SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 18 0102 (18 0102) zrušená

Dátum vydania: 06.07.1983

Automatizácia. Elektrické analógové technické prostriedky. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 18 0102/a (18 0102) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1991

Automatizácia. Elektrické analógové technické prostriedky. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0110-1 (18 0110)

Dátum vydania: 01.02.1993

Analógové signály pre systémy riadenia procesov. Časť 1: Jednosmerné prúdové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 18 0110-1/Z1 (18 0110)

Dátum vydania: 01.08.2012

Analógové signály pre systémy riadenia procesov. Časť 1: Jednosmerné prúdové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 0112 (18 0112)

Dátum vydania: 01.10.1992

Dvojkové jednosmerné napäťové signály pre systémy merania a riadenia procesov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 18 0112/Z1 (18 0112)

Dátum vydania: 01.08.2012

Dvojkové jednosmerné napäťové signály pre systémy merania a riadenia procesov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60382 (18 0113)

Dátum vydania: 01.12.2001

Analógový pneumatický signál pre systémy riadenia procesov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61003-1 (18 0105) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Systémy riadenia priemyselných procesov. Prístroje s analógovými vstupmi a s dvoj- alebo viacstavovými výstupmi. Časť 1: Metódy vyhodnotenia spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61003-1 (18 0105) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Systémy riadenia priemyselných procesov. Prístroje s analógovými vstupmi a s dvoj- alebo viacstavovými výstupmi. Časť 1: Metódy hodnotenia funkčných vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61003-1 (18 0105)

Dátum vydania: 01.04.2017

Systémy riadenia priemyselných procesov. Prístroje s analógovými vstupmi a s dvoj- alebo viacstavovými výstupmi. Časť 1: Metódy hodnotenia funkčných vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61003-2 (18 0105) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Systémy riadenia priemyselných procesov. Prístroje s analógovými vstupmi a s dvoj- alebo viacstavovými výstupmi. Časť 2: Návod na kontrolu a kusové skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61003-2 (18 0105)

Dátum vydania: 01.04.2017

Systémy riadenia priemyselných procesov. Prístroje s analógovými vstupmi a s dvoj- alebo viacstavovými výstupmi. Časť 2: Návod na kontrolu a kusové skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-1 (18 0109)

Dátum vydania: 01.10.2007

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 1: Meracie prístroje s analógovým a digitálnym výstupom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-10 (18 0109)

Dátum vydania: 01.02.2010

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 10: Zoznamy vlastností (LOPs) na meranie a riadenie priemyselných procesov na účely elektronickej výmeny údajov. Základy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-11 (18 0109) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 11: Zoznamy vlastností (LOP) meracích prístrojov na elektronickú výmenu údajov. Všeobecné štruktúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-11 (18 0109)

Dátum vydania: 01.09.2017

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 11: Zoznamy vlastností (LOP) meracích prístrojov na elektronickú výmenu údajov. Všeobecné štruktúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-12 (18 0109)

Dátum vydania: 01.12.2016

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 12: Zoznamy vlastností (LOPs) prístrojov na meranie prietoku na účely elektronickej výmeny údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-13 (18 0109)

Dátum vydania: 01.12.2016

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 13: Zoznamy vlastností (LOP) meracích prístrojov tlaku na účely elektronickej výmeny údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-14 (18 0109)

Dátum vydania: 01.01.2017

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 14: Zoznamy vlastností (LOP) prístrojov na meranie teploty na účely elektronickej výmeny údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-15 (18 0109)

Dátum vydania: 01.07.2017

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 14: Zoznamy vlastností (LOP) meracích prístrojov výšky hladiny na elektronickú výmenu údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-16 (18 0109)

Dátum vydania: 01.09.2017

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 16: Zoznamy vlastností (LOP) meracích prístrojov hustoty na elektronickú výmenu údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-21 (18 0109)

Dátum vydania: 01.05.2016

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 21: Zoznam vlastností (LOP) regulačných armatúr na účely elektronickej výmeny údajov. Všeobecné štruktúry údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-22 (18 0109)

Dátum vydania: 01.05.2016

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 22: Zoznamy vlastností (LOPs) armatúr na účely elektronickej výmeny údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-23 (18 0109)

Dátum vydania: 01.05.2016

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 23: Zoznamy vlastností (LOPs) pohonov na účely elektronickej výmeny údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-24-1 (18 0109)

Dátum vydania: 01.05.2016

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 24-1: Zoznamy vlastností (LOPs) korektorov a I/P prevodníkov na účely elektronickej výmeny údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-24-2 (18 0109)

Dátum vydania: 01.04.2018

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 24-2: Zoznamy vlastností (LOP) príslušenstva pre ventily/pohony na účely elektronickej výmeny údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61987-24-3 (18 0109)

Dátum vydania: 01.04.2018

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 24-3: Zoznamy vlastností (LOP) príslušenstva na modifikáciu prietoku na účely elektronickej výmeny údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62337 (18 0104)

Dátum vydania: 01.10.2012

Uvedenie elektrických, prístrojových a riadiacich systémov priemyselných procesov do prevádzky. Špecifické fázy a míľniky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62337 (18 0104) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Uvedenie elektrických, prístrojových a riadiacich systémov priemyselných procesov do prevádzky. Špecifické fázy a míľniky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62708 (18 0103)

Dátum vydania: 01.09.2015

Druhy dokumentácie na projekty procesných riadiacich systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61987-92 (18 0109)

Dátum vydania: 01.02.2019

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 92: Zoznamy vlastností (LOP) meracieho zariadenia na účely elektronickej výmeny údajov. Hľadisko LOP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62881 (18 0103)

Dátum vydania: 01.05.2019

Matica príčin a následkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62881/AC (18 0103)

Dátum vydania: 01.11.2019

Matica príčin a následkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60381-2 (18 0111)

Dátum vydania: 01.04.1993

Analógové signály pre systémy riadenia procesov. Časť 2: Jednosmerné napäťové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac