SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 01 5200 (01 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Značky zhody.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 5200-1 (01 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Certifikačné značky. 1. časť: Názvoslovie, označovanie a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 5201 (01 5201) zrušená

Dátum vydania: 29.02.1988

Systém posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov. Základné termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 5250 (01 5250) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1988

Systém posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov. Certifikát zhody a protokol o skúškach vzoriek výrobkov. Vzor úpravy a spôsob vypĺňania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 5251 (01 5251) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1987

Systém posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov. Zoznam výrobkov podliehajúcich certifikácii. Vzor úpravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 5252 (01 5252) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1988

Systém posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov. Dokument o výsledkoch posudzovania skúšobného laboratória (strediska) a osvedčenie akreditovaného skúšobného laboratória (strediska). Vzor úpravy a spôsob vypĺňania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 45001 (01 5253) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1991

Všeobecné kritériá pre činnosť skúšobných laboratórií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 45002 (01 5254) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1991

Všeobecné kritériá na posudzovanie skúšobných laboratórií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 45003 (01 5255)

Dátum vydania: 03.08.1998

Akreditačné systémy pre kalibračné a skúšobné laboratóriá. Všeobecné požiadavky na činnosť a uznávanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 45003 (01 5255) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1991

Všeobecné kritériá pre akreditačné orgány laboratórií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 45004 (01 5260) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Všeobecné kritéria pre činnosť kontrolných orgánov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 45004 (01 5260) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1998

Všeobecné kritériá na činnosť rôznych kontrolných orgánov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 45010 (01 5261) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Všeobecné požiadavky na posudzovanie a akreditáciu certifikačných orgánov (ISO/IEC Guide 61: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 45011 (01 5256) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy výrobkov (ISO/IEC Guide 65:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 45011 (01 5256) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1991

Všeobecné kritériá pre certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 45012 (01 5257) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1991

Všeobecné kritériá pre certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu systémov kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 45012 (01 5257) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce posudzovanie a certifikáciu systémov kvality (ISO/IEC Guide 62:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 45013 (01 5258) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1991

Všeobecné kritériá pre certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu pracovníkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 45014 (01 5259) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1991

Všeobecné kritériá na vyhlásenie zhody dodávateľom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 45014 (01 5259) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Všeobecné kritériá vyhlásenia zhody dodávateľom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 45503 (01 5262) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Overovacia norma na posudzovanie postupu zadania kontraktu subjektom, ktoré pôsobia v odbore vodárenstva, energie, dopravy a telekomunikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 45503 (01 5262) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Norma na osvedčovanie a posudzovanie postupu zadania zmluvy subjektom, ktoré pôsobia v odbore vodárenstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17034 (01 5266)

Dátum vydania: 01.06.2017

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na odbornú spôsobilosť výrobcov referenčných materiálov (ISO 17034: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17000 (01 5202) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2020

Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady (ISO/IEC 17000: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17000 (01 5202) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2021

Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady (ISO/IEC 17000: 2020, opravená verzia 2020-12)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17000 (01 5202)

Dátum vydania: 01.02.2022

Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady (ISO/IEC 17000: 2020, opravená verzia 2020-12)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17000 (01 5202) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady (ISO/IEC 17000: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17011 (01 5210) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody (ISO/IEC 17011: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17011 (01 5210)

Dátum vydania: 01.06.2018

Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody (ISO/IEC 17011: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260)

Dátum vydania: 01.09.2012

Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva (ISO/IEC 17021: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva (ISO/IEC 17021: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK/EN
STN EN ISO/IEC 17021-1 (01 5257)

Dátum vydania: 01.04.2018

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 1: Požiadavky (ISO/IEC 17021-1:2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK/EN
STN EN ISO/IEC 17021-1 (01 5257) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 1: Požiadavky (ISO/IEC 17021-1:2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17021-2 (01 5257)

Dátum vydania: 01.10.2022

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce auditovanie a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 2: Požiadavky na kompetentnosť na auditovanie a certifikáciu systémov manažérstva environmentu (ISO/IEC 17021-2: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17021-2 (01 5257) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2019

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 2: Požiadavky na kompetentnosť pre audit a certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva (ISO/IEC 17021-2: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17021-3 (01 5257) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2019

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 3: Požiadavky na kompetentnosť pre audit a certifikáciu systémov manažérstva kvality (ISO/IEC 17021-3: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17021-3 (01 5257)

Dátum vydania: 01.10.2022

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce auditovanie a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 3: Požiadavky na kompetentnosť na auditovanie a certifikáciu systémov manažérstva kvality (ISO/IEC 17021-3: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17024 (01 5258)

Dátum vydania: 01.04.2013

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17024 (01 5258) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024:2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17024 (01 5258) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií (EN ISO/IEC 17025:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2018

Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK/EN
STN EN ISO/IEC 17025 (01 5253)

Dátum vydania: 01.12.2018

Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17029 (01 5249) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2020

Posudzovanie zhody. Všeobecné princípy a požiadavky na orgány validácie a verifikácie (ISO/IEC 17029: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17029 (01 5249)

Dátum vydania: 01.10.2022

Posudzovanie zhody. Všeobecné princípy a požiadavky na validačné a verifikačné orgány (ISO/IEC 17029: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17030 (01 5220) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2022

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na značky zhody tretej strany (ISO/IEC 17030: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17030 (01 5220)

Dátum vydania: 01.10.2022

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na značky zhody tretej strany (ISO/IEC 17030: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17030 (01 5220) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na značky zhody tretej strany (ISO/IEC 17030: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17040 (01 5264)

Dátum vydania: 01.10.2005

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na posudzovanie rovnosti orgánov posudzovania zhody a akreditačných orgánov (ISO/IEC 17040: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17043 (01 5257)

Dátum vydania: 01.08.2010

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na medzilaboratórne skúšky (ISO/IEC 17043: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17050-1 (01 5259) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2010

Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1:2004, opravená verzia 2007-06-15)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17050-1 (01 5259)

Dátum vydania: 01.05.2012

Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1:2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17050-1 (01 5259) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17050-2 (01 5259)

Dátum vydania: 01.06.2005

Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 2: Podporná dokumentácia (ISO/IEC 17050-2: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17065 (01 5256) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2013

Posudzovanie zhody. Požiadavky na organizácie certifikujúce výrobky, procesy a služby (ISO/IEC 17065: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 17065 (01 5256)

Dátum vydania: 01.10.2013

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ISO/IEC 17065: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 17067 (01 5265)

Dátum vydania: 01.02.2014

Posudzovanie zhody. Základy certifikácie výrobkov a zásady pre systémy certifikácie výrobkov (ISO/ IEC 17067:2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2 (01 5257) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2017

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 2: Požiadavky na kompetentnosť pri auditovaní a certifikácii systémov manažérstva environmentu (ISO/IEC/TS 17021-2: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-3 (01 5257) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2017

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 3: Požiadavky na kompetentnosť pri auditovaní a certifikácii systémov manažérstva kvality (ISO/IEC/TS 17021-3: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac