SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 13 6301 (13 6301) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1979

Liatinové vstupné poklopy a vtokové mreže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 13 6305 (13 6305) zrušená

Dátum vydania: 06.08.1983

Ľahký štvorcový poklop

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 13 6308 (13 6308) zrušená

Dátum vydania: 06.08.1983

Ťažký štvorcový poklop

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6310 (13 6310) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1985

Liatinové vstupné poklopy a vtokové mreže. Kruhový poklop

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6311 (13 6311) zrušená

Dátum vydania: 04.03.1964

Kanalizačná liatina. Rám poklopu na vstupné šachty zo sivej liatiny s betónovým prstencom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 13 6311/a (13 6311) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1976

Kanalizačná liatina. Rám poklopu na vstupné šachty zo sivej liatiny s betónovým prstencom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6312 (13 6312) zrušená

Dátum vydania: 04.03.1964

Kanalizačná liatina. Veko poklopu na vstupné šachty zo sivej liatiny s betónovou výplňou na skúšobné zaťaženie 25 t

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 13 6312/a (13 6312) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1976

Kanalizačná liatina. Veko poklopu na vstupné šachty zo sivej liatiny s betónovou výplňou na skúšobné zaťaženie 25 t

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6313 (13 6313) zrušená

Dátum vydania: 04.03.1964

Kanalizačná liatina. Veko poklopu na vstupné šachty zo sivej liatiny s betónovou výplňou na skúšobné zaťaženie 40 t

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 13 6313/a (13 6313) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1976

Kanalizačná liatina. Veko poklopu na vstupné šachty zo sivej liatiny s betónovou výplňou na skúšobné zaťaženie 40 t

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6315 (13 6315) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Liatinové vstupné poklopy a vtokové mreže. Poklop na vstupné šachty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 13 6316 (13 6316) zrušená

Dátum vydania: 21.03.1980

Kanalizačná liatina. Vstupný poklop kruhový

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6321 (13 6321) zrušená

Dátum vydania: 10.06.1983

Liatinové vstupné poklopy a mreže. Ľahká mreža

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6322 (13 6322) zrušená

Dátum vydania: 23.06.1983

Liatinové vstupné poklopy a mreže. Mreža Js 300

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6328 (13 6328) zrušená

Dátum vydania: 14.11.1957

Kanalizačná liatina. Dvojitá mreža pre vozovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6331 (13 6331) zrušená

Dátum vydania: 14.11.1957

Kanalizačná liatina. Mreža s lievikom na vozovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6332 (13 6332) zrušená

Dátum vydania: 14.11.1957

Kanalizačná liatina. Mreža bez nálevky pre vozovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6340 (13 6340) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1988

Kanalizačná liatina. Podlahové vpusty DN 65, DN 100

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 13 6340/a (13 6340) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1989

Kanalizačná liatina. Podlahové vpusty DN 65, DN 100

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 13 6340/Z2 (13 6340) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Kanalizačná liatina. Podlahové vpusty DN 65, DN 100

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 13 6340/Z3 (13 6340) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Kanalizačná liatina. Podlahové vpusty DN 65, DN 100

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6346 (13 6346) zrušená

Dátum vydania: 14.11.1957

Kanalizačná liatina. Vtok na odvodnenie vodorovných striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 13 6346/a (13 6346) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1962

Kanalizačná liatina. Vtok na odvodnenie vodorovných striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 13 6346/Z2 (13 6346) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Kanalizačná liatina. Vtok na odvodnenie vodorovných striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 13 6346/Z3 (13 6346) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Kanalizačná liatina. Vtok na odvodnenie vodorovných striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 13 6350 (13 6350)

Dátum vydania: 22.01.1980

Kanalizačná liatina. Vidlicové stúpadlo do šachiet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6351 (13 6351)

Dátum vydania: 31.01.1980

Kanalizačná liatina. Kapsové stúpadlo do šachiet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6360 (13 6360)

Dátum vydania: 31.01.1980

Kanalizačná liatina. Lapač strešných splavenín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 6365 (13 6365) zrušená

Dátum vydania: 24.01.1968

Kanalizácia. Liatinová zápachová uzávierka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 124 (13 6301) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht pre pozemné komunikácie. Konštrukčné požiadavky, typové skúšanie, označovanie, kontrola kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 124/O1 (13 6301) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht pre pozemné komunikácie. Konštrukčné požiadavky, typové skúšanie, označovanie, kontrola kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 124-1 (13 6301)

Dátum vydania: 01.11.2015

Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 1: Definície, triedenie, všeobecné zásady navrhovania, funkčné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 124-2 (13 6301)

Dátum vydania: 01.11.2015

Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z liatiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 124-3 (13 6301)

Dátum vydania: 01.11.2015

Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 3: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z ocele alebo z hliníkových zliatin

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 124-4 (13 6301)

Dátum vydania: 01.11.2015

Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 4: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht zo železobetónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 124-5 (13 6301)

Dátum vydania: 01.11.2015

Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 5: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z kompozitných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 124-6 (13 6301)

Dátum vydania: 01.11.2015

Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 6: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z polypropylénu (PP), polyetylénu (PE) alebo nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 274 (13 6305) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Zdravotnotechnické armatúry. Odpadové armatúry pre umývadlá, bidety a vane. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 274-1 (13 6305)

Dátum vydania: 01.04.2005

Odpadové armatúry pre zdravotnotechnické zariadenia. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 274-1 (13 6305) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Odpadové súpravy pre zdravotnotechnické zariaďovacie predmety. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 274-2 (13 6305)

Dátum vydania: 01.12.2002

Odpadové armatúry pre zdravotnotechnické zariadenia. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 274-3 (13 6305)

Dátum vydania: 01.12.2002

Odpadové armatúry pre zdravotnotechnické zariadenia. Časť 3: Kontrola kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac