SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 01 5005 (01 5005)

Dátum vydania: 13.05.1976

Nedeštruktívne skúšanie. Nedeštruktívne skúšanie materiálov a výrobkov prežarovaním. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5006 (01 5006) zrušená

Dátum vydania: 10.11.1976

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie materiálov a výrobkov magnetickou metódou práškovou. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5007 (01 5007) zrušená

Dátum vydania: 10.11.1976

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie materiálov a výrobkov kapilárnymi metódami. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5008 (01 5008) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1986

Nedeštruktívne skúšanie materiálov a výrobkov metódou rozptylových magnetických indukčných tokov. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5009 (01 5009) zrušená

Dátum vydania: 26.06.1990

Nedeštruktívne skúšanie. Neutrónová defektoskopia. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5010 (01 5010) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1976

Nedeštruktívne skúšanie. Zisťovanie chýb materiálu prežarovaním. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5015 (01 5015) zrušená

Dátum vydania: 26.02.1985

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie materiálov a výrobkov magnetickou práškovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5016 (01 5016) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie materiálov a výrobkov kapilárnymi metódami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5020 (01 5020)

Dátum vydania: 13.05.1978

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie materiálov a výrobkov ultrazvukom. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5021 (01 5021)

Dátum vydania: 01.09.1995

Nedeštruktívne skúšanie. Meranie hrúbky materiálov ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5022 (01 5022) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1984

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie materiálov a výrobkov ultrazvukom. Vyhodnotenie veľkosti chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5024 (01 5024) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1987

Nedeštruktívne skúšanie. Ručné skúšanie plechu ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5028-1 (01 5028) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1988

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie oceľových bezšvových rúrok ultrazvukom. Všeobecné údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5028-2 (01 5028) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1988

Nedeštruktívne skúšanie. Skúška oceľových bezšvových rúrok ultrazvukom. Zisťovanie pozdĺžnych chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5028-3 (01 5028) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1988

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie oceľových bezšvových rúrok ultrazvukom. Zisťovanie priečnych chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5028-4 (01 5028) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1988

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie oceľových bezšvových rúrok ultrazvukom. Zisťovanie chýb typu dvojitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5030 (01 5030)

Dátum vydania: 24.01.1968

Stanovenie zrnitosti sitovým rozborom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5030/a (01 5030)

Dátum vydania: 01.06.1983

Stanovenie zrnitosti sitovým rozborom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5042 (01 5042) zrušená

Dátum vydania: 03.08.1988

Nedeštruktívne skúšanie. Ručné skúšanie rovinných výkovkov ultrazvukom. Výkovky z ocele tried 11 až 17 a 19 od hrúbky 30 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 5042/a (01 5042) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1989

Nedeštruktívne skúšanie. Ručné skúšanie rovinných výkovkov ultrazvukom. Výkovky z ocele tried 11 až 17 a 19 od hrúbky 30 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5043 (01 5043) zrušená

Dátum vydania: 03.08.1988

Nedeštruktívne skúšanie. Ručné skúšanie kruhových výkovkov a vývalkov ultrazvukom. Výkovky a vývalky z ocele tried 11 až 17 a 19 od priemeru 50 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5047 (01 5047) zrušená

Dátum vydania: 05.12.1988

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie oceľových rúrok metódou magnetických rozptylových tokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5048 (01 5048) zrušená

Dátum vydania: 30.01.1985

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie oceľových tyčí metódou rozptylových tokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5049 (01 5049) zrušená

Dátum vydania: 05.12.1988

Nedeštruktívne skúšanie. Zisťovanie nepriepustnosti rúrok elektromagnetickými metódami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5050 (01 5050)

Dátum vydania: 24.07.1968

Opotrebenie materiálu. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5051 (01 5051) zrušená

Dátum vydania: 28.12.1974

Nedeštruktívne skúšanie. Názvoslovie. Skúšanie materiálov a výrobkov vírivými prúdmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5054 (01 5054) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1985

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšky oceľových rúrok vírivými prúdmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5055 (01 5055) zrušená

Dátum vydania: 15.05.1974

Nedeštruktívne skúšanie. Skúška tyčí vírivými prúdmi pre tyče z ocele tried 11 až 17 a 19 priemerov od 10 do 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 5055/a (01 5055) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1987

Nedeštruktívne skúšanie. Skúška tyčí vírivými prúdmi pre tyče z ocele tried 11 až 17 a 19 priemerov od 10 do 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5056 (01 5056) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1990

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie oceľových drôtov metódou vírivých prúdov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5057 (01 5057) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie rúrok z neželezných kovov a ich zliatin metódou vírivých prúdov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5058 (01 5058) zrušená

Dátum vydania: 13.10.1975

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšky tyčí z neželezných kovov vírivými prúdmi. Pre tyče priemerov 10 až 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5082 (01 5082) zrušená

Dátum vydania: 10.02.1976

Stanovenie odolnosti materiálu proti kavitačnému opotrebeniu na ultrazvukovom vibračnom prístroji

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5084 (01 5084) zrušená

Dátum vydania: 02.07.1973

Stanovenie odolnosti kovových materiálov proti abrazívnemu opotrebeniu na brúsnom plátne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 5088 (01 5088) zrušená

Dátum vydania: 27.06.1973

Stanovenie odolnosti materiálov proti erozívnemu opotrebeniu v kvapalinách s časticami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10160 (01 5024)

Dátum vydania: 01.11.2001

Skúšanie oceľových plochých výrobkov s hrúbkou 6 mm alebo väčšou ultrazvukom (odrazová metóda)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10228-1 (01 5039) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových výkovkov. Časť 1: Skúšanie magnetickým práškom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10228-1 (01 5039) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Nedeštruktívne skúšanie oceľových výkovkov. Časť 1: Skúšanie magnetickým práškom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10228-1 (01 5039)

Dátum vydania: 01.12.2016

Nedeštruktívne skúšanie oceľových výkovkov. Časť 1: Skúšanie magnetickým práškom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10228-2 (01 5039)

Dátum vydania: 01.12.2016

Nedeštruktívne skúšanie oceľových výkovkov. Časť 2: Kapilárna skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10228-2 (01 5039) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Nedeštruktívne skúšanie oceľových výkovkov. Časť 2: Kapilárna skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10228-2 (01 5039) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových výkovkov. Časť 2: Kapilárna skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10228-3 (01 5039) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových výkovkov. Časť 3: Skúšanie výkovkov z feritických alebo martenzitických ocelí ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10228-3 (01 5039) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Nedeštruktívne skúšanie oceľových výkovkov. Časť 3: Skúšanie výkovkov z feritických alebo martenzitických ocelí ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10228-3 (01 5039)

Dátum vydania: 01.12.2016

Nedeštruktívne skúšanie oceľových výkovkov. Časť 3: Skúšanie výkovkov z feritických alebo martenzitických ocelí ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10228-4 (01 5039)

Dátum vydania: 01.12.2016

Nedeštruktívne skúšanie oceľových výkovkov. Časť 4: Skúšanie výkovkov z austenitických a austeniticko-feritických koróziivzdorných ocelí ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10228-4 (01 5039) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Nedeštruktívne skúšanie oceľových výkovkov. Časť 4: Skúšanie výkovkov z austenitických a austeniticko-feritických koróziivzdorných ocelí ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10228-4 (01 5039) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových výkovkov. Časť 4: Skúšanie výkovkov z austenitických a austeniticko-feritických koróziivzdorných ocelí ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-1 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 1: Automatizované elektromagnetické skúšanie bezšvových a zváraných rúr z feromagnetických ocelí (okrem rúr zváraných pod tavivom) na overovanie tesnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-10 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 10: Automatizované röntgenové skúšanie zvarového spoja oblúkom zváraných oceľových rúr na zisťovanie dvojitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-10 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 10: Skúšanie zvarových spojov oceľových rúr zváraných automatizovaným tavným zváraním rádiografickou skúškou na zisťovanie necelistvostí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-11 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 11: Skúšanie koncov bezšvových a zváraných rúr kapilárnou metódou na zisťovanie povrchových necelistvostí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-11 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 11: Skúšanie bezšvových a zváraných rúr na zisťovanie necelistvostí kapilárnou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-12 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 12: Skúšanie bezšvových a zváraných rúr z feromagnetických ocelí na zisťovanie povrchových necelistvostí magnetickou práškovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-12 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 12: Skúšanie bezšvových a zváraných rúr z feromagnetických ocelí magnetickou práškovou metódou na zisťovanie povrchových necelistvostí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-13 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 13: Automatizované skúšanie hrúbky bezšvových a zváraných oceľových rúr (okrem rúr zváraných pod tavivom) ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-13 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 13: Automatizované skúšanie bezšvových a zváraných rúr (okrem rúr zváraných pod tavivom) ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-14 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 14: Automatizované ultrazvukové skúšanie oceľových rúr na zisťovanie dvojitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-14 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 14: Automatizované skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr (okrem rúr zváraných pod tavivom) ultrazvukom na zisťovanie laminárnych chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-15 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 15: Automatizované skúšanie pásov/plechov používaných na výrobu zváraných oceľových rúr ultrazvukom na zisťovanie laminárnych necelistvostí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-15 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 15: Automatizované ultrazvukové skúšanie plechov/pásov používaných na výrobu zváraných oceľových rúr na zisťovanie dvojitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-16 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 16: Automatizované ultrazvukové skúšanie oblasti priľahlej k zvarovému spoju zváraných oceľových rúr na zisťovanie dvojitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-16 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 16: Zvárané oceľové rúry. Automatizované skúšanie oblastí priľahlých k zvarovým spojom ultrazvukom na zisťovanie dvojitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-17 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 17: Skúšanie koncov bezšvových a zváraných oceľových rúr ultrazvukom na zisťovanie laminárnych necelistvostí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-17 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 17: Ultrazvukové skúšanie koncov bezšvových a zváraných oceľových rúr na zisťovanie dvojitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-18 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 18: Skúšanie koncov bezšvových a zváraných rúr z feromagnetických ocelí na zisťovanie dvojitosti magnetickou práškovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-18 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 18: Skúšanie koncov bezšvových a zváraných rúr z feromagnetických ocelí magnetickou práškovou metódou na zisťovanie laminárnych necelistvostí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-2 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 2: Automatizované skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr (okrem rúr zváraných pod tavivom) z austenitických a austeniticko-feritických ocelí vírivými prúdmi na overovanie netesnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-2 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 2: Automatizované skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr vírivými prúdmi z austenitických a austeniticko-feritických ocelí na overovanie tesnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-3 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 3: Automatizované skúšky vírivými prúdmi na dôkaz chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-3 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 3: Automatizované skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr (okrem rúr zváraných pod tavivom) vírivými prúdmi na zisťovanie chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-4 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 4: Automatizované skúšanie bezšvových rúr z feromagnetických ocelí magnetickými rozptylovými tokmi na zisťovanie priečnych chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-4 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 4: Automatizované skúšanie bezšvových rúr z feromagnetických materiálov po celom obvode rozptylovými tokmi na zisťovanie necelistvosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-5 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 5: Automatizované sondy na meranie magnetického poľa bezšvových a zváraných rúr z feromagnetických ocelí (okrem rúr zváraných pod tavivom). Skúšky rozptylovými tokmi na zisťovanie pozdÍžnych chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-5 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 5: Automatizované skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr (okrem rúr zváraných pod tavivom) z feromagnetických ocelí magnetickými rozptylovými tokmi na zisťovanie pozdĺžných chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-6 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 6: Automatizované skúšanie bezšvových oceľových rúr ultrazvukom na zisťovanie priečnych chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-6 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 6: Automatizované ultrazvukové skúšanie oceľových rúr na zisťovanie priečnych chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-7 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 7: Automatizované ultrazvukové skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr (okrem rúr zváraných pod tavivom) na zisťovanie pozdÍžnych chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-7 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 7: Automatizované ultrazvukové skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr (okrem rúr zváraných pod tavivom) na zisťovanie pozdĺžnych chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-8 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 8: Automatizované ultrazvukové skúšanie zvarového spoja elektricky zvarovaných oceľových rúr na zisťovanie pozdÍžnych chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-8 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 8: Oceľové rúry zvárané elektrickým oblúkom. Automatizované skúšanie zvarových spojov ultrazvukom na zisťovanie pozdĺžnych chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10246-9 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 9: Oceľové rúry zvárané pod tavivom. Automatizované skúšanie zvarových spojov ultrazvukom na zisťovanie pozdĺžnych a/alebo priečnych chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10246-9 (01 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 9: Automatizované ultrazvukové skúšanie zvarového spoja zváraných oceľových rúr na zisťovanie pozdÍžnych a priečnych necelistvostí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10256 (01 5003) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúrok. Kompetentnosť a spôsobilosť pracovníkov nedeštruktívneho skúšania pre stupeň 1 a 2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10256 (01 5003) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Kompetentnosť a spôsobilosť pracovníkov nedeštruktívneho skúšania pre stupeň 1 a 2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10306 (01 5033)

Dátum vydania: 01.08.2002

Oceľ. Skúšanie H-profilov s paralelnou prírubou a IPE profilov ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10307 (01 5035)

Dátum vydania: 01.08.2002

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie plochých výrobkov z austenitických a austeniticko-feritických ocelí hrúbky rovnej alebo väčšej ako 6 mm ultrazvukom (odrazová metóda)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10308 (01 5036)

Dátum vydania: 01.08.2002

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie oceľových tyčí ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12084 (01 5070) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie vírivými prúdmi. Všeobecné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12084/A1 (01 5070) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie vírivými prúdmi. Všeobecné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12223 (01 5025) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie ultrazvukom. Špecifikácia pre kalibračný blok č. 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12223 (01 5032) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie ultrazvukom. Špecifikácia pre kalibračný blok č. 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12543-1 (01 5023)

Dátum vydania: 01.11.2001

Nedeštruktívne skúšanie. Charakteristika ohniska priemyselných röntgenových zariadení na nedeštruktívne skúšanie. Časť 1: Skenovacia metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12543-2 (01 5023) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Nedeštruktívne skúšanie. Charakteristika ohniska priemyselných röntgenových zariadení na nedeštruktívne skúšanie. Časť 2: Rádiografická metóda dierkovou komorou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12543-2 (01 5023) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Nedeštruktívne skúšanie. Charakteristiky ohniska priemyselných röntgenových zariadení na nedeštruktívne skúšanie. Časť 2: Rádiografická metóda dierkovou komorou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12543-2 (01 5023) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2009

Nedeštruktívne skúšanie. Charakteristiky ohniska priemyselných röntgenových zariadení na nedeštruktívne skúšanie. Časť 2: Rádiografická metóda dierkovou komorou.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12543-2 (01 5023)

Dátum vydania: 01.09.2021

Nedeštruktívne skúšanie. Charakteristiky ohniska priemyselných röntgenových zariadení na nedeštruktívne skúšanie. Časť 2: Rádiografická metóda dierkovou komorou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12543-3 (01 5023)

Dátum vydania: 01.11.2001

Nedeštruktívne skúšanie. Charakteristika ohniska priemyselných röntgenových zariadení na nedeštruktívne skúšanie. Časť 3: Rádiografická metóda štrbinovou komorou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12543-4 (01 5023)

Dátum vydania: 01.11.2001

Nedeštruktívne skúšanie. Charakteristika ohniska priemyselných röntgenových zariadení na nedeštruktívne skúšanie. Časť 4: Metóda hrany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12543-5 (01 5004) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Nedeštruktívne skúšanie. Ohniskové body priemyselných prežarovacích systémov na nedeštruktívne skúšanie. Časť 5: Meranie veľkosti skutočných ohniskových bodov malých a mikroohniskových röntgenových žiariviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>