 01.04.1993

Štatistická interpretácia výsledkov skúšok. Odhad priemeru. Interval spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2859-0 (01 0261) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 0: Úvod do systému štatistických prebierok porovnávaním podľa ISO 2859

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2859-1 (01 0261) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1992

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 1: Preberacie plány AQL pre kontrolu každej dávky v sérii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2859-1 (01 0261)

Dátum vydania: 01.04.2004

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 1: Preberacie plány AQL na kontrolu každej dávky v sérii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2859-1/Amd1 (01 0261)

Dátum vydania: 01.04.2012

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 1: Preberacie plány AQL na kontrolu každej dávky v sérii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2859-1/Z1 (01 0261)

Dátum vydania: 01.01.2006

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 1: Preberacie plány AQL na kontrolu každej dávky v sérii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2859-1/Z1 (01 0261) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1995

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 1: Preberacie plány AQL pre kontrolu každej dávky v sérii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2859-10 (01 0261) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 10: Úvod do systému štatistických prebierok porovnávaním podľa ISO 2859

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2859-2 (01 0261) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1992

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 2: Preberacie plány LQ pre kontrolu izolovaných dávok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2859-3 (01 0261) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1993

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 3: Občasná prebierka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2859-3 (01 0261)

Dátum vydania: 01.09.2006

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 3: Občasná prebierka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2859-4 (01 0261) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 4: Postupy pri posudzovaní deklarovaných úrovní kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2859-4 (01 0261) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Štatistická prebierka porovnávaním. Časť 4: Postupy pri posudzovaní stanovených úrovní kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2859-5 (01 0261)

Dátum vydania: 01.02.2007

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 5: Systém sekvenčných preberacích plánov AQL na kontrolu každej dávky v sérii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3 (01 0201)

Dátum vydania: 01.12.1997

Vybrané čísla. Postupnosti vybraných čísel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3207 (01 0232) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1993

Štatistická interpretácia údajov. Stanovenie štatistického tolerančného intervalu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3301 (01 0235)

Dátum vydania: 01.12.1993

Štatistická interpretácia údajov. Porovnanie dvoch priemerov v prípade párových pozorovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3534/3 (01 0216) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1993

Štatistika - Slovník a značky. Časť 3: Navrhovanie experimentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3534-1 (01 0216) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Štatistika. Slovník a značky. Časť 1: Pravdepodobnosť a všeobecné štatistické termíny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK/EN
STN ISO 3534-1 (01 0216)

Dátum vydania: 01.05.2008

Štatistika. Slovník a značky. Časť 1: Všeobecné štatistické termíny a termíny používané v teórii pravdepodobnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK/EN
STN ISO 3534-2 (01 0216)

Dátum vydania: 01.02.2009

Štatistika. Slovník a značky. Časť 2: Aplikovaná štatistika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3534-2 (01 0216) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Štatistika. Slovník a značky. Časť 2: Štatistické riadenie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3534-3 (01 0216) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Štatistika. Slovník a značky. Časť 3: Navrhovanie experimentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3951 (01 0258) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Preberacie postupy a grafy pri kontrole meraním pre percento nezhodných jednotiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3951-1 (01 0258) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Štatistické prebierky meraním. Časť 1: Špecifikácia preberacích plánov AQL jedným výberom na kontrolu každej dávky pre jeden znak kvality a jednu hodnotu AQL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 497 (01 0201)

Dátum vydania: 01.12.1997

Pokyny na voľbu postupností vybraných čísel a postupností obsahujúcich ďalej zaokrúhlené hodnoty vybraných čísel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5725-1 (01 0251)

Dátum vydania: 01.07.2000

Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 1: Všeobecné zásady a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5725-1/C1 (01 0251)

Dátum vydania: 01.07.2006

Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 1: Všeobecné zásady a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5725-2 (01 0251) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 2: Základná metóda stanovenia opakovateľnosti a reprodukovateľnosti normalizovanej metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5725-2/C1 (01 0251) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 2: Základná metóda stanovenia opakovateľnosti a reprodukovateľnosti normalizovanej metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5725-3 (01 0251)

Dátum vydania: 01.07.2000

Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 3: Medziľahlé miery zhodnosti normalizovanej metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5725-3/C1 (01 0251)

Dátum vydania: 01.07.2006

Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 3: Medziľahlé miery zhodnosti normalizovanej metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5725-4 (01 0251) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 4: Základné metódy stanovenia správnosti normalizovanej metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5725-5 (01 0251)

Dátum vydania: 01.05.2002

Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 5: Alternatívne metódy stanovenia zhodnosti normalizovanej metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>