SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 18 0002 (18 0002)

Dátum vydania: 19.12.1980

Prostriedky merania a riadenia technologických procesov. Elektrické výrobky. Všeobecné požiadavky na elektrickú izoláciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0002/a (18 0002)

Dátum vydania: 01.02.1983

Prostriedky merania a riadenia technologických procesov. Elektrické výrobky. Všeobecné požiadavky na elektrickú izoláciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 18 0002/b (18 0002)

Dátum vydania: 01.03.1986

Prostriedky merania a riadenia technologických procesov. Elektrické výrobky. Všeobecné požiadavky na elektrickú izoláciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 18 0002/c (18 0002)

Dátum vydania: 01.08.1991

Prostriedky merania a riadenia technologických procesov. Elektrické výrobky. Všeobecné požiadavky na elektrickú izoláciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0003 (18 0003)

Dátum vydania: 16.07.1982

Automatizácia. Elektrické technické prostriedky. Bezpečnostné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0004 (18 0004) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1991

Prostriedky merania a riadenia technologických procesov. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 18 0004/Z1 (18 0004) zrušená

Dátum vydania: 25.11.1993

Prostriedky merania a riadenia technologických procesov. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0005 (18 0005) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1990

Prostriedky merania a riadenia technologických procesov. Charakteristiky presnosti plnenia predpísanej funkcie prostriedkov kontroly, prenosu a riadenia. Názvy a definície. Požiadavky na predpisovanie. Všeobecné metódy kontroly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0006 (18 0006)

Dátum vydania: 26.11.1990

Prostriedky merania a riadenia technologických procesov. Elektrické výrobky. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 18 0006/Z1 (18 0006)

Dátum vydania: 20.12.1992

Prostriedky merania a riadenia technologických procesov. Elektrické výrobky. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0007 (18 0007) zrušená

Dátum vydania: 18.02.1976

Automatizácia a riadiaca technika. Názvoslovie v odbore fluidiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0008 (18 0008) zrušená

Dátum vydania: 10.02.1976

Značky schém fluidikových systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0011 (18 0011) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1968

Názvoslovie z oblasti logických obvodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0013 (18 0013) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Automatizácia. Skúšky odolnosti výrobkov proti elektromagnetickému rušeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 18 0013/Z1 (18 0013) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1998

Automatizácia. Skúšky odolnosti výrobkov proti elektromagnetickému rušeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 18 0021 (18 0021) zrušená

Dátum vydania: 27.01.1983

AUTOMATIZACE. VSEOBECNE~POZADAVKY NA~SPOLEHLIVOST~TECHNICKYCH~PROSTREDKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 18 0022 (18 0022) zrušená

Dátum vydania: 27.01.1983

AUTOMATIZACE.~ZKOUSKY~SPOLEHLIVOSTI~TECHNICKYCH~PROSTREDKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 18 0022/A (18 0022) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1984

AUTOMATIZACE.~ZKOUSKY~SPOLEHLIVOSTI~TECHNICKYCH~PROSTREDKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0023 (18 0023) zrušená

Dátum vydania: 04.10.1990

Prostriedky merania a riadenia technologických procesov. Všeobecné požiadavky na spoľahlivosť a metódy skúšok spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0051 (18 0051) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Automatizácia. Označovanie meracích a riadiacich obvodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 18 0051/A (18 0051) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1984

Automatizácia. Označovanie meracích a riadiacich obvodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 18 0051/B (18 0051) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1985

Automatizácia. Označovanie meracích a riadiacich obvodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0052 (18 0052)

Dátum vydania: 31.01.1977

Smernice pre tvorbu schematických značiek pre výkresy v projektoch merania a regulácie priemyselných procesov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0072 (18 0072) zrušená

Dátum vydania: 04.12.1984

Automatizácia. Skúška odolnosti proti slanej hmle v ustálenom stave

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 18 0091 (18 0091) zrušená

Dátum vydania: 26.01.1984

AUTOMATIZACE.~TECHNICKE PROSTREDKY. VSEOBECNE POZADAVKY NA SKLADOVANI A DOPRAVU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0092 (18 0092) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1986

Automatizácia. Sprievodná technická dokumentácia technických prostriedkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60801-2 (18 0014)

Dátum vydania: 01.05.1998

Elektromagnetická kompatibilita zariadení na meranie a riadenie priemyselných procesov. Časť 2: Požiadavky pri elektrostatickom výboji

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61297 (18 0040)

Dátum vydania: 01.01.2002

Systémy riadenia priemyselných procesov. Triedenie adaptívnych regulátorov na účely hodnotenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61298-1 (18 0001) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Zariadenia na meranie a riadenie priemyselných procesov. Všeobecné metódy a postupy na hodnotenie spôsobilosti. Časť 1: Všeobecné úvahy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61298-1 (18 0001)

Dátum vydania: 01.06.2009

Zariadenia na meranie a riadenie priemyselných procesov. Všeobecné metódy a postupy na hodnotenie funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné úvahy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61298-2 (18 0001)

Dátum vydania: 01.06.2009

Zariadenia na meranie a riadenie priemyselných procesov. Všeobecné metódy a postupy na hodnotenie funkčných vlastností. Časť 2: Skúšky pri referenčných podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61298-2 (18 0001) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Zariadenia na meranie a riadenie priemyselných procesov. Všeobecné metódy a postupy na hodnotenie spôsobilosti. Časť 2: Skúšky za referenčných podmienok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61298-3 (18 0001) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Zariadenia na meranie a riadenie priemyselných procesov. Všeobecné metódy a postupy na hodnotenie spôsobilosti. Časť 3: Skúšky na určovanie účinkov ovplyvňujúcich veličín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61298-3 (18 0001)

Dátum vydania: 01.06.2009

Zariadenia na meranie a riadenie priemyselných procesov. Všeobecné metódy a postupy na hodnotenie funkčných vlastností. Časť 3: Skúšky na určovanie účinkov ovplyvňujúcich veličín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61298-4 (18 0001)

Dátum vydania: 01.06.2009

Zariadenia na meranie a riadenie priemyselných procesov. Všeobecné metódy a postupy na hodnotenie funkčných vlastností. Časť 4: Obsah hodnotiacej správy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61298-4 (18 0001) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Zariadenia na meranie a riadenie priemyselných procesov. Všeobecné metódy a postupy na hodnotenie spôsobilosti. Časť 4: Obsah hodnotiacej správy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61499-1 (18 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Funkčné bloky. Časť 1: Architektúra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61499-1 (18 0050)

Dátum vydania: 01.08.2013

Funkčné bloky. Časť 1: Architektúra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61499-2 (18 0050)

Dátum vydania: 01.08.2013

Funkčné bloky. Časť 2: Požiadavky na programové vybavenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61499-2 (18 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Funkčné bloky. Časť 2: Požiadavky na programové vybavenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61499-4 (18 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Funkčné bloky. Časť 4: Pravidlá pre normalizované profily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61499-4 (18 0050)

Dátum vydania: 01.12.2013

Funkčné bloky. Časť 4: Pravidlá pre normalizované profily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62424 (18 0051)

Dátum vydania: 01.04.2017

Zobrazenie úloh procesnej riadiacej techniky (PCE). Schémy merania a regulácie (P&ID) a výmena údajov medzi softvérovými nástrojmi na projektovanie schém merania a regulácie a systémami PCE-CAE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62424 (18 0051) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Zobrazenie úloh procesnej riadiacej techniky (PCE). Schémy merania a regulácie (P&ID) a výmena údajov medzi softvérovými nástrojmi na projektovanie schém merania a regulácie a systémami PCE-CAE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/ASTM 52900 (18 0053) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2017

Aditívna výroba. Základné princípy. Terminológia (ISO/ASTM 52900: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/ASTM 52900 (18 0053)

Dátum vydania: 01.03.2022

Aditívna výroba. Všeobecné princípy. Základy a slovník (ISO/ASTM 52900: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/ASTM 52903-1 (18 0056)

Dátum vydania: 01.09.2021

Aditívna výroba. Aditívna výroba plastových materiálov založená na vytláčaní materiálov. Časť 1: Suroviny materiálov (ISO/ASTM 52903-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/ASTM 52903-2 (18 0056)

Dátum vydania: 01.05.2021

Aditívna výroba. Aditívna výroba plastových materiálov založená na vytláčaní materiálov. Časť 2: Procesné zariadenie (ISO/ASTM 52903-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/ASTM 52915 (18 0054)

Dátum vydania: 01.10.2020

Špecifikácia formátu súborov aditívnej výroby (AMF). Verzia 1.2 (ISO/ASTM 52915: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/ASTM 52915 (18 0054) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2017

Špecifikácia formátu súborov aditívnej výroby (AMF). Verzia 1.2 (ISO/ASTM 52915: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/ASTM 52921 (18 0010)

Dátum vydania: 01.03.2017

Terminologická norma pre aditívnu výrobu. Súradnicové systémy a skúšobné metódy (ISO/ASTM 52921: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/ASTM 52925 (18 0058)

Dátum vydania: 01.08.2022

Aditívna výroba polymérov. Surovinové materiály. Kvalifikácia materiálov pre laserové tavenie častí na práškovom lôžku (ISO/ASTM 52925: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60801-1 (18 0014) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Elektromagnetická kompatibilita zariadení na meranie a riadenie priemyselných procesov. Časť 1: Všeobecný úvod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60902 (18 0000) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1995

Automatizácia. Meranie a riadenie priemyselných procesov. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3511-1 (18 0060)

Dátum vydania: 01.06.1995

Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 1. časť: Základné značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3511-2 (18 0061)

Dátum vydania: 01.06.1995

Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 2. časť: Rozšírené základné značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3511-4 (18 0063)

Dátum vydania: 01.06.1995

Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 4. časť: Základné značky pre funkcie riadiacich počítačov a systémov so spoločne používaným zobrazením a riadením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 62603-1 (18 0030)

Dátum vydania: 01.02.2015

Riadiace systémy priemyselných procesov. Návod na hodnotenie procesných riadiacich systémov. Časť 1: Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/ASTM/TR 52916 (18 0057)

Dátum vydania: 01.05.2022

Aditívna výroba pre zdravotníctvo. Údaje. Optimalizované zdravotnícke obrazové údaje (ISO/ASTM TR 52916: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR/ISO/ASTM 52912 (18 0055)

Dátum vydania: 01.05.2021

Aditívna výroba. Návrh. Funkčne triedená aditívna výroba (ISO/ASTM TR 52912: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac