SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 13 9700 (13 9700)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Prehľad súčastí potrubí a armatúr pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9701 (13 9701)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Pripájacie rozmery potrubí a armatúr pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9702 (13 9702)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Prehľad materiálu potrubí a armatúr pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9703 (13 9703)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Obrobené konce rúrok, tvaroviek a armatúr pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9710 (13 9710)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Súčasti prírubových spojov potrubí pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|). Technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9711 (13 9711)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Príruby závitové ploché pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9712 (13 9712)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Príruby zaslepovacie pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9713 (13 9713)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Prírubové prechody pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9714 (13 9714)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Príruby na teplomerové objímky pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9721 (13 9721)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Tesniace šošovky pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9722 (13 9722)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Zaslepovacie šošovky pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9723 (13 9723)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Ukazovateľ pre zaslepovacie šošovky pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9731 (13 9731)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Skrutky závrtné presné a presné pružné pre potrubia s pracovným pretlakom 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9732 (13 9732)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Dĺžky skrutiek pre prírubové spoje potrubí s pracovným pretlakom 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9736 (13 9736)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Teplomerové objímky s vonkajším závitom pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9737 (13 9737)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Teplomerové objímky s vnútorným závitom pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9740 (13 9740)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Tvarovky pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|). Technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9741 (13 9741)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Tvarovky L pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9742 (13 9742)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Tvarovky L s odberom pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9743 (13 9743)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Tvarovky L predĺžené pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9744 (13 9744)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Tvarovky T pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9745 (13 9745)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Tvarovky T s odberom pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9746 (13 9746)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Šošovkové prípojky pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9747 (13 9747)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Prípojky s odberom pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9750 (13 9750)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Oblúky 90° pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9751 (13 9751)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Oblúky 90° nerovnoramenné pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9752 (13 9752)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Oblúk 180° pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9755 (13 9755)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry a potrubia. Prechody pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9760 (13 9760)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry priemyselné. Armatúry pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|). Technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 13 9760/Z1 (13 9760)

Dátum vydania: 25.10.1993

Armatúry priemyselné. Armatúry pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|). Technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9761 (13 9761)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry priemyselné. Ventil uzavierací priamy k tlakomeru pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|). Js 3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9765 (13 9765)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry priemyselné. Ventil uzavierací rohový pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9766 (13 9766)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry priemyselné. Ventily uzavieracie rohové prírubové a naváracie pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9771 (13 9771)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry priemyselné. Ventily spätné s kužeľkou prírubové a naváracie pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9772 (13 9772)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry priemyselné. Ventily spätné s guľou prírubové a naváracie pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9775 (13 9775)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry priemyselné. Ventily regulačné rohové prírubové a naváracie pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9776 (13 9776)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry priemyselné. Ventily regulačné rohové s komorou pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9785 (13 9785)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry priemyselné. Stavoznak pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 13 9791 (13 9791)

Dátum vydania: 15.01.1975

Armatúry priemyselné. Odlučovače pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12560-1 (13 9715)

Dátum vydania: 01.09.2001

Príruby a ich spoje. Tesnenia na vybraté príruby. Časť 1: Nekovové tesnenia s vložkami alebo bez vložiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12560-2 (13 9715) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Príruby a ich spoje. Tesnenia na vybraté príruby. Časť 2: Špirálové tesnenia pre oceľové príruby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12560-2 (13 9715)

Dátum vydania: 01.01.2014

Príruby a ich spoje. Tesnenia na vybraté príruby. Časť 2: Špirálové tesnenia pre oceľové príruby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12560-3 (13 9715)

Dátum vydania: 01.09.2001

Príruby a ich spoje. Tesnenia na vybraté príruby. Časť 3: Nekovové ovíjacie tesnenia PTFE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12560-4 (13 9715)

Dátum vydania: 01.09.2001

Príruby a ich spoje. Tesnenia na vybraté príruby. Časť 4: Ryhované, ploché alebo drážkované kovové a nekovové tesnenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12560-5 (13 9715)

Dátum vydania: 01.09.2001

Príruby a ich spoje. Tesnenia na vybraté príruby. Časť 5: Kovové prstencové tesnenia pre oceľové príruby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12560-6 (13 9715)

Dátum vydania: 01.07.2004

Príruby a prírubové spoje. Tesnenia na vybraté príruby. Časť 6: Pokryté ryhované kovové tesnenia na oceľové príruby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12560-7 (13 9715)

Dátum vydania: 01.12.2004

Príruby a prírubové spoje. Tesnenia na vybraté príruby. Časť 7: Kovom pokryté tesnenia na oceľové príruby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac